Emerytura

i

Autor: Shutterstock Emerytura

Ależ PODWYŻKA EMERYTUR! Nawet 1250 zł. Sprawdź, czy ci przysługuje

2021-01-12 14:30

Waloryzacja 2021 stanie się faktem 1 marca. Dzięki niej w górę pójdą renty i emerytury, w tym emerytura minimalna. Informujemy o ile dokładnie wzrośnie emerytura minimalna w 2021 roku, kto ma prawo ubiegać się o to świadczenie z ZUS, a kto nie ma najmniejszych szans na pobieranie emerytury minimalnej.

Wraz z waloryzacją od 1 marca 2021 roku emerytura minimalna zostanie podwyższona do 1250 zł. To o 50 zł więcej niż w roku ubiegłym. Obecnie wysokość emerytury zależy od wysokości kapitału zgromadzonego na indywidualnych kontach emerytalnych w ZUS. Jeśli w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego, wyliczone świadczenie jest niższe od kwoty ustawowej emerytury minimalnej, jest ono podwyższane do tej kwoty. By tak się stało trzeba jednak spełnić określone warunki. Dwa najważniejsze warunki przyznania emerytury minimalnej to osiągnięcie wymaganego wieku emerytalnego oraz posiadanie wymaganych okresów składkowych i nieskładkowych. Co ważne podwyżka świadczenia do wysokości emerytury minimalnej dotyczy wyłącznie urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. Starsi, ubezpieczeni na wcześniejszych zasadach, muszą obejść się smakiem, bo na podwyższenie emerytury minimalnej do 1250 zł mogą liczyć tylko osoby, które w momencie wprowadzania nowych przepisów miały prawo do minimalnego świadczenia. ZUS wypłaci emeryturę minimalną kobietom, które w momencie przechodzenia na świadczenie miały minimum 60 lat i 20-letni staż pracy (czyli okresy składkowe i nieskładkowe) oraz mężczyznom ponad 65-letnim z 25- letnim stażem pracy. A także matkom (w szczególnych przypadkach również ojcom), które nie wypracowały emerytury minimalnej, ale wychowały co najmniej czworo dzieci. Także 13 i 14 emerytura wypłacane są w wysokości emerytury minimalnej.

Szokująca prawda. Ujawniamy majątek Owsiaka

Sonda
Czy uważasz, że rząd powinien znieść wiek emerytalny zastępując go stażem pracy?

Emerytury minimalnej w wysokości co najmniej 1250 zł nie dostają ci, którzy nie spełniają wymogów dotyczących stażu pracy i za krótko opłacali składki. Oni otrzymają świadczenie wynikające ze zgromadzonego kapitału w ZUS (np. zaledwie kilkaset złotych). Dotyczy to np. osób, które tylko sporadycznie były zatrudnione na etacie albo pracowały na podstawie umowy o dzieło, od których nie odprowadza się składek emerytalno-rentowych. Emerytury poniżej minimalnej mogą się spodziewać ci, którzy mieli dłuższe przerwy w pracy (bezrobocie) albo długo chorowali (od zasiłków chorobowych nie odprowadza się składek), kobiety, które przez wiele lat zajmowały się dziećmi czy przedsiębiorcy, którzy opłacali najniższe składki ZUS. Oczywiście, gwarancji minimalnej emerytury nie mają też osoby pracujące na czarno. Może się też zdarzyć, że osoba odchodząca na emeryturę - mimo osiągnięcia wieku emerytalnego i udowodnienia wystarczającego do przyznania świadczenia stażu pracy - uzbierała w ZUS za mało składek, żeby uzyskać emeryturę minimalną. W takiej sytuacji świadczenie jest automatycznie, z mocy ustawy, podwyższane do poziomu emerytury najniższej. Dotyczy m.in. pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie, a także osób prowadzących działalność gospodarczą. Większość z nich opłaca bowiem minimalne składki ZUS.

WAŻNE ZMIANY W 500 PLUS

Mimo wprowadzenia systemu w założeniu gwarantującego, że minimalna emerytura nie może być niższa od określonej w ustawie kwoty, wciąż wiele osób w Polsce otrzymuje świadczenie poniżej tej kwoty. Wielu przyszłych emerytów może nie spełnić warunków wymaganych do otrzymywania najniższej emerytury i oni nie mogą liczyć nawet na minimalne świadczenie.

Sedno Sprawy - Adam Niedzielski
Najnowsze