Zakład Ubezpieczeń Społecznych

i

Autor: Bartosz Krupa/East News Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zwolnienie z ZUS. Ostatni dzwonek! Trzeba się spieszyć

2021-01-29 13:25

Do niedzieli (do 31 stycznia) m.in. przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż detaliczną, działają w branży gastronomicznej mogą złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za listopad 2020 r. Zatem trzeba się spieszyć.

Wsparcie z ZUS w ramach Tarczy antykryzysowej 6.0 przysługuje, jeśli płatnik spełni następujące warunki:

- rodzaj przeważającej działalności na 30 września 2020 r. miał oznaczony kodem PKD wymienionym w Tarczy,

- był zgłoszony w ZUS jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r.,

- przychód z przeważającej działalności, który uzyskał w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego z tej działalności w listopadzie 2019 r.,

- złożył deklarację rozliczeniową i imienne raporty miesięczne za listopad 2020 r. najpóźniej do 31 grudnia 2020 r. (chyba, że był zwolniony z tego obowiązku),

- złoży wniosek do 31 stycznia 2021 r.

ZUS sprawdza zgodność kodu PKD na wniosku z danymi z rejestru REGON na 30 września 2020 r. Jeśli płatnik zmienił kod PKD przeważającej działalności w CEIDG/KRS po 30 września 2020 r. (z datą obowiązywania wstecz) na taki, który uprawnia do uzyskania pomocy, to ZUS nie będzie mógł uznać, że płatnik spełnił warunek prowadzenia działalności z określonym kodem PKD na 30 września  2020 r. ZUS może uznać tylko zmiany zgłoszone do 30 września 2020r.

ZUS zwalnia ze składek i daje ulgi

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za listopad (RDZ-B6) można złożyć wyłącznie elektronicznie - przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Sedno Sprawy - Julia Pitera
Sonda
Czy opłacanie ZUS-u powinno być dobrowolne?
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze