SuperBiz wiadomości DOTACJE NA INNOWACJE W REGIONACH

DOTACJE NA INNOWACJE W REGIONACH

22.11.2016, godz. 00:00
fundusze potrzebne na innowacje w firmie
Pieniądze z Funduszy Euroejskich na innowacje dla mikro-,małych i średnich firmy dostępne są we wszystkich programach regionalnych foto: SHUTTERSTOCK

Innowacja to wprowadzenie czegoś nowego. Firmy zwykle myślą o innowacji jako o rozpoczęciu produkcji nowatorskiego produktu albo o świadczeniu nowej usługi. Jednak nie zawsze to musi być „wynalezienie" czegoś nowego. Często jest ulepszeniem już istniejącego produktu, usługi, procesu. Warto sięgać po dotacje na innowacje.

Mikro przedsiębiorstwa i małe firmy także mogą swoje innowacje (np. kupno nowej maszyny, która posłuży do stworzenia nowego produktu) sfinansować z pomocą Funduszy Europejskich. Tego typu projekty są finansowane z Programów Regionalnych.

RODZAJE INNOWACJI

1. Innowacja produktowa - to wprowadzenie na rynek towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie już oferowanych towarów czy usług. Może się też zmienić ich charakterystyka lub przeznaczenie.
2. Innowacja procesowa – oznacza wprowadzenie do praktyki w znacząco ulepszonych metod produkcji czy dostawy.
3. Innowacja marketingowa – oznacza znaczące zmiany w wyglądzie pozycjonowaniu, promocji, polityce cenowej lub modelu biznesowym, wynikające z nowej strategii marketingowej przedsiębiorstwa.
4. Innowacja organizacyjna - polega na zastosowaniu w przedsiębiorstwie nowej metody organizacji jego działalności biznesowej, miejsc pracy lub relacji zewnętrznych. Dotacje najczęściej udzielane są na dwa pierwsze typu dotacji – produktową i procesową.

REGIONALNE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE

Programy Regionalne najchętniej wspierają te innowacje, które dotyczą strategicznych dla danego regionu branż, czyli Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji. Listę tych specjalizacji znajdziesz w dokumencie mówiącym o Regionalnej Strategii Innowacji twojego województwa (szukaj na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego). Regionalne Inteligentne Specjalizacje pojawiają się w większości konkursów skierowanych do przedsiębiorców. Nierzadko, by dostać wsparcie, musisz wpisywać się w jedną z nich.

WSPARCIE NA WDROŻENIE WYNIKÓW PRAC B+R

Chodzi o wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, które już masz. Możesz je uzyskać po prostu kupując na rynku lub wcześniej zrealizować projekt badawczo-rozwojowy z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich.

Wsparcie unijne ma ci pomóc w przygotowaniu i uruchomieniu bazy infrastrukturalnej (maszyna, sprzęt, oprogramowanie, dodatkowe licencje czy know-how potrzebny itp., w ograniczonym zakresie budynek), by wyniki prac B+R wdrożyć do produkcji czy sprzedaży.

JAK TO DZIAŁA?

Przykładem może być konkurs, który będzie ogłoszony na Dolnym Śląsku 2 grudnia a nabór potrwa do 30 marca przyszłego roku (1.5.2. Rozwój produktów i usług w MŚP). Konkurs będzie wspierał innowacje w młodych firmach (działających do dwóch lat) z regionu dolnośląskiego, które inwestują na terenie aglomeracji Wałbrzyskiej.

Dotację możesz wykorzystać na:

- wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług,
- dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

Dofinansowanie może uzyskać jedynie projekt, który przyczyni się do powstania innowacji produktowej lub procesowej. Możesz natomiast liczyć na wsparcie inwestycji chroniących środowisko, czyli np. ograniczające materiałochłonność czy wodochłonność procesu produkcyjnego albo wprowadzanie technologii przeciwdziałających zmianom klimatu.

Pierwszeństwo będą miały projekty wnoszące większy niż wymagany wkład własny oraz realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu.

Te specjalizacje to:

- branża chemiczna i farmaceutyczna,
- mobilność przestrzenna,
- żywność wysokiej jakości,
- surowce naturalne i wtórne,
- produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów,
- technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).

BUDOWA BAZY DLA PROJEKTÓW B+R

Chodzi o przygotowanie i uruchomienie bazy do dalszego prowadzania prac badawczych np. budowę laboratorium, kupno sprzętu (nowego, lepszego, szybszego, bardziej dokładnego) czy aparatury badawczej.

Projekt możesz realizować we własnym zakresie lub we współpracy z innymi firmami czy instytucjami naukowymi. Tutaj także możesz liczyć na wsparcie przy kupnie maszyn i urządzeń laboratoryjnych i testowych, oprogramowania, licencji, know-how itp. Wszystko po to aby samodzielnie prowadzić prace badawcze. Katalog tych wydatków może być różny w zależności od projektu.

JAK TO DZIAŁA?

Pokażemy to na przykładzie województwa podkarpackiego. Nabór wniosków w konkursie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia potrwa do 29 grudnia 2016, do godziny 15.30. Wsparcie jest przeznaczone dla mikro-,małych, średnich i dużych firm. Możesz ubiegać się tu o wsparcie projektu polegającego na stworzeniu lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w firmie.

UWAGA!

Wykluczone są projekty polegające na zakupie infrastruktury wykorzystywanej do celów innych niż prace B+R. W tym konkursie na wsparcie mogą liczyć także instytucje otoczenia biznesu, o ile świadczą usługi B+R dla przedsiębiorstw (m.in. wykonują zlecone prace badawcze, a także udostępniają infrastrukturę B+R w formie dzierżawy lub najmu).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania:

- dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70 proc. wydatków kwalifikowanych,
- dla dużego przedsiębiorstwa – 50 proc. wydatków kwalifikowanych. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych to 200 tys. zł, a maksymalna 30 mln. zł. Ogólna pula środków przeznaczonych na konkurs to 80 ml. zł.

OFERTA DLA KAZDEJ FIRMY

Znajdziemy również konkursy które dają możliwość pozyskania dofinansowania na różne etapy rozwoju innowacji.

Przykładem może być konkurs w woj. opolskim, do którego nabór ruszy 1 grudnia, ale potrwa krótko, bo tylko do 8 grudnia. Ogłoszono go w ramach Działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO) na lata 2014-2020.

JAK TO DZIAŁA?

Dofinansowanie można otrzymać na:

1. budowę, rozbudowę, zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie,
2. finansowanie procesu powstawania innowacji (od pomysłu do rynku) lub jego wybranych elementów, czyli badań naukowych i przemysłowych, prac rozwojowych (w tym etap prac demonstracyjnych), linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów (czyli sprawdzenie, na ile produkt jest zgodny z założeniem), zaawansowanych zdolności produkcyjnych, pierwszej produkcji. Nie można jednak uzyskać dotację na projekt obejmujący jedynie pierwszą produkcję. Taki projekt musi także obejmować etapy poprzedzające, czyli prace rozwojowe, demonstrację i walidację.

DOŚWIADCZENI PRZEDSIĘBIORCY SZUKAJĄ NOWYCH MOŻLIWOŚCI DZIAŁANIA

 


MARTA PIĘTKA, ekspert ds. Funduszy Europejskich

Ponad 75 proc. ankietowanych przedsiębiorców spotkało się z terminem „eko-inwestycje". Warto jednak zwrócić uwagę, że prawie ¼ ankietowanych przedstawicieli sektora MŚP nie zna tego terminu. Zaskakujące jest to, że im wyższy wiek respondentów tym niższy odsetek przedsiębiorców, którzy wskazali że nie spotkali się z takim terminem. Najwięcej osób deklarujących, że nie słyszało takiego terminu było w grupie respondentów w wieku 18-24 lata (36,6 proc.), najmniej wśród przedstawicieli przedsiębiorców z grupy powyżej 55 lat - 11,4 proc. Okazuje się zatem, że wiek i doświadczenie sprawiają, że przedstawiciele MŚP mają oczy i uszy szeroko otwarte na nowe pojęcia i możliwości działania.

CZERPIĄ ENERGIĘ ZE ŚWIATŁA


Od lewej Piotr Krych, Olga Malinkiewicz i Artur Kupczunas załozyciele Saule Technologies

Saule Technologies dokonuje rewolucji technologicznej. Opracowuje przemysłowa metodę produkcji ultracienkich, elastycznych ogniw słonecznych na bazie perowskitów – materiałów, które w przyszłości mogą zastąpić krzem.

Firmę założyła Olga Malinkiewicz, młoda polska fizyczka, która jako pierwsza na świecie opracowała niskotemperaturową technologię wytwarzania tych ogniw. Współzałożycielami Saule Technologies są Piotr Krychi Artur Kupczunas. Dzięki technologii opracowywanej przez firmę już niedługo nasze telefony i laptopy będzie można ładować bez kabla, także w nocy, korzystając ze sztucznego światła. Saule Technologies pracuje nad możliwością nakładania folii z ogniwami perowskitowymi na każdą powierzchnię: od dachów i okien budynków, przez szyby i karoserię samochodów, po inteligentne akcesoria, odzież czy żagle. W marcu firma zaprezentowała prototyp elastycznego ogniwa perowskitowego, dzięki któremu można naładować smartfon energią słoneczną. Prototyp ładowarki do telefonu w formie naklejki już jest. Teraz trwają prace nad stworzeniem pierwszej testowej linii produkcyjnej wielkoformatowych ogniw. Na to potrzeba ogromnych środków. Na realizację tego projektu firma Saule Technologies w 2015 roku otrzymała ok. 25 mln zł unijnych dotacji. Oprócz wsparcia ze strony Unii Europejskiej, firma pozyskała potężnego inwestora z Japonii.

– W ciągu zaledwie dwóch lat istnienia firmy byliśmy w stanie stworzyć pierwszy na świecie prototyp elastycznego modułu perowskitowego, będącego w stanie zasilić urządzenia typu smartfon. Nasz zespół to polscy i zagraniczni naukowcy, chemicy, fizycy i inżynierowie. To osoby młode, ale już bardzo cenione w świecie naukowym, dlatego często jesteśmy gośćmi najważniejszych konferencji branżowych – mówi Olga Malinkiewicz, współzałożycielka i dyrektor technologicznaSaule Technologies.

FUNDUSZE NA PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE

Możesz otrzymać dotację z Funduszy Europejskich na zrealizowanie prac badawczo-rozwojowych (B+R), które odpowiedzą ci na pytania: „co możesz zrobić nowego?", albo „co już istniejącego możesz zrobić inaczej, lepiej, taniej"? W przypadku takiego projektu możesz liczyć np. na dofinansowanie kosztów zakupu usług badawczych (od instytucji naukowych lub innych firm), części lub całości kosztów pracy techników, laborantów, inżynierów, zakupu materia- łów, testów, budowy prototypu itp. Konkursy na prace B+R pojawiły się np. w województwie mazowieckim. Od 31 października są prowadzone nabory w trzech konkursach:

- 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów - Bon na innowacje,
- 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów - Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego,
- 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów - Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych. W grudniu ruszy także konkurs w woj. zachodniopomorskim - 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.

Te specjalizacje to:

- wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
- zaawansowane wyroby metalowe,
- produkty drzewno-meblarskie,
- opakowania przyjazne środowisku,
- produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
- nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
- multimodalny transport i logistyka,
- produkty oparte na technologiach informacyjnych.

JAK TO DZIAŁA?

Pokażemy to na przykładzie konkursu z woj. mazowieckiego – Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych. Wnioski można składać do 4 stycznia 2017 roku do godz. 15. O dofinansowanie projektów mogą ubiegać się mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz powiązania kooperacyjne. Wsparcie obejmuje projekty badawczo-rozwojowe wykraczające poza priorytetowe kierunki badań określone dla obszarów inteligentnej specjalizacji województwa. Pisząc wniosek pamiętaj, że projekt może objąć tylko badania przemysłowe lub prace rozwojowe z wyłączeniem badań podstawowych.

Sprawdź także, czy właściwie przyporządkowałeś koszty do poszczególnych rodzajów badań. Jeśli popełnisz błąd, twój wniosek zostanie odrzucony.

Musisz też:

- zadeklarować, że dysponujesz lub pozyskasz prawa własności intelektualnej, które są niezbędne dla prowadzenia prac B+R zaplanowanych w projekcie,
- uzasadnić, że zaplanowane wdrożenie rezultatów projektu nie narusza praw własności intelektualnej. W przypadku projektów informatycznych, pamiętaj że muszą pociągać za sobą postęp naukowy czy techniczny. Maksymalny poziom dofinansowania to 80 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to prawie 22 mln złotych.

-

JAK ZNALEŹĆ KONKURS DLA SIEBIE

Jeśli szukasz informacji na temat wsparcia z unijnych funduszy, zajrzyj na stronę internetową www.funduszeeuropejskie.gov.pl i kliknij w zakładkę „Znajdź dofinansowanie". Gdy znajdziesz się na stronie z „Wyszukiwarką Dotacji", kliknij w zakładkę „Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa". Teraz, na szarym pasku z lewej strony oznacz branżę i rodzaj wsparcia, zaś w okienku z prawej – region w jakim działasz. Wyświetlą ci się aktualne konkursy, w których możesz wziąć udział. Jeśli nie znajdziesz niczego dla siebie, zajrzyj znów za jakiś czas, bo konkursy są ogłaszane sukcesywnie. Informacji bezpłatnie udzielą ci także specjaliści z Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Listę Punktów i ich adresy znajdziemy na www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty

 

 

Źródło: Super Express TV

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: