SuperBiz wiadomości FUNDUSZE UE - WNIOSKUJEMY O UNIJNĄ DOTACJĘ

FUNDUSZE UE - WNIOSKUJEMY O UNIJNĄ DOTACJĘ

24.05.2016, godz. 00:00
FUNDUSZE UE - WNIOSKUJEMY O UNIJNĄ DOTACJĘ
foto: SHUTTERSTOCK

Fundusze Europejskie mają bardzo szeroką ofertę wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Ubieganie się o dotację jest pracochłonne, jednak warto sięgnąć po unijne pieniądze.

Wsparcie unijne może objąć w zasadzie wszystkie obszary działania firmy, a także wszystkie etapy powstawania produktu.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć na wsparcie z Funduszy Europejskich obejmujące w zasadzie wszystkie obszary funkcjonowania firmy oraz wszystkie etapy powstawania produktu. Można na przykład otrzymać dotację na prace B+R w firmach (chodzi o współpracę biznesu z instytucjami naukowymi i badawczymi) oraz wdrożenie wyników tych prac.

O dotacje na takie cele można wnioskować z Programu Inteligentny Rozwój oraz Programów Regionalnych. Unijne wsparcie obejmuje także ochronę praw do wzoru na nowy produkt. Przewidują to programy Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia. Unijne wsparcie może także dotyczyć zakupu usług doradczych, które pomogą wypromować produkt za granicą i umieścić go na rynku zagranicznym, oraz przeszkolenia pracowników.

Dotacji na takie cele szukajmy w Programach Regionalnych. Te programy finansować mogą także informatyzację firmy oraz ekoinwestycje. By otrzymać dotację, trzeba najpierw znaleźć odpowiedni konkurs i złożyć wniosek. Niekiedy mamy także możliwość otrzymania wsparcia bez składania wniosku (np. doradztwo związane z wdrażaniem innowacji). W tym celu trzeba zgłosić się do instytucji, która już otrzymała dotację na wspieranie przedsiębiorców, tzw. Instytucji Otoczenia Biznesu.

JAK I GDZIE SZUKAĆ DOTACJI

Zgodnie z założeniami Funduszy Europejskich na lata 2014–2020 przedsiębiorcy (obok samorządów) mają być tą grupą, która najbardziej skorzysta z unijnych pieniędzy.

Szukając wsparcia dla naszej firmy, zacznijmy od zajrzenia na stronę internetową www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Pomoże nam to zorientować się w możliwościach otrzymania dotacji oraz przygotować się do rozmowy w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich. Na stronie internetowej na dużym niebieskim pasku znajdziemy zakładkę „Jak zacząć korzystać z funduszy?". Następnie wybieramy kolejną zakładkę „Mikro, mały i średni przedsiębiorca". Znajdziemy tu cały przewodnik dotyczący różnych możliwości wsparcia, na przykład dowiemy się, czy lepszym rozwiązaniem jest dla nas dotacja czy kredyt.

Dowiemy się, jakie obszary działania firmy mogą być objęte wsparciem, gdzie szukać bliższych informacji na ten temat oraz gdzie znajdziemy interesujące nas konkursy.

DOTACJA LUB KREDYT

Lista możliwości jest bardzo szeroka, jednak pomysłowość przedsiębiorców dotycząca rozwoju ich firmy jest znacznie większa. Może się okazać, że wiele projektów, które nie zostały ujęte w obszarach pokazanych w przewodniku, także może otrzymać dofinansowanie. Odpowiedź na takie i wiele innych pytań znajdziemy w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich.

W punkcie informacyjnym możemy liczyć na kompleksowe informacje dotyczące dofinansowania – w formie pożyczek i dotacji. Dowiemy się, jakie inwestycje, jakie formy działalności gospodarczej i branże są preferowane oraz jakie są kryteria oceny projektów. Nie napiszą za nas wniosku, ale podpowiedzą, jak to zrobić. Listę punktów informacyjnych i ich adresy znajdziemy na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty.

Punkt Informacyjny obsłuży nas bezpłatnie. Możemy przyjść, by porozmawiać ze specjalistami, lepiej się jednak wcześniej na taką rozmowę umówić. Pytania można kierować także telefonicznie, pocztą elektroniczną i tradycyjną. W trosce o jak najlepszą jakość porad udzielanych przez Punkty Informacyjne przyjęto standardy ich działania.

NA CO MOŻNA LICZYĆ W PUNKCIE

- na zaklasyfikowanie pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu i działania z programie finansowanym z Funduszy Europejskich,
- otrzymamy dane kontaktowe do instytucji, które przyznają dotacje na projekty takie jak nasz,
- uzyskamy informację o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji,
- specjalista z punktu „krok po kroku" przedstawi nam proces ubiegania się o dofinansowanie,
- Punkty Informacyjne organizują także otwarte szkolenia. Informację o nich można znaleźć na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce „Weź udział w szkoleniach i konferencjach" oraz w siedzibie Punktu Informacyjnego,
- podczas pisania wniosku możemy umówić się na spotkanie w punkcie i zadać konkretne pytania, jakie nam się nasunęły,
- pracownicy punktu będą nam służyć pomocą, jeśli w trakcie realizacji projektu napotkamy na jakieś problemy, np. gdy nie wiemy, jak wypełnić wniosek o płatność (sprawozdanie kwartalne),
- pracownicy punktu dokładnie poinstruują nas, jakie są etapy, procedury, wymagane dokumenty i terminy związane z rozliczeniem projektu,
- objaśnią nam instrukcje dotyczące wypełniania i przygotowania dokumentów,
- jeśli właściciel firmy ubiegającej się o unijne wsparcie jest osobą niepełnosprawną, pracownicy punktu mogą pojawić się na indywidualne konsultacje w siedzibie jego firmy,
- punkty organizują także spotkania informacyjne oraz szkolenia dla osób chcących skorzystać z unijnego wsparcia,
- można także śledzić terminarz i miejsce organizacji tzw. Mobilnych Punktów Informacyjnych
– specjaliści z punktów pełnią dyżury w miejscowościach, w których PIFE nie ma siedziby.

PISZEMY WNIOSEK SAMODZIELNIE


Napisanie wniosku nie jest łatwe, ale też nie takie trudne, żeby nie dało się tego zrobić samodzielnie. Skorzystajmy z pomocy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Warto zarezerwować sobie na przygotowanie dokumentów miesiąc, dwa, a nawet dłużej. Nie tylko chodzi o dobre zapoznanie się z programem czy przemyślenie projektu. Czas potrzebny jest także na skompletowanie załączników do wniosku – są one różne w zależności od programu, z którego chcemy skorzystać, na przykład biznesplan, mapy, różnego rodzaju pozwolenia, zezwolenia czy oświadczenia.

Punkt Informacyjny pomoże nam nie tylko na etapie przygotowania dokumentacji do złożenia wniosku, ale także w czasie realizacji projektu i podczas rozliczania go. Pomoc specjalistów z Punktu Informacyjnego jest całkowicie bezpłatna.

JAK SPRAWDZIĆ SWÓJ WNIOSEK

Te dokumenty pozwolą nam sprawdzić nasz wniosek samodzielnie:

1. Karta oceny formalnej lub kryteria oceny formalnej

Każdy konkurs prowadzony jest zgodnie z regulaminem dostępnym na tej samej stronie internetowej, na której znaleźliśmy ogłoszenie o konkursie. W regulaminie lub jako załącznik do niego jest dostępna tzw. karta oceny formalnej. Jest to lista kryteriów (wymogów) formalnych, jakie musi spełnić nasz wniosek. W karcie opisane jest znaczenie każdego kryterium, czyli co ono w praktyce oznacza. Powinniśmy się więc zapoznać z tym dokumentem, zanim zaczniemy pracować nad wnioskiem.
Gdy ukończymy pracę, sprawdzamy wniosek według listy kryteriów. Będziemy mieć pewność, że niczego nie zapomnieliśmy. Pamiętajmy, za poprawność formalną nie otrzymujemy punktów. Jeśli nasz wniosek nie spełnia wymogów, po prostu odpada.

2. Karta oceny merytorycznej lub kryteria oceny merytorycznej

To kolejny załącznik do regulaminu (lub jego część), który musimy wnikliwie przestudiować, zanim zaczniemy pisać wniosek. Zawiera on listę kryteriów, które mają wpływ na merytoryczną ocenę wniosku. Każdy opisany przez nas element otrzyma w czasie oceniania określoną liczbę punktów. Im więcej punktów, tym większa szansa na dotację. Dlatego warto już po napisaniu wniosku sprawdzić go, porównując raz jeszcze z listą kryteriów zawartych w karcie oceny merytorycznej.

3. Lista kryteriów dodatkowych/ strategicznych/ fakultatywnych

Tak jak w przypadku poprzednich dokumentów, ta lista stanowi załącznik do regulaminu lub jego integralną część. Za spełnienie tych kryteriów możemy otrzymać dodatkowe punkty. A jak już wiemy – im więcej punktów, tym większa szansa na dotację. Zwłaszcza gdy konkurencja jest silna, a środki przeznaczone na konkurs ograniczone.

4. Instrukcja wypełniania wniosku

To dokument ogólnodostępny, dołączany do regulaminu. Jest rodzajem poradnika napisanego stosunkowo przystępnym językiem. Warto z niego skorzystać, bo zawiera opis tego, co w poszczególnych punktach wniosku należy napisać. Dowiemy się z niego, jakie informacje muszą być wpisane w poszczególne komórki i co powinno się znaleźć w części opisowej. Doradcy korzystają w swojej pracy dokładnie z tego samego dokumentu.

NIE DAJMY SIĘ OSZUKAĆ!

Warto wiedzieć, co nam przysługuje i za co nie można pobierać opłat.

Najpopularniejsze nieuczciwe praktyki to sprzedaż, pobieranie opłat za przesłanie i przekazanie materiałów, które są ogólnodostępne. Do takich dokumentów należą m.in.: ogłoszenie o konkursie wraz z regulaminem opisującym zasady ubiegania się o dotację, formularze wniosków wraz z instrukcją, wytyczne, które opisują zasady zakwalifikowania kosztów do projektu i objęcia ich dotacją. Powinniśmy także uważać, by nie stać się ofiarą procederu rozpowszechniania nieprawdziwych informacji dotyczących terminów naboru wniosków, możliwości złożenia wniosków czy zmian w procedurach.

Pamiętajmy – wszystkie niezbędne dokumenty, instrukcje, broszury, aplikacje i informacje związane z możliwościami dofinansowania, aktualnie prowadzonymi naborami konkursowymi oraz realizacją projektów są bezpłatne i dostępne w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich oraz na stronach internetowych programów, punktów i instytucji wdrażających! Pamiętajmy – każdy przedsiębiorca musi sam złożyć wniosek i podpisać się pod nim. Teraz wnioski składane są elektronicznie i podpisywane profilem zaufanym lub certyfikowanym podpisem elektronicznym, co oznacza, że żadna firma nie może złożyć wniosku w naszym imieniu!

Nie trzeba też płacić za weryfikację, czy nasz pomysł ma szanse na dofinansowanie unijne. Taką pomoc bezpłatnie otrzymamy w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich. Rzetelny doradca poinformuje nas o tym, zanim podejmie z nami współpracę.

TU NAM POMOGĄ

Jeśli chcemy założyć lub rozwinąć istniejącą firmę, warto sprawdzić, na jakie wsparcie można liczyć z programu regionalnego w swoim województwie. Jeśli szukamy informacji na temat wsparcia z unijnych funduszy, zajrzyjmy na stronę internetową www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Informacji bezpłatnie udzielą nam także specjaliści z Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Listę Punktów i ich adresy znajdziemy na www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty.

WARTO PRZYJŚĆ DO PUNKTU INFORMACYJNEGO FUNDUSZY EUROPEJSKICH

PRZEMYSŁAW LEWANDOWSKI koordynator Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich Centrum Projektów Europejskich

– Na początku pracownicy Punktu Informacyjnego pomogą przedsiębiorcy w rozeznaniu się – zainteresowany może nam opowiedzieć, na co chciałby otrzymać dofinansowanie, jakie jego firma ma potrzeby inwestycyjne, a my wyjaśnimy, czy taki projekt możne otrzymać wsparcie. Programy mają swoje założenia i nie wszystkie pomysły da się zrealizować przy pomocy unijnych funduszy. Pracownicy Punktu podpowiedzą z jakich programów można skorzystać i jakie są warunki uzyskania dofinansowania. Jeżeli jest już dostępna taka informacja, powiemy, kiedy zostanie ogłoszony konkurs. Gdy przedsiębiorca decyduje się złożyć wniosek, wyjaśniamy mu, jakie zasady obowiązują w danym konkursie, jakie kryteria trzeba spełnić, jakie dokumenty złożyć, na co zwrócić uwagę przy przygotowaniu wniosku. Nasza pomoc kończy się jednak na informacji na temat wymagań. Nie doradzamy przedsiębiorcom, jak coś mają ująć we wniosku, by zostało to dobrze ocenione. Byłby to konflikt interesów – większość punktów jest prowadzona przez urzędy marszałkowskie, które same przyznają dofinansowanie i oceniają wnioski. Gdy przedsiębiorca otrzyma dofinansowanie, możemy wyjaśnić, jak ten projekt realizować i później – jak go rozliczać. Bo otrzymanie dofinansowania jest tylko połową sukcesu, drugą – rozliczenie go. W całej Polsce działa 77 Punktów Informacji Funduszy Europejskich. Znajdziemy je w większości większych miast. Dodatkowo instytucje, które organizują konkursy, także wyznaczają osoby do kontaktu w sprawie danego konkursu.

 

Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: