SuperBiz wiadomości SKOK w woj. podkarpackim z zarządcą komisarycznym

SKOK w woj. podkarpackim z zarządcą komisarycznym

19.09.2016, godz. 17:01
Skok
foto: EAST NEWS

19 września Komisja Nadzoru Finansowego ustanowiła zarząd komisaryczny dla Bieszczadzkiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo–Kredytowej w Sanoku. Funkcję tę będzie pełnił Leszek Nepelski.

Sanocki SKOK posiada w swojej ofercie pożyczki gotówkowe i refinansowe. Obiecuje brak prowizji i opłaty przygotowawczej. Jeszcze dwa miesiące temu prowadził rekrutację.

Zarządca ma przygotować koncepcję restrukturyzacji kasy bądź opracować w porozumieniu z KNF-em program postępowania naprawczego. Będzie także czuwać nad przebiegiem procesu restrukturyzacji oraz powinien raportować Komisji Nadzoru Finansowego, Kasie Krajowej, jak też radzie nadzorczej kasy, jakie efekty przynoszą podjęte przez niego działania. Zarządca komisaryczny sporządzi sprawozdanie na temat stanu finansowego kasy w dniu poprzedzającym przejęcie. Raport zostanie przekazany biegłemu rewidentowi. Zarządca będzie także starał się poprawić efektywność funkcjonowania kasy i zarządzania ryzykiem w SKOK-u.

Zobacz także: Kolejny SKOK idzie do likwidacji. KNF zawiesiła działalność spółdzielni w Czeladzi

Ustanowienie zarządcy komisarycznego nie powinno wpłynąć na organizację i sposób funkcjonowania SKOK-u, obsługę klientów oraz zakres świadczonych przez kasę usług, chyba że ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo–kredytowych przewiduje inaczej. Umowy z pracownikami i członkami kasy pozostają bez zmian.

Z dniem 19 września dotychczasowy zarząd Beszczadzkiej SKOK został odwołany, wygasły także udzielone wcześniej prokury i pełnomocnictwa. Pozostałe organy stanowiące część struktury kasy zostały zawieszone w swoich kompetencjach. Odtąd zarządca komisaryczny może podejmować wszelkie decyzje związane dotyczące kasy oprócz zmian statutowych.

Osoby, które zgromadziły w kasie oszczędności, są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). W razie upadłości kasy, to on wypłaci im zaległe depozyty.

Źródła: bieszczadzkaskok.pl

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: