SuperBiz wiadomości Wyprawka szkolna za państwowe pieniądze

Wyprawka szkolna za państwowe pieniądze

20.08.2015, godz. 11:49
Sprawdzian, egzamin, testr, szkoła podstawowa, uczniowie, lekcja
foto: EAST NEWS

Wyprawkę szkolną można kupić za państwowe pieniądze. W ramach rządowego programu „Wyprawka Szkolna” do wydania na podręczniki szkolne i materiały edukacyjne jest 51 mln zł.

Dofinansowanie do wyprawki szkolnej nie jest małe. W zależności od klasy wysokość dofinansowania wynosi od 225 zł do 445 zł, w przypadku zakupu podręczników do kształcenia specjalnego wysokość ta może sięgać 770 zł. Podstawą otrzymania pieniędzy jest ściśle określone kryterium dochodowe rodziny. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 574 zł. Zgodnie z programem, wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, składa się do dyrektora szkoły. Termin składania wniosków ustalają samorządy, ale zdarza się, że upływa on już w pierwszych dniach września. Zwrot pieniędzy następuje po przedłożeniu dowodu zakupu (np. faktury VAT) lub oświadczenia o dokonanym zakupie.

Ministerstwo Edukacji Narodowej szacuje, że w nadchodzącym roku szkolnym ze wsparcia takiego skorzysta około 213,3 tys. uczniów, w tym ok. 91,6 tys. posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.


Pomoc zostanie skierowana do trzech grup uczniów:
1. najmłodszych uczestników edukacji szkolnej – uczniów klas trzecich szkoły podstawowej oraz klas trzecich ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
2. uczniów, którzy kontynuują naukę według nowej podstawy programowej na poziomie klasy czwartej technikum;
3. uczniów niepełnosprawnych: słabowidzących; niesłyszących; słabosłyszących; z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym; z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej. Tym samym program będzie obejmować wszystkich uczniów niepełnosprawnych, z wyjątkiem uczniów niewidomych, dla których podręczniki zapewniono w odrębnym trybie.
 

autor: Agnieszka Grotek zobacz inne artykuły tego autora
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: