Domowe instalacje - nowoczesne rozwiązania - biogazownie

i

Autor: PHOTOS.COM

Biogaz zamiast gazu z Rosji

2019-04-29 15:53

Polska nie jest skazana na gazowe uzależnienie od Rosji. Biogaz może dać Polsce energetyczną niezależność. Możemy produkować nawet 10 mld m3, czyli dokładnie tyle, ile teraz importujemy.

Wykorzystanie biomasy to w Polsce nadal mało popularna technologia pozyskiwania energii. W biogazowniach produkowany jest metan, czyli gaz ziemny oraz prąd i ciepło. Jedną z najczęściej spotykanych odmian jest biogazownia rolnicza, która wytwarza biogaz z biomasy roślinnej, odchodów zwierzęcych, organicznych produktów ubocznych z rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego oraz odpadów poubojowych.

W Polsce działa około 50 biogazowni rolniczych, ale jak rozwojowy jest to rynek pokazuje przykład niemiecki – w ciągu kilkudziesięciu lat używania tej technologii uruchomiono tam ponad 7000 takich instalacji. Niemcy są w tej dziedzinie liderem europejskim – mają około 80 proc. działających w Europie biogazowni, w innych krajach jest ich średnio kilkaset. W Polsce w kolejce czeka już około 400 projektów biogazowni, nie wszystkie są w fazie startowej. Eksperci zwracają uwagę, że polskie rolnictwo dysponuje zasobami surowcowymi porównywalnymi do rolnictwa Niemiec, co według szacunków daje nam szansę na produkowanie nawet 10 mld m3 samego tylko biogazu rolniczego. Teraz zużywamy rocznie 14-15 mld m3 gazu ziemnego, z czego aż 10 mld m3 jest importowane (w zdecydowanej większości z Rosji). Biogazownie mogłyby nas więc skutecznie uniezależnić energetycznie.

Niestety procedury związane z uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń są skomplikowane. O ile sama budowa trwa kilka miesięcy, o tyle załatwienie wszystkich formalności nawet 2-3 lata. Poza tym wiele tego typu projektów blokowanych jest przez mieszkańców terenów, na których planowana jest inwestycja. Ludzie zbierają podpisy, rozdają ulotki, wieszają plakaty, zakładają nawet specjalne stowarzyszenia. Protesty społeczne dotyczą aż 55 proc. projektów.

To wynik niewielkiej wiedzy społecznej o biogazie i technologii jego wytwarzania. Powielane są szkodliwe stereotypy. Potwierdzają to informacje uzyskane od urzędników gmin. Społeczną niewiedzę może przełamać kampania informacyjno-edukacyjna „ABC Biogazowni Rolniczych”, którą koordynuje Instytut Agroenergetyki. Ideą przedsięwzięcia jest przedstawienie krok po kroku zasad funkcjonowania oraz korzyści związanych z biogazowniami rolniczymi. Chodzi przede wszystkim o dotarcie do mieszkańców terenów, na których inwestycje biogazowe są już realizowane, bądź dopiero planowane, oraz do urzędników, których wiedza w tym zakresie może znacznie ułatwić dialog z mieszkańcami.

„Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Instytut Agroenergetyki Sp. z o.o.”

1 m3 biogazu pozwala na:

- przygotowanie 3 posiłków dla 4-osobowej rodziny,

- wyprodukowanie 1,5 kWh energii elektrycznej,

- wyprodukowanie 4,4 kWh ciepła,

zaoszczędzenie ½ litra oleju opałowego,

zaoszczędzenie 0,6 m3 gazu ziemnego

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze