Pole rolnictwo ciągnik traktor

i

Autor: Artur Barbarowski

Kredyty dla młodych rolników

2019-04-29 16:22

Jesteś młodym rolnikiem i chcesz starać się o wsparcie na zakup ziemi? Sprawdź, jak – po zmianie przepisów - starać się o kredyt na swoje gospodarstwo i jak potwierdzać niezbędne do tego kwalifikacje rolnicze.

Kwalifikacje potwierdzisz stażem w rolnictwie

Kredyt z częściową spłatą kapitału przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa to szansa dla młodych rolników na powiększenie lub utworzenie lub własnego gospodarstwa rolnego i rozpoczęcie działalności rolniczej. Przypomnijmy, że młody rolnik to osoba, która w dniu złożenia wniosku o kredyt ma nie więcej niż 40 lat, posiada odpowiednie umiejętności i kwalifikacje zawodowe i która po raz pierwszy rozpoczyna działalność w gospodarstwie rolnym jako kierujący tym gospodarstwem. Właśnie zasady uznawania kwalifikacji zawodowych w zakresie rolnictwa, niezbędnych do uzyskania pomocy na zakup ziemi przez młodego rolnika już wkrótce ulegną zmianie.

Prawdopodobnie jeszcze we wrześniu wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Łatwiej będzie udowodnić swoje kwalifikacje zawodowe uprawniające do ubiegania się o kredyt z częściową spłatą kapitału. Pojawi się możliwość udokumentowania tych kwalifikacji na podstawie stażu pracy w rolnictwie w Polsce lub pozostałych krajach Unii Europejskiej i EFTA , oczywiście pod warunkiem, że wnioskodawca w tym czasie opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub podlegał ubezpieczeniu społecznemu w innym państwie członkowskim UE. Posiadanie kwalifikacji zawodowych w zakresie rolnictwa można będzie także potwierdzić, jeśli przyszły kredytobiorca był zatrudniony w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę na stanowisku związanym z prowadzeniem produkcji rolnej.

Pomoc do 20 tys. euro

Znowelizowane zostaną też zasady ubiegania się o kredyt dla młodych rolników na zakup użytków rolnych. Nie można będzie liczyć na przyznanie takiego kredytu, jeśli umowa na zakup ziemi będzie zawarta pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej. Do I grupy podatkowej zalicza się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. Nowe przepisy ograniczają też kwotę dopuszczalnej pomocy na spłatę kredytu: nie może ona być wyższa niż 60 proc. kwoty udzielonego kredytu bankowego i nie może przekroczyć równowartości w złotych kwoty 20 tys. euro (przeliczonej według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ustalonego na dzień udzielenia pomocy). Dzięki tej zmianie możliwe będzie udzielenie kredytów większej liczbie rolników. W 2015 r. średnia wysokość kredytu z częściową spłatą kapitału zaciąganego przez młodych rolników na zakup użytków rolnych wynosiła 381 tys. zł.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 roku jest już gotowe i czeka na podpis premiera. Wejdzie w życie dwa tygodnie po opublikowaniu.

Najnowsze