Ruszył Powszechny Spis Rolny 2020. 1 września – 30 listopada 2020.

i

Autor: Materiały Promocyjne

Ruszył Powszechny Spis Rolny 2020. 1.09–30.11.2020

2020-09-25 16:08

Jak wyglądają współczesne gospodarstwa rolne? Co się uprawia, co się hoduje? Jak żyje się na wsi? Aby poznać lepiej realia i móc wprowadzać niezbędne zmiany potrzebne są rzetelne dane. Stąd też po raz kolejny w całym kraju będzie przeprowadzany Powszechny Spis Rolny obowiązkowy dla wszystkich prowadzących gospodarstwa rolne.

Potrzeba matką zmian

Powszechny Spis Rolny organizowany przez Główny Urząd Statystyczny to nie tylko obowiązek administracyjny. Dane zebrane podczas spisu będą miały realny wpływ na prace związane z poprawą życia na terenach wiejskich oraz opracowaniem najkorzystniejszej polityki rolnej dla polskiej wsi. Ostatni Powszechny Spis Rolny z roku 2010 był ważnym przedsięwzięciem - jego wyniki przysłużyły się gospodarce kraju. Zebrane dane pozwoliły wskazać najpilniejsze potrzeby mieszkańców wsi i obszary wymagające dofinansowania. Takie zadanie stoi również przed obecnym spisem, który ma dostarczyć aktualnych informacji o stanie polskiego rolnictwa.

Jak wyglądało rolnictwo 10 lat temu, a jak wygląda dziś?

Od czasu poprzedniego spisu w rolnictwie zaszło bardzo wiele zmian związanych między innymi z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej. Dotacje unijne, inwestycje, nowoczesne maszyny rolnicze zmieniły obraz polskich gospodarstw. Zmieniły się również nawyki żywieniowe Polaków, które mają wpływ na ilość i rodzaj upraw oraz hodowanych zwierząt. Następują coraz bardziej widoczne procesy modernizacji i specjalizacji gospodarstw rolnych, a także koncentracji produkcji, szczególnie w rejonach o dobrych warunkach produkcyjnych. Coraz więcej jest dużych gospodarstw rolnych, silnych ekonomicznie, mogących konkurować na rynku międzynarodowym. Małe gospodarstwa stawiają na samowystarczalność lub ekologiczne uprawy i hodowle. Rolnictwo zmienia się na naszych oczach. Część procesów jesteśmy w stanie zaobserwować sami, jednak dla wspólnego dobra potrzebujemy konkretnych danych, by móc odpowiadać na pojawiające się potrzeby i świadomie planować dalszy rozwój.

Kto będzie musiał się spisać?

Powszechny Spis Rolny jest obowiązkowy. Obejmuje zarówno gospodarstwa rolne prowadzone przez indywidualnych rolników (osoby fizyczne), jak i firmy lub organizacje (gospodarstwo osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej).

Jaką formę spisu wybrać?

Dostępne będą trzy metody spisu: przez Internet, poprzez wywiad telefoniczny lub podczas wizyty rachmistrza (o ile sytuacja epidemiczna na to pozwoli). Najwygodniejszą formą spisu jest samospis internetowy. Logując się na stronie spisrolny.gov.pl każdy rolnik może w prosty sposób wypełnić samodzielnie formularz elektroniczny.

Przekazywane dane muszą opisywać sytuację w gospodarstwach wg stanu na 1 czerwca 2020 roku.

Osoby nieposiadające dostępu do Internetu mogą spisać się poprzez wywiad telefoniczny. W tym celu należy zadzwonić na infolinię spisową: 22 279 99 99*. Rachmistrz telefoniczny wprowadzi podane informacje do systemu. Wystarczy odpowiadać na zadawane przez niego pytania.

Do tych, którzy nie spiszą się przez Internet lub poprzez infolinię spisową, zadzwoni rachmistrz. Dodatkowo, jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna, wybrane gospodarstwa odwiedzi terenowy rachmistrz spisowy.

Rachmistrz będzie posiadał przy sobie identyfikator. W przypadku wątpliwości jego tożsamość będzie można potwierdzić telefonicznie poprzez infolinię spisową lub na spisrolny.gov.pl.

Do kiedy mamy czas?

Powszechny Spis Rolny trwa od 1 września do 30 listopada 2020 roku. Jednak najlepiej nie czekać na ostatni moment i spisać się wcześniej.

Bezpieczeństwo danych

Informacje przekazywane podczas spisu są prawnie chronione i objęte tajemnicą statystyczną. Wykonujący prace spisowe są zobowiązani do bezwzględnego jej przestrzegania. Zbierane dane na etapie przetwarzania ulegają anonimizacji - nie jest możliwe ich przyporządkowanie do określonej osoby fizycznej czy konkretnego adresu. Dane te posłużą wyłącznie do opracowań, analiz oraz aktualizacji programów rozwojowych dla polskiego rolnictwa.

*Koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora.

Więcej informacji na stronie spisrolny.gov.pl oraz pod numerem infolinii 22 279 99 99*

Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny

Najnowsze