SUPER AGRO. Cudzoziemiec na roli

2016-09-22 16:11

Pracownicy z Ukrainy, Białorusi czy Rosji często są jedynym kołem ratunkowym dla polskich rolników w czasie intensywnych prac polowych. Podpowiadamy, jak zatrudnić legalnie obcokrajowca zza naszej wschodniej granicy.

Maksymalnie na pół roku

Cudzoziemcy, którzy chcą pracować w Polsce, muszą mieć pozwolenie na pracę. Są jednak wyjątki. Pracownicy spoza krajów Unii Europejskiej – z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Rosji i Gruzji – mogą być zatrudnieni do prac sezonowych w rolnictwie w ramach procedury uproszczonej, czyli na podstawie zarejestrowanego oświadczenia pracodawcy o zamiarze zatrudnienia. Muszą być jednak spełnione określone warunki. Przede wszystkim okres faktycznego wykonywania pracy nie może przekroczyć 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Oświadczenie w urzędzie pracy

Rolnik, który chce zatrudnić obywatela zza wschodniej granicy, musi złożyć w powiatowym urzędzie pracy pisemne „zaproszenie", czyli oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, w którym podaje rodzaj tej pracy, miejsce jej wykonywania, datę rozpoczęcia i okres wykonywania pracy, rodzaj umowy oraz wysokość wynagrodzenia. Dodatkowo informuje, że nie ma możliwości zatrudnienia osób z lokalnego rynku pracy.

Konieczna wiza

Gdy urząd zarejestruje oświadczenie, rolnik przekazuje oryginał dokumentu przyszłemu pracownikowi, a ten składa go w polskiej placówce dyplomatyczno-konsularnej w miejscu swego stałego zamieszkania, żeby otrzymać wizę lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony z tytułu pracy, jeśli przebywa już w Polsce. Zanim rolnik zatrudni przyszłego pracownika, sprawdza, czy otrzymał wizę (lub inny dokument uprawniający go do pobytu), a jej kopię przechowuje przez cały okres wykonywania pracy.

Umowa o pracę, dzieło lub zlecenie

Po dopełnieniu tych wszystkich formalności rolnik musi jeszcze zdecydować, w jakiej formie chce przyjąć do pracy obcokrajowca – może to być umowa o pracę albo umowa cywilnoprawna (np. zlecenia, o dzieło), ale zgodna z treścią zarejestrowanego oświadczenia. To jeszcze nie koniec obowiązków przyszłego pracodawcy. Musi on pamiętać o zgłoszeniu do ZUS, jeśli zatrudnił cudzoziemca na podstawie umowy o pracę. Natomiast podatek może obliczyć na zasadach ogólnych, podatku zryczałtowanego lub z zastosowaniem przepisów o unikaniu podwójnego podatku.

Kiedy na dłużej

Po upływie 6 miesięcy zatrudniony cudzoziemiec musi wrócić do swojego kraju. Istnieje jednak możliwość przedłużenia pracy, jeśli zachodzi taka konieczność. Po 6 miesiącach przerwy w zatrudnieniu można ponownie zlecić cudzoziemcowi wykonywanie pracy bez zezwolenia na podstawie uproszczonej procedury, ale trzeba po raz drugi zarejestrować oświadczenie w powiatowym urzędzie pracy. Rolnik może także od razu zatrudnić pracownika na czas nieokreślony – wtedy powinien jednak wystąpić do wojewody o wydanie zezwolenia na pracę.

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze