Rolnicy dostaną dopłaty za nieprodukowanie mleka

i

Autor: Shutterstock

Wsparcie dla grup producentów rolnych. Nawet 500 tys. euro

2019-04-29 15:37

Trwa przyjmowanie wniosków na dofinansowanie grup producentów rolnych. Warto skorzystać z tej formy pomocy, gdyż można otrzymać nawet 500 tys. euro w ciągu 5 lat, po 100 tys. euro rocznie.

Pomoc unijna realizowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ma na celu wzmocnienie konkurencyjności polskich rolników, między innymi przez możliwy wzrost wydajności i obniżenie kosztów produkcji.

Kto może ubiegać się o pomoc

O przyznanie pomocy finansowej mogą starać się nowo powstałe grupy producentów rolnych, które spełniają m.in. następujące warunki:

- składają się wyłącznie z osób fizycznych

- uzyskały osobowość prawną i wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym

- zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR na podstawie planu biznesowego

- łączą producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli wcześniej członkami grupy producentów lub organizacji producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej,

- zadeklarują realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia.

Uwaga! Ze wsparcia takiego wykluczone jest tworzenie grup producentów zajmujących się hodowlą drobiu, wyrobami z mięsa drobiowego i jego podrobów.

Liczą się punkty

Złożone wnioski o pomoc poddawane są ocenie. Na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostaje kolejność przyznawania pomocy. Punkty przyznaje się m.in.:

- za działania innowacyjne wprowadzające nowe zasady produkcji, procesu lub technologii (5pkt),

- przeciwdziałania zmianom klimatu lub ochrony środowiska (5 pkt),

- zrzeszanie producentów trzody, bydła, owiec i kóz, miodów naturalnych, roślin na cele energetyczne lub do wykorzystania technicznego oraz chmielu (3pkt).

- zorganizowanie grupy w formie spółdzielni (3 pkt),

- w skład grupy wchodzi co najmniej 10 członków (4pkt),

- grupa zatrudnia co najmniej dwie osoby na pełnym etacie na podstawie umowy o prace albo jedną niepełnosprawną (2 pkt)

W pierwszej kolejności pomoc przysługuje grupom, które uzyskały największą liczbę punktów, przy czym pomoc jest przyznawana, jeżeli grupa uzyskała co najmniej 3 punkty.

Wysokość pomocy

Wysokość pomocy zależy od wartości przychodów netto, uzyskanych przez grupę ze sprzedaży produktów wytworzonych w ich gospodarstwach w poszczególnych latach i wynosi:

- w pierwszym roku - 10 proc. przychodów netto,

- w drugim roku - 8 proc. przychodów netto,

- w trzecim roku - 6 proc. przychodów netto,

- w czwartym roku - 5 proc. przychodów netto,

- w piątym roku - 4 proc. przychodów netto.

Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy liczonych od dnia jej uznania. Maksymalna wysokość rocznego wsparcia nie może przekroczyć równowartości 100 tysięcy euro.

Gdzie i do kiedy składać wnioski

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej z działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” należy składać do dyrektorów oddziałów regionalnych ARiMR-u do 28 grudnia br. Wniosek można złożyć osobiście, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.

MO

Najnowsze