Bank spółdzielczy dobry dla franczyzobiorcy

2013-10-15 4:00

Kredyty obrotowe, płatnicze, inwestycyjne, gwarancje i poręczenia to tylko niektóre z usług finansowych oferowanych przez banki spółdzielcze.

Nowoczesne produkty bankowe banków spółdzielczych to idealne oferty dla franczyzobiorców. Jakością usług banki spółdzielcze nie ustępują komercyjnym, a proponowane przez nie opłaty są bardzo często niższe.

Banki spółdzielcze wyróżnia indywidualne, partnerskie podejście do klienta biznesowego. Zależy im na lokalnym rozwoju gospodarczym, dlatego chętnie i na dobrych warunkach kredytują inwestycje. Banki Spółdzielcze z Grupy BPS oferują franczyzobiorcom różnorodne usługi finansowe, np. kredyty obrotowe, w tym rewolwingowe (odnawialne), dyskontowe, płatnicze, inwestycyjne (preferencyjne i pomostowe) oraz gwarancje i poręczenia. 67 procent portfela Banków Spółdzielczych z Grupy BPS stanowią kredyty dla przedsiębiorców.

365 Banków Spółdzielczych z Grupy BPS z blisko 3 tysiącami placówek, działających głównie w niewielkich miejscowościach, gwarantuje łatwy dostęp do usług bankowości spółdzielczej. Franczyzodawca, który zdecyduje się na współpracę z bankiem spółdzielczym, może liczyć na wsparcie przez cały okres funkcjonowania firmy. Rozwiązania dla firm oferowane przez banki spółdzielcze są stale doskonalone, wciąż pojawiają się nowe usługi i nowe produkty.

Przykładowe oferty banków spółdzielczych Warszawski Bank Spółdzielczy:

Oferuje kredyty na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej, kredytowanie w formie rachunku kredytowego lub w formie linii odnawialnej. Okres kredytowania do 2 lat, z możliwością wcześniejszej spłaty bez dodatkowej prowizji. Bank oferuje m.in.:

- kredyt płatniczy na sfinansowanie bieżących płatności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, z okresem kredytowania nawet do 90 dni i stałym oprocentowaniem,

- kredyt obrotowy w formie linii odnawialnej w rachunku bieżącym w wysokości do 15 proc. rocznych obrotów na rachunku bieżącym, z okresem kredytowania do 12 miesięcy,

- kredyt na sfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, z okresem kredytowania (maksymalnie do 10 lat) uzgadniany jest indywidualnie.

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie:

Wśród propozycji ma faktoring, czyli ściąganie należności w imieniu przedsiębiorcy. Usługa skierowana jest do klientów instytucjonalnych prowadzących sprzedaż towarów lub usług stałym kontrahentom z odroczonym terminem płatności. Polega na nabywaniu istniejących i przyszłych wierzytelności powstających w krajowym obrocie gospodarczym. Poprawia płynność finansową firmy.

Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie (SBR Bank):

Oferuje firmom kredyt w rachunku bieżącym zapewniając łatwy i szybki dostęp do dodatkowych środków na rachunku bieżącym. W ramach biznes-konta klienci Banku otrzymują stałe źródło dodatkowych środków pieniężnych bez konieczności określania ich przeznaczenia. Kredyt w rachunku bieżącym umożliwia dokonywanie płatności ze środków bankowych - do wysokości indywidualnie ustalonego limitu. Jest to kredyt na 12 miesięcy, z możliwością automatycznego odnowienia. Spłata kredytu dokonywana jest automatycznie, z bieżących wpływów.

Bank Spółdzielczy w Rzeszowie:

Ma w ofercie m.in. kredyt inwestycyjny przeznaczony na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć, których celem jest np. powiększenie wartości majątku trwałego czy spłatę kredytu inwestycyjnego w innym banku. Wysokość kredytu ustalana jest indywidualnie, okres kredytowania to nawet 20 lat, a warunki kredytu dostosowywane są do indywidualnego charakteru prowadzonej działalności.

Bank Spółdzielczy w Łomży:

Poleca kredyt inwestycyjny, udzielany maksymalnie na okres do 10 lat, wypłacany jednorazowo lub w transzach, stanowiący uzupełnienie środków własnych kredytobiorcy.

Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu:

Dla osób fizycznych lub prawnych prowadzących działalność gospodarczą i będących stałymi klientami banku oraz dla nowych klientów mających zdolność kredytową przygotowano tu kredyt obrotowy celowy przeznaczony na pokrycie bieżących zobowiązań kredytobiorcy wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej. Oprocentowanie kredytu wynosi 8,9-12,9 proc.

Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach:

Kredyt obrotowy w tym Banku kredytobiorca prowadzący działalność gospodarczą może przeznaczyć na finansowanie bieżących potrzeb. Kredyt może być przyznany w rachunku kredytowym lub bieżącym. Oprocentowanie kredytu może podlegać negocjacjom.

Bank Spółdzielczy w Legnicy:

Oferuje m.in. kredyty rozwojowe z okresem kredytowania do 60 miesięcy i atrakcyjnym, zmiennym oprocentowaniem, przeznaczone np. na zwiększenie mocy produkcyjnych firm, realizację zawartych przez nie umów i kontraktów czy wzrost zatrudnienia. A także kredyty strukturalne z okresem kredytowania aż do 15 lat, przeznaczone na poprawę struktury bilansowej i bieżącej płynności podmiotu gospodarczego, w szczególności na spłatę zobowiązań, zwiększenie kapitałów własnych itp. Kredytobiorca nie płaci prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu, nie ponosi też ryzyka różnic w kursach walut.

Bank Spółdzielczy w Iławie:

Poleca przedsiębiorcom kredytową linię hipoteczną na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz na spłatę zadłużenia w innych bankach lub instytucjach finansowych. Kwota kredytu ustalana jest na podstawie zdolności kredytowej. Może sięgać 60 proc. wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu. Okres kredytowania to nawet 10 lat.

Bank Spółdzielczy w Tarczynie:

Pośród ofert dla przedsiębiorców ma kredyt inwestycyjny. Środki pieniężne dostępne są już po podpisaniu umowy kredytowej. Maksymalna kwota nie może przekraczać 80 proc. wartości planowanej inwestycji. Oprocentowanie wynosi 10,5 proc., prowizja od 1,5 proc. od kwoty kredytu. Okres kredytowania to nawet 120 miesięcy.

Bank Spółdzielczy w Tychach:

Proponowany przez ten Bank kredyt inwestycyjny dla podmiotów gospodarczych przeznaczony jest na finansowanie projektów mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie już istniejącego majątku firmy, w szczególności np. zakup maszyn, urządzeń, środków transportu i nieruchomości. Kredyt, w zależności od potrzeb przedsiębiorcy, może być krótko-, średnio- lub długoterminowy.

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze