Bank ułatwi pierwsze kroki mikroprzedsiębiorcom

2012-03-20 3:00

Masz świetny pomysł na firmę, ale brak ci środków na wystartowanie. Z myślą o osobach takich jak ty powstała inicjatywa JEREMIE. W lutym pomocną dłoń do przedsiębiorców wyciągnął także FM Bank. Jako pierwszy bank komercyjny w Polsce podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę na gwarancje kredytowe dla mikro- i małych firm w ramach tej inicjatywy. Ta jubileuszowa 50. umowa opiewa na kwotę bliską 100 mln złotych.

Przystąpienie FM Banku do inicjatywy JEREMIE Poręczenia Portfelowe nie dziwi. Bank ma spore doświadczenie w kredytowaniu i kompleksowej obsłudze finansowej mikro- i małych firm. - FM Bank stawia sobie za zadanie rozwijanie i pomoc dla small biznesu, z tego powodu aktywnie będziemy promować wszelkie inicjatywy wspomagające te cele - podkreśla prezes zarządu Henryk Pietraszkiewicz. Wydaje się więc, że przystąpienie do inicjatywy jest naturalną konsekwencją jego strategii.

W ramach inicjatywy JEREMIE udzielane są:

- kredyty,

- pożyczki

- oraz poręczenia dla firm, w tym przedsiębiorstw typu start-up.

FM Bank oferuje poręczenia do kredytu, którego okres spłaty zamyka się w 63 miesiącach. Warunek? Kredyty objęte Poręczeniem Portfelowym muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej, w tym w szczególności na:

- finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych,

- tworzenie nowych miejsc pracy,

- wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,

- zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,

- inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju firmy.

Poręczenia Portfelowe w regionach polski:

- Zachodniopomorskie 12 500 000 zł

Wysokość poręczenia:

80% wartości kredytu przy kwocie kredytu do 250 000,00 zł

70% wartości kredytu przy kwocie kredytu powyżej 250 000,00 zł do 400 000,00 zł

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze