Prosta sprawa

i

Autor: Shutterstock

Co może kontrola skarbowa

2015-03-30 15:58

Blady strach padł na przedsiębiorców. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców alarmował – i doniósł w tej sprawie do prokuratury, że fiskus nakłania swoich pracowników do naginania przepisów. Urzędnicy skarbowi według ZPP mieli przeprowadzać kontrole skarbowe w taki sposób, aby w 80 proc. zakończyły się one karą dla firmy. Jeśli więc jesteś przedsiębiorcą powinieneś wiedzieć, co w świetle prawa wolno kontroli skarbowej.

Nie było instrukcji ministerstwa finansów wzywającej do większego karania przedsiębiorców – tłumaczył się minister finansów Mateusz Szczurek. Ale faktem jest, że takie pismo istnieje. Nazywa się „ „Protokół z narady naczelników urzędów skarbowych województwa opolskiego z dnia 4 listopada 2014 r. w Izbie Skarbowej w Opolu” i trafiło z anonimowego źródła wprost do przedstawicieli ZPP.

Kogo sprawdzi skarbówka

Pomimo zapewnień ze strony ministerstwa, wiadomo, że niektóre branże będą w tym roku skrupulatniej i częściej sprawdzane przez fiskus. Wynika to z opublikowanego przez Ministerstwo Finansów Krajowego Planu Działań Administracji Podatkowej na 2015 rok, w którym podano 12 branż mogących uszczuplić wpływy podatkowe. Chodzi np. o firmy zajmujące się doradztwem, rynek budowlany i nieruchomości, branżę recyklingową i motoryzacyjną. Płacenia podatków w opinii resortu unikają także firmy handlujące paliwem lub produktami ropopochodnymi, przedsiębiorstwa związane z transportem, logistyką oraz handlujące elektroniką.

Co wolno urzędnikom

Kontrola fiskusa jest wszczynana z urzędu i prześwietla firmą do podszewki. Urzędnicy mogą nie tylko przeglądać księgi podatkowe z ostatnich pięciu lat, ale także mają wgląd w dane osobowe, nawet bez wiedzy i zgody osoby, której te dane dotyczą, a administrator danych jest zobowiązany je udostępnić.

W celu zweryfikowania informacji podanych w zeznaniach podatkowych, skarbówka może wejść również do prywatnego mieszkania przedsiębiorcy. Na szczęście tylko po uzyskaniu zgody prokuratora rejonowego i tylko wtedy, gdy są tam przechowywane przedmioty, księgi podatkowe, akta lub inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie istnienia obowiązku podatkowego lub określenie wysokości zobowiązania podatkowego albo mają informację o prowadzeniu niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej.

Ponadto urzędnik skarbowy może zażądać złożenia oświadczenia o stanie majątkowym (pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania), a nawet ma uprawnienia podobne do policji, włącznie z prawem przeszukania, zatrzymania i użycia broni palnej. W uzasadnionych przypadkach mogą im towarzyszyć funkcjonariusze policji, straży miejskiej, ABW czy straży granicznej.

Nie musi się zapowiadać

Wizyty urzędników skarbówki przedsiębiorca może spodziewać się w każdej chwili. Organ podatkowy nie zawsze musi zawiadamiać go o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Nie musi tego robić, jeśli kontrola:

- dotyczy zasadności zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług,
- ma być wszczęta na żądanie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- dotyczy opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych,
- dotyczy niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej,
- ma być podjęta w oparciu o informacje uzyskane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu,
- zostaje wszczęta po okazaniu legitymacji kontrolowanemu lub osobie przez niego upoważnionej, gdy czynności kontrolne są niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia,
- ma charakter doraźny dotyczący ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, użytkowania kasy rejestrującej lub sporządzania spisu z natury.

Czytaj również: Kiedy odwiedzi Cię Inspekcja Pracy?

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze