SPECJALIŚCI NA START!

i

Autor: materiały prasowe

Czas na specjalistów!

2017-09-18 2:00

Dobrzy fachowcy odgrywają ważną rolę w niemal każdej dziedzinie naszego życia. To dzięki nim możemy się cieszyć smakiem świeżego pieczywa o poranku, nową fryzurą czy pysznym daniem w restauracji, a szczególnie mocno doceniamy ich umiejętności w sytuacjach, gdy potrzebujemy specjalistycznej pomocy. Zdobycie praktycznej i profesjonalnej wiedzy w danej dziedzinie jest podstawą, by wykonywać usługi na najwyższym poziomie. Właśnie dlatego część Funduszy Europejskich przeznaczamy na wsparcie szkolnictwa zawodowego oraz dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Dla kogo?

Uprawnione do składania wniosków o dofinansowanie w konkursie są wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych, bez osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych. Istotne jest to, że wnioskodawcą lub partnerem w projekcie musi być organ prowadzący szkołę lub placówkę kształcenia zawodowego.

Co z tego wyniknie?

Celem naboru jest poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez doradztwo edukacyjno-zawodowe, doskonalenie umiejętności uczniów i kadry, współpracę placówek z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz tworzenie warunków do nauki, które w jak najlepszym stopniu oddadzą realia wykonywania danego zawodu. Dofinansujemy projekty, które wpłyną na zwiększenie szans zatrudnienia uczniów, poszerzą kompetencje zawodowe nauczycieli i instruktorów oraz zapewnią dostęp do szerokiej i atrakcyjnej oferty edukacyjnej.

Reforma edukacji

„Wprowadzona przed kilkoma dniami reforma edukacji obejmuje również placówki kształcące zawodowców. Zasadnicza szkoła zawodowa przestała istnieć od 1 września. W jej miejsce pojawiła się szkoła branżowa 1 stopnia. Z powodu przystosowania się placówek do nowej rzeczywistości, w której oprócz szyldów zmieni się również podstawa programowa i formy kształcenia uczniów, nowy nabór został przesunięty do końca października. Wierzymy, że ten dodatkowy miesiąc pomoże szkołom odnaleźć się w nowych warunkach. Po tym czasie dyrektorzy i kadra nauczycielska z nową energią ruszą do składania wniosków” – mówi Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego.

Do dzieła!

Wnioski o dotacje dla Poddziałania 11.2.3. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 możesz złożyć do 31 października br. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości skorzystaj z bogatej oferty wsparcia. Przykładowo, potencjał swojego pomysłu na projekt możesz skonsultować w sieci Punktów Informacyjnych, a informacji o ogłaszanych naborach i prawidłowej realizacji projektu zaczerpnąć „z pierwszej ręki” na szkoleniach i spotkaniach z ekspertami. 
Pula środków do rozdysponowania to ponad 23 mln zł. Wsparcie udzielane jest w postaci dotacji bezzwrotnej wynoszącej maksymalnie 95% wydatków kwalifikowalnych, a minimalna wartość projektu to 100 tys. zł.

Konkurs organizuje Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Zainteresowany? Zainteresowana?

Zacznij tutaj! www.slaskieprzyspieszamy.pl

To nie tylko obszerna baza wiedzy na temat RPO, ale także przyjazny przewodnik po konkursach.

www.facebook.com/razemzmieniamyslaskie/ — polub nas na Facebooku! Już wkrótce ruszy tam konkurs z cennymi nagrodami!

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Najnowsze