Dom spokojnej starości - jeden z naszych "45 pomysłów na biznes"

2016-03-18 13:19

Demografowie biją na alarm! Nasze społeczeństwo się starzeje! Oznacza to, że będziemy potrzebować coraz więcej profesjonalnych domów opieki nad seniorami. Takie placówki mogą prowadzić samorządy, ale również osoby prywatne. Warto zainteresować się tym , bo w przyszłości taka działalność może dawać spore zyski

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny w ubiegłym roku grupę ponad 6,8 mln Polaków stanowiły osoby w wieku poprodukcyjnym. To niemal 18 proc. społeczeństwa. Nieco ponad dekadę temu było to 13 proc. populacji.

Zatem statystyki świadczą o jednym:  nasze społeczeństwo starzeje się w zatrważającym tempie. W związku z tym, że przybywa osób starszych, to rośnie zapotrzebowanie na potrzebne im usługi. Bardzo ważnym elementem oferty dla seniorów są profesjonalne domy opieki nad osobami starszymi, w których ludzie w sędziwym wieku, schorowani, niedołężni, często z zaburzeniami pamięci, będą mogły zamieszkać i poddawać się rehabilitacji oraz leczeniu. Potrzebujący wsparcia i pomocy seniorzy będą tam mieli  zapewnioną pełną i przede wszystkim profesjonalną całodobową opiekę. Uruchomienie takiej placówki leży w gestii samorządów, ale mogą się tego podjąć i osoby prywatne (osoby fizyczne). Trzeba jednak mieć świadomość, że jest to bardzo poważne przedsięwzięcie obwarowane konkretnymi przepisami. Podstawą jest Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku. Znajdziemy tam najważniejsze wytyczne dotyczące zakładania i prowadzenia domu spokojnej starości.


Niezbędne formalności


Do prowadzenia działalności polegającej na całodobowej opiece nad starszymi i niepełnosprawnymi konieczne jest uzyskanie zezwolenia wojewody, który prowadzi rejestr domów pomocy społecznej.  Wcześniej jednak, musisz przygotować ośrodek, tak aby spełniał określone w ustawie wymagania. W urzędzie wojewódzkim składamy następujące dokumenty:


- wniosek o zezwolenie
- dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której stoi dom
- koncepcję prowadzenia placówki
- informację o sposobie finansowania placówki i nie zaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
- informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osoby, która będzie kierowała placówką, i zaświadczenie, że ze względu na stan zdrowia jest ona zdolna do prowadzenia placówki


Zezwolenie wydaje się na czas nieokreślony po przeprowadzeniu wizytacji placówki. Zanim ośrodek rozpocznie swoją działalność, musisz uzyskać jeszcze pozytywną opinię Sanepidu.


Jak zatem legalnie działający dom spokojnej starości musi wyglądać i działać? Przedsiębiorca wpisany do CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, który podejmie się takiego zadania w pierwszej kolejności musi znaleźć odpowiedni obiekt. Ustawa o pomocy społecznej szczegółowo określa warunki, jakie musi spełniać taki budynek. Przede wszystkim sam dom i jego otoczenie muszą być pozbawione wszelkich barier architektonicznych (schody, wysokie progi itp.). W obiekcie bez wind pokoje dla pensjonariuszy muszą być na parterze. W jednym pokoju mieszkalnym nie może zamieszkiwać więcej niż trzy osoby. Każda z nich ma mieć do swojej dyspozycji łóżko lub tapczan, szafę, krzesło i szafkę nocną. W pokoju wieloosobowym (maksymalnie 3) powierzchnia na osobę nie może być mniejsza niż 6 mkw. W przypadku pokoju jednoosobowego musi to być minim 9 mkw. Warto zwrócić uwagę na to, że ustawodawca przewidział pewne ułatwienie: pokój mieszkalny uznaje się za spełniający normę dotyczącą powierzchni mieszkalnej, gdy odstępstwo nie jest większe niż 5 proc.

Więcej na ten temat przeczytasz w naszej książce "45 pomysłów na biznes". Książka dostępna w kioskach i salonikach prasowych.

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze