GUS ostrzega przed oszustami wyłudzajacymi pieniądze

2016-05-11 18:46

Główny Urząd Statystyczny ostrzega przed oszustami, którzy wysyłają do przedsiębiorców wezwania do zapłaty w związku z niewywiązywaniem się przez te firmy z obowiązku składania sprawozdań do GUS.

"Informuję, że Główny Urząd Statystyczny oraz Urzędy Statystyczne w województwach nie zlecały i nie zlecają żadnym organizacjom ani instytucjom zadań polegających na kontroli wywiązywania się z obowiązku sprawozdawczego, ani tym bardziej pobierania opłat z tego tytułu od sprawozdawców" – czytamy na stronie GUS.

Ostrzeżenia to efekt sygnałów, które docierały zarówno do GUS, jak i do jego regionalnych oddziałów. – Przypadki, które nam zgłoszono dotyczyły wzezwań do zapłaty w związku  z niewywiązywaniem się przez przedsiębiorców z obowiązków sprawozdzawczych wobec GUS – informuje Artur Satora, rzecznik Urzędu. - Przypominamy, że GUS nie pobiera opłat z prowadzenia ewidencji, ani nie nakłada kar.

Zobacz także: Oszustwo "na wnuczka" – polski towar eksportowy

Satora tłumaczy, że przypadki, które do nich zgłoszno, są nieliczne, ale Urząd zdecydował się na publikację ostrzeżania, ponieważ chce zapobiec ewentualnym stratom poniesionym przez przedsiębiorców. – Jeżeli tych przypadków będzie więcej, powiadomimy odpowiednie służby – mówi Satora.

GUS przypomina, że uprawnienie do kontaktów z podmiotami gospodarczymi oraz wylosowanymi gospodarstwami domowymi w zakresie wywiązywania się przez nie z obowiązku przekazywania danych statystycznych znajduje się jedynie w gestii służb statystyki publicznej. – W sprawach związanych ze statystyką publiczną, które budzą Państwa wątpliwości proszę o kontaktowanie się z właściwym miejscowo urzędem statystycznym – czytamy.

MK

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze