Super Biznes: Na czym polegają usługi barterowe

i

Autor: Shutterstock

Ile kosztuje rozkręcenie biznesu

2015-03-31 13:57

Ważną kwestią przy zakładaniu firmy jest wysokość kosztów początkowych. Samo otwarcie firmy jest  darmowe, ale później już tak kolorowo. Ustawa deregulacyjna zmniejszyła co prawda liczbę formalności, których należy dokonać zakładając firmę, ale nie obniżyła kosztów. Ile więc potrzeba pieniędzy, by zarejestrować działalność gospodarczą.

Pierwszym krokiem do założenia własnego przedsiębiorstwa jest wypełnienie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wpis, zmiana, informacja o zawieszeniu i wznowieniu działalności oraz wykreślenie z rejestru są bezpłatne. Niestety sam wpis do prowadzenia firmy nie wystarczy. Jeśli przyszły przedsiębiorca zdecyduje się być podatnikiem VAT, zobowiązany jest do wypełnienia i dołączenia do wniosku deklarację VAT-R. Na deklaracji dokonujemy rejestracji jako podatnik VAT czynny lub też podatnik VAT zwolniony. Opłata za taką rejestrację wynosi 170 zł.

W przypadku spółki handlowej, niezbędny jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Koszt tej operacji wynosi 500 zł opłaty sądowej oraz 100 zł za głoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Pieniądze na start

Zakładając spółkę młody biznesmen pokrywa podatek od czynności cywilnoprawnych za umowę oraz akt założycielski. Kiedy umowa jest sporządzona w formie aktu notarialnego, podatek pobiera notariusz. Podstawę obliczania podatku stanowi wartość wkładów wniesionych do majątku spółki lub kapitału zakładowego. Podatek od umowy spółki wynosi 0,5 proc.

Każdy notariusz ma ustalone własne stawki, dlatego warto zorientować się u którego będzie najtaniej. Łączne koszty założenia spółki cywilnej i jawnej są dużo niższe z uwagi na fakt, iż umowa nie wymaga zawarcia jej w formie notarialnej, wystarczy, że zostanie zachowany wymóg wersji pisemnej.

Koszty ZUS-u

Jeżeli przedsiębiorca jest zatrudniony i rozpoczyna działalność, to należy już wówczas opłacić w ZUS-ie jedynie ubezpieczenie zdrowotne, którego koszt wynosi 270 zł. Jeżeli firma będzie jedynym źródłem utrzymania, to składki wynosić będą co miesiąc 1040 zł. Natomiast jeśli jest to pierwsza firma przedsiębiorcy, bądź zarządca nie prowadził działalności przez ostatnie 5 lat, to przez dwa lata można korzystać z preferencyjnej stawki ubezpieczeń społecznych w wysokości 450 zł miesięcznie. Składki ZUS zmniejszają podatek dochodowy, ponieważ zalicza się je do kosztów prowadzenia działalności – przez to składki ZUS dla początkującego przedsiębiorcy wynoszą jedynie 170 zł.

Firma a konto bankowe

Przedsiębiorca powinien posiadać konto bankowe, które będzie niezbędne do rozliczeń z urzędem skarbowym czy ZUS-em. Wysokość opłaty za jego założenie czy prowadzenie zależy od banku, w jakim konto jest zakładane. Można skorzystać z prywatnego rachunku bankowego, co będzie wersją oszczędniejszą, jednakże specjalne konto firmowe ułatwia klarowne rozliczenia. Założenie konta firmowego to koszt w wysokości od kilku do kilkunastu złotych. Jego utrzymanie natomiast może wynieść nawet do 200 zł miesięcznie.

Nieobowiązkowa pieczątka

Nie istnieje żaden prawny wymóg wyrobienia firmowej pieczątki, jednakże posiadanie jej okazuje się niezbędnym elementem do prowadzenia działalności gospodarczej. Koszt takiej pieczątki rozpoczyna się od 30 zł. Poza tym poza kosztami prawnymi, należy liczyć się z wydatkami związanymi z wynajęciem lub kupnem lokalu, zakupem licencji, zakupem maszyn i urządzeń, kosztami księgowości czy materiałami biurowymi. Koszty początkowe to również wydatki związane z działalnością mającą na celu rozreklamowanie firmy, ale za pomocą strony internetowej i mediów społecznościowych, można zrobić to naprawę niewielkim nakładem finansowym.

Najnowsze