Obligacje, czyli oszczędzanie bez ryzyka

2013-09-03 4:00

Osoby oszczędzające dobrze wiedzą, że w kryzysie liczy się nie tylko wysokość zysku, ale i bezpieczeństwo inwestycji. Dlatego kupują obligacje

Nawet w okresie zawirowań na rynkach światowych warto poszukać możliwości lokowania pieniędzy, bo trzymane w skarpecie nie tylko nie zarobią, ale na pewno stracą na wartości. Obligacje Skarbu Państwa należą do tych instrumentów finansowych, które gwarantują bezpieczny zysk.

O tym, że pieniądze muszą pracować, przekonuje nas inflacja. Co roku jest na innym poziomie, ale zawsze ma realny wpływ na wartość odłożonych pieniędzy. I tak nasze sto złotych odłożone na początku roku, pod jego koniec może już być warte, zależnie od wysokości inflacji, np. o cztery złote mniej. Dlatego każdy odłożony grosz powinniśmy inwestować, ale biorąc pod uwagę wiele czynników, wysokość zysku nie powinna być decydująca. Rozwiązaniem, które scala w sobie bezpieczeństwo, pewność zysku i maksymalną prostotę, są rządowe papiery dłużne, czyli detaliczne obligacje skarbowe. Ta forma oszczędzania łączy w sobie gwarancję zwrotu zainwestowanego kapitału i uzyskania satysfakcjonującego zysku. Skarb Państwa gwarantuje całym swoim majątkiem wypłatę zainwestowanych pieniędzy wraz z należnymi odsetkami.

Jest z czego wybierać

Skarb Państwa proponuje różne rodzaje obligacji, umożliwiając w ten sposób wybór najbardziej dogodnej dla nas formy oszczędzania. W ofercie znajdują się obligacje o oprocentowaniu stałym, zmiennym oraz opartym na inflacji. Mogą to być obligacje dwu-, trzy- cztero- i dziesięcioletnie. Czym oprócz czasu inwestycji różnią się między sobą? Przede wszystkim rodzajem oprocentowania, sposobem jego naliczania oraz tym, jak rozliczane są odsetki. Papiery dwuletnie mają oprocentowanie stałe. Oznacza to, że w ciągu dwuletniego okresu oszczędzania nie ulega ono zmianie. Zaletą takiego rozwiązania jest fakt, że już w dniu zakupu możemy być pewni tego, ile zarobią nasze pieniądze. Pozostałe obligacje mają oprocentowanie zmienne. Ma ono taką zaletę, że podąża za zmianami na rynku. Natomiast oprocentowanie oparte na wskaźniku inflacji zabezpiecza przed utratą zysków realnych, w sytuacji kiedy inflacja wzrasta. To oznacza, że gdy inflacja wyniesie 3 proc., to każde nasze 100 zł będzie warte 97 zł, bo należy odliczyć utratę wartości pieniądza spowodowaną inflacją. Ale jeżeli nasze 100 zł zainwestujemy w obligacje 4-letnie lub 10-letnie, które są oprocentowane powyżej inflacji, to nie tylko nie stracimy, lecz także zarobimy na każdej setce.

Wybierając formę oszczędzania, zastanówmy się także nad tym, co w skali lat dzieje się z naszymi odsetkami. Czy są one nam wypłacane regularnie, czy są dopisywane do kapitału i wraz z nim pracują na efekt końcowy? Jak to jest w przypadku obligacji? Tutaj mamy pełen wachlarz możliwości - od obligacji, dla których odsetki są naliczane raz do roku i dopisywane do kapitału (dwu- i dziesięcioletnie) poprzez takie, w których odsetki wypłacane są raz na rok (czteroletnie) aż po takie, w których co pół roku (trzyletnie) otrzymamy należny nam zysk.

Uwaga! Od zysków musimy zapłacić tzw. podatek Belki - który wynosi 19 proc. W przypadku obligacji wypłacana na koniec okresu oszczędzania kwota jest zawsze pomniejszona o podatek. Oznacza to, że nie jesteś zobowiązany do wypełniania dodatkowych PIT-ów, bo sprawę tę załatwia za nas PKO Bank Polski.

Dla kogo obligacje

Obligacje dwuletnie o stałym oprocentowaniu są dobrym rozwiązaniem dla osób, które chcą ulokować posiadane wolne środki pieniężne i mieć pewność stałego oraz pewnego zysku. Dzięki stałemu oprocentowaniu obligacji dwuletnich z góry wiadomo, jaki będzie zysk po zakończeniu okresu oszczędzania.

Obligacje trzyletnie o zmiennym oprocentowaniu to dobry sposób dla osób, które chcą ulokować oszczędności w taką inwestycję, która zapewnia regularny (co 6 miesięcy) dopływ gotówki oraz zawsze podąża za zmieniającymi się trendami na rynku finansowym.

Czteroletnie obligacje indeksowane to świetny sposób inwestowania dla osób, które dysponują nadwyżkami finansowymi i zamierzają je pewnie ulokować na dłuższy czas, mając pewność, że inflacja nie uszczupli ich zysku z kapitału, a marża odsetkowa zagwarantuje interesujący zysk. Zapewniają coroczny dopływ gotówki z wypłacanych odsetek.

Obligacje dziesięcioletnie o zmiennym oprocentowaniu, opartym na wskaźniku inflacji z jednoczesną kapitalizacją odsetek po każdym rocznym okresie odsetkowym, co znacznie zwiększa zyskowność tego instrumentu, to doskonały produkt kierowany przede wszystkim do osób wyrażających chęć oszczędzania na swoją przyszłą dodatkową emeryturę, ale także do wszystkich, którzy chcą zadbać o przyszłość swoją lub swoich bliskich.

Po prostu kupić

Ogromną zaletą obligacji emitowanych przez Skarb Państwa jest ich stuprocentowa dostępność. Po pierwsze jedna obligacja kosztuje 100 złotych. A ponieważ nie ma żadnych ograniczeń co do tego, ile obligacji kupimy, możemy sobie co miesiąc kupować jedną. Przecież w oszczędzaniu liczy się systematyczność, która przekłada się na efekt skali. Lepiej odłożyć 100 zł niż nic. To oczywiste! Po drugie obligacje możemy kupić w każdym zakątku Polski. Jest to możliwe dzięki temu, że wykorzystywanych jest wiele kanałów sprzedaży. Instytucją uprawnioną do dystrybucji obligacji skarbowych jest PKO Bank Polski - obligacje można kupić w oddziałach banku oraz punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego PKO BP, dodatkowo przez telefon, dzwoniąc pod numer 801-310-210 w godzinach od 8 do 20 bądź 81 535-66-55 dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy oraz przez Internet na stronie: www.zakup.obligacjeskarbowe.pl.

Druga emerytura?

Od paru lat mamy możliwość oszczędzania na dodatkową emeryturę w ramach konta IKE. Konta takie prowadzone są przez wiele instytucji finansowych, co zazwyczaj wiąże się z kosztami obsługi konta, zarządzania naszymi środkami itp. Wyjątkowe pod tym względem jest konto IKE Obligacje. Jak to działa w praktyce? W ramach konta IKE Obligacje możemy nabywać tylko obligacje skarbowe. Przez pierwszy rok funkcjonowania konta nie są od jego właściciela pobierane żadne opłaty. W drugim roku koszt wynosi 0,16 proc wartości nominalnej obligacji zapisanych na koncie. Opłata ta wraz z upływem lat maleje, by od 8. roku oszczędzania osiągnąć stały poziom - 0,10 proc. Opłata za prowadzenie konta pobierana jest z dołu 20 lutego następnego roku. W ramach takiego konta możemy nabywać każdy rodzaj obligacji Skarbu Państwa.

Obligacje Skarbu Państwa, czyli...

Dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa reprezentowany przez ministra finansów. Emitent (Skarb Państwa) pożycza od nabywcy obligacji pewną sumę pieniędzy i zobowiązuje się ją zwrócić w określonym terminie (wykupić obligacje) oraz wypłacić odsetki. Wykup obligacji wraz z wypłatą należnych odsetek następuje ze środków budżetu państwa. Obligacje skarbowe to forma oprocentowanej pożyczki pieniężnej zaciąganej przez Skarb Państwa u osób kupujących obligacje.

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Najnowsze