Polski przedsiębiorca w mediach

2012-03-30 4:00

14 marca w siedzibie KIG w Warszawie odbyła się konferencja na temat "Wizerunek przedsiębiorców w mediach w dobie kryzysu - jak media kształtują i jak mogą przełamywać stereotypy na temat biznesu". Przedstawiciele nauki, mediów i biznesu dyskutowali o tym, jaki portret polskiego przedsiębiorcy wyłania się z informacji przekazywanych przez prasę i telewizję.

Nie takie media straszne

Z takim poglądem nie zgodził się Hubert Biskupski, zastępca redaktora naczelnego "Super Expressu" i redaktor prowadzący "Super Biznes". W trakcie wystąpienia na temat "Biznes w tabloidach - czy to tylko sensacja" przekonywał, że biznes jest przedstawiany w "Super Expressie" głównie w trzech kontekstach, z których żaden nie jest negatywny.

- Pierwszy można nazwać rozrywkowym, ponieważ ludzie biznesu ukazywani są w nim jako partnerzy gwiazd.

- Drugi dotyczy zarobków biznesmenów, często w powiązaniu z polityką, przy czym ma on walor głównie informacyjny, a wymowa tych informacji nie ma związku z celowym niszczeniem czyjegokolwiek wizerunku.

- Trzeci kontekst, już stricte informacyjny, to treści poradnicze, stanowiące znakomitą większość.

Zmiany na korzyść

Andrzej Godlewski, zastępca dyrektora TVP 1, zauważył, że wizerunek biznesu ukazywany przez media przeszedł pozytywną przemianę. Telewizja nie przedstawia przedsiębiorców jako tych, którzy wywołali kryzys, a celem tego medium jest wspieranie zainteresowania biznesem, inicjatywnością oraz przedsiębiorczością.

Co na to sami przedsiębiorcy

Okazuje się, że sami przedstawiciele biznesu nie oceniają mediów bardzo krytycznie. Krzysztof Bobrowski z CEO OSG Records Management Europe stwierdził, że jeśli chodzi o sposób prezentowania biznesu, polskie media pozytywnie wyróżniają się na tle zagranicznych, a brak recesji w Polsce to również zasługa mediów.

Michał Mikołajczyk, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Rekopol Organizacja Odzysku SA, zwrócił zaś uwagę na siłę mediów i to, jaką rolę mogą odegrać w tworzeniu świadomości proekologicznej wśród firm.

Andrzej Arendarski, prezes KIG, nakreślił problematykę spotkania, jako rozważania nad wpływem mediów na społeczeństwo. Uczestniczący w niej przedstawiciele biznesu i mediów zastanawiali się, czy przekazywane przez media treści dotyczące polskiej przedsiębiorczości mają pozytywny, czy negatywny wpływ na gospodarkę.

Przedsiębiorca w prasie i telewizji

Zdaniem prof. Witolda Orłowskiego, wykładowcy ekonomicznego, media skierowane do masowego odbiorcy, odpowiadając niejako na jego zapotrzebowanie, przekazują co najmniej mętny wizerunek biznesmena. Jego zdaniem należałoby zrównoważyć liczbę tekstów opisujących afery z tymi ściśle informacyjnymi.

O tym, że w mediach przedsiębiorcy nie są doceniani, przekonywała Anna Szcześniak z biura programu Przedsiębiorstwo Fair Play. Na poparcie swojej tezy przedstawiła wyniki badań. Zdaniem Anny Szcześniak winę za zły stan świadomości społeczeństwa ponoszą media koncentrujące się na skandalach, a negatywne wnioski płynące z jednostkowych spraw odnoszą się do całości biznesu.

Najnowsze