Rewolucja w tworzeniu spółek

2015-02-18 3:00

Blisko trzy miliony istniejących w Polsce spółek czeka wiele zmian. Nie ma się jednak czego obawiać. Ustawodawca upraszcza przepisy dotyczące ich rejestracji oraz funkcjonowania - przez co założenie spółki będzie m.in. tańsze.

Eksperci przewidują, że nowe regulacje spowodują wzrosty liczby spółek w naszym kraju.

Nowe zasady wynikają ze zmiany ustawy Kodeks spółek handlowych oraz innych ustaw, których celem jest wprowadzenie dalszych ułatwień przy zakładaniu i funkcjonowaniu tych spółek.

Założeniem spółki zainteresowani są ci przedsiębiorcy, którzy odnoszą sukces i planują rozwój swoich firm. To ważne, gdyż w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorca odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem - także prywatnym. Gdy zarejestruje spółkę, odpowiedzialność ograniczona jest do majątku spółki (z nielicznymi wyjątkami dotyczącymi np. odpowiedzialności za podatki). Pierwsze z nowych przepisów weszły w życie już 15 stycznia tego roku. Reszta z nich zacznie obowiązywać przedsiębiorców dopiero od 1 kwietnia 2016 r. Które regulacje zostały znowelizowane i co dokładnie oznacza to dla biznesu?

E-zmiany

Dotychczas rejestracja spółki w systemie teleinformatycznym przy wykorzystaniu gotowego wzorca umowy dotyczyła spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Od nowego roku w ten sam sposób będzie możliwe utworzenie spółki jawnej oraz spółki komandytowej. Warto jednak pamiętać, że aby to uczynić, niezbędne jest złożenie podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Jeśli już przedsiębiorca zdecyduje się skorzystać ze wzorca udostępnionego w systemie informatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości, w ten sam sposób przez system elektroniczny będzie mógł dokonywać innych korekt, np. zmiany adresu spółki, zatwierdzenia sprawozdania finansowego, ustanowienia prokury czy też rozwiązania spółki. Dotyczy to zarówno spółek jawnych, komandytowych, jak i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Z zakresu zmian wyłączone nadal zostaną spółki jawne, które powstały w wyniku przekształcenia spółki cywilnej. W tym przypadku konieczne będzie skorzystanie z tradycyjnej drogi rejestracji spółki.

Dodatkowo przy użyciu wzorca uchwały będzie można dokonywać także zmian umowy spółki - ten przepis wejdzie jednak w życie dopiero 1 kwietnia przyszłego roku. Kolejna nowość, która ucieszy przedsiębiorców, to obniżenie opłat sądowych od wniosku o wpis z 500 zł do 250 zł i od wniosku o zmianę z 250 zł do 200 zł. Ma to być zachętą do korzystania z zawiązywania (i zgłaszania zmian) w spółce drogą elektroniczną. Ocenia się, że dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorcy mogą zyskać ok. 1 mln zł oszczędności rocznie.

To nie koniec oszczędności. Przy tworzeniu kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie będzie już potrzebne minimum 5 tysięcy złotych. Teraz kwota ta wynosi jedynie 1 zł. Jedną z zalet takiego rozwiązania jest łatwość, z jaką będzie można założyć spółkę w sytuacji, gdy udziałowcy nie mają kapitału. Jest też pewien haczyk. Rząd zastrzegł, że spółki z o.o. będą miały obowiązek tworzenia kapitału zapasowego jako rezerwy na pokrycie ewentualnych strat. Minimalna kwota tego zabezpieczenia to 50 tys. zł.

Spółki widmo

Na rynku działa obecnie 80 tys. spółek, które nie widnieją w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Na ogół to stare przedsiębiorstwa, które są likwidowane i które powstały przed założeniem KRS-u. Część z nich jednak wznowiła działalność i funkcjonuje bez stosownego wpisu do rejestru - jednak i to zmieni się do końca obecnego roku. Zmiana tego przepisu podoba się nie tylko urzędnikom, ale także samym przedsiębiorcom i konsumentom. Wpis do KRS-u pozwala zweryfikować kontrahenta, a klientowi daje pewność, że spółka działa legalnie i zgodnie z obowiązującym prawem. Te spółki, które do końca roku nie dokonają stosownych kroków prawnych, zostaną wykreślone, a ich majątek trafi w ręce starostów jako reprezentantów Skarbu Państwa - ten zapis już mniej przypadł do gustu samym przedsiębiorcom.

Zmiany szykowane przez ustawodawcę zweryfikuje życie codzienne i obrót gospodarczy. Niemniej jednak na papierze wyglądają korzystnie dla ludzi biznesu, którzy za pomocą Internetu i komputera będą mieli większy wpływ na prowadzenie spółek handlowych. Równie pozytywnie ocenić należy zmniejszenie kosztów czynności formalnych. Pierwsza nowelizacja weszła już w życie, kolejna nowelizacja przepisów będzie ważna od kwietnia 2016 roku.

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze