Skorzystaj z gwarancji de minimis

2013-09-03 4:00

Jeśli prowadzisz małą lub średnią firmę, możesz skorzystać z pomocy de minimis w ramach rządowego programu "Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK"

Trudno wyobrazić sobie działalność gospodarczą bez możliwości kredytowania, tymczasem dostęp do zewnętrznego finansowania jest największą bolączką sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W kryzysie rząd postanowił przyjść z pomocą małym i średnim firmom. W ramach rządowego programu gwarancji de minimis przedsiębiorcy ci mogą uzyskać gwarancje Skarbu Państwa na zabezpieczenie spłaty kredytu przeznaczonego na finansowanie działalności bieżącej. Jest to pierwszy program rządu, w którym ryzyko związane z udzielonymi gwarancjami zostało przejęte przez Skarb Państwa.

Gwarancja to forma zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego na wypadek, gdyby kredytobiorca nie spłacił kredytu w oznaczonym w umowie kredytowej terminie. Stanowi takie samo zabezpieczenie jak np. hipoteka lub zastaw na maszynach, ale dla banku udzielającego kredytu jest ono dużo lepsze niż standardowe formy.

Gwarancja de minimis jest przeznaczona dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), którzy w ocenie banku udzielającego kredytu mają zdolność kredytową (zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych umową kredytową). Kredyt może być przeznaczony na:
* realizację przedsięwzięć współfinansowanych z Unii Europejskiej,
* projekty infrastrukturalne,
* projekty związane z rozwojem sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Jakie warunki udzielenia gwarancji

Gwarancja de minimis:
* jest udzielana maksymalnie na okres 27 miesięcy,
* nie może przekroczyć 3,5 mln zł i 60 proc. kwoty kredytu obrotowego,
* nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem obrotowym, jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy.

Złóż wniosek

We wniosku o udzielenie gwarancji zawarte są podstawowe dane o firmie oraz informacje wymagane przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Weryfikacja kredytobiorcy przeprowadzana jest przez bank kredytujący na podstawie dokumentów wymaganych do uzyskania kredytu, zgodnie z procedurami obowiązującymi w banku, w którym przedsiębiorca ubiega się o kredyt. Wniosek o udzielenie gwarancji jest rozpatrywany przez bank kredytujący razem z wnioskiem o udzielenie kredytu. To bank kredytujący podejmuje decyzję o objęciu kredytu gwarancją de minimis. Z chwilą otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej udzielana jest również gwarancja de minimis.

Korzyści dla przedsiębiorców

Dzięki gwarancji de minimis:
* zwiększasz swoją wiarygodność, ponieważ zwiększa się pewność spłaty kredytu. I dlatego masz szanse na uzyskanie kredytu na bardziej atrakcyjnych warunkach niż w sytuacji, gdy zaproponujesz inne formy zabezpieczenia,
* możesz skorzystać z kredytu obrotowego - nawet gdy masz krótką historią kredytową lub nie masz wystarczającego majątku na jego zabezpieczenie,
* nie obciążasz własnego majątku i możesz nim dowolnie dysponować, nie musisz go zastawiać ani na rzecz banku udzielającego kredytu obrotowego, ani na rzecz BGK,
* oszczędzasz czas - wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w banku kredytującym jednocześnie z uzyskaniem kredytu,
* nie płacisz za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji,
* nie płacisz prowizji za pierwszy rok obowiązywania gwarancji, jeśli skorzystasz z niej do 31.12.2013 r., w drugim roku opłata wynosi 0,5 proc. kwoty gwarancji.

Kto nie dostanie gwarancji

Pomoc publiczna w formie gwarancji de minimis może być przyznawana przedsiębiorcom działającym we wszystkich sektorach z wyjątkiem:
* działających w sektorach rybołówstwa i akwakultury oraz w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych i niektórych działających w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych,
* pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich,
* pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy,
* pomocy działającym w sektorze węglowym,
* pomocy na nabycie pojazdów prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego.

Gdzie po gwarancje

Gwarancje są oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) za pośrednictwem banków kredytujących. Do programu przystąpiły zarówno banki komercyjne, jak i spółdzielcze. Nie musisz składać wniosku o udzielenie gwarancji spłaty kredytu w BGK. Wniosek składasz bezpośrednio w banku kredytującym, w którym ubiegasz się o kredyt.

Banki współpracujące, w których można składać wniosek o gwarancję spłaty kredytu BGK:
1. Alior Bank S.A.
2. Bank BPH S.A.
3. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
4. Bank Handlowy w Warszawie S.A.
5. Bank Millennium S.A.
6. Bank Ochrony Środowiska S.A.
7. Bank Pekao S.A.
8. Bank PKO BP S.A.
9. Bank Pocztowy S.A.
10. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
11. Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju
12. DZ Bank Polska S.A.
13. Getin Noble Bank S.A.
14. HSBC Bank Polska S.A.
15. ING Bank Śląski S.A.
16. Krakowski Bank Spółdzielczy
17. SGB - Bank S.A. (d. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. i Mazowiecki Bank Regionalny)

Krok po kroku

1. Wypełniasz i składasz wniosek o udzielenie gwarancji w banku kredytującym wraz z wnioskiem o kredyt obrotowy.

2. Bank analizuje twoją zdolność kredytową.
Jeżeli ją masz i spełniasz warunki formalne, bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu.

3. Podpisujesz umowę z bankiem.
Jeśli akceptujesz warunki kredytu, zawierasz umowę. Jednocześnie wystawiasz na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego weksel własny wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

4. Płacisz prowizję.
Przed upływem dwunastomiesięcznego okresu gwarancji bank kredytujący pobiera opłatę prowizyjną za drugi rok obowiązywania gwarancji i przekazuje ją do BGK piątego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym rozpoczął się kolejny okres gwarancji. Wysokość prowizji to 0,5 proc. kwoty gwarancji.

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze

Materiał sponsorowany