Super Biznes. Dajemy szansę na rozwój

2014-04-22 16:11

Filozofia unii kredytowych oparta jest m.in. na samopomocy i równości kapitału. Instytucjom spółdzielczym ufa coraz więcej osób.

Popularne i istniejące niemal od 22 lat na polskim rynku SKOK-i na całym świecie znane są jako unie kredytowe. Są to instytucje, które realizują spółdzielczy model zarządzania, a ich rozwiązania znane od ponad 100 lat zyskują coraz więcej zwolenników.

W odróżnieniu od banków osoby korzystające z usług unii kredytowych nie są klientami, lecz członkami. Związane są przynależnością do jednego miejsca zamieszkania, zakładu pracy czy stowarzyszenia, łączą ich zatem więzi członkowskie. Wzajemnie pożyczają sobie pieniądze i wspierają się w oszczędzaniu, co sprzyja budowaniu relacji na zasadzie partnerstwa, a to zobowiązuje z kolei do dbałości o zrównoważoną i stabilną politykę finansową. Są bardziej odporne na zawirowania światowego rynku finansowego. Największą organizacją skupiającą unie kredytowe jest WOCCU, czyli Światowa Rada Unii Kredytowych. Od 2013 r. jej przewodniczącym jest Grzegorz Bierecki - wieloletni działacz na rzecz tworzenia i rozwoju spółdzielczych kas w naszym kraju, a także aktywny uczestnik tego międzynarodowego ruchu. Jest nie tylko pierwszym Polakiem, ale również Europejczykiem, który stoi na czele WOCCU.

Wielka Brytania stawia na unie

W wielu krajach Europy Zachodniej oraz za oceanem unie kredytowe mają długą tradycję i są instytucjami sprawdzonymi oraz cieszącymi się dużą popularnością. W Wielkiej Brytanii, gdzie unie funkcjonują od 50 lat, decydenci działają na rzecz ich rozwoju. Samorządy, przedstawiciele Kościoła anglikańskiego również nie ustają w wysiłkach, aby wspomagać unie. Ostatnio z dużą uwagą rozwój unii kredytowych śledzi parlament walijski. Na początku bieżącego roku jego przedstawiciele zapowiedzieli dla nich duże dotacje. Rządzący postawili sobie za cel, że do 2020 roku tamtejsze unie kredytowe będą liczyć 143 tys. członków, czyli 6 proc. całej populacji. Obecnie w walijskich uniach skupionych jest 72 tys. członków. - Dotacje mają na celu stworzenie zrównoważonej finansowo sieci unii kredytowych z silną bazą członkowską, która wspiera ich rozwój i pomaga społecznościom najbardziej tej pomocy potrzebującym - podkreślił Jeff Cuthbert, minister w walijskim rządzie odpowiedzialny za politykę socjalną. Ten sam polityk w swoim wystąpieniu ze stycznia br. wyrażał nadzieję, że rozwijające się walijskie unie kredytowe będą trafiały w potrzeby klasy średniej, jak i służyły pomocą ludziom o niższych dochodach, którzy potrzebują finansowego wsparcia.

Zobacz też: Super Biznes - Networking, czyli siła kontaktów

Znaczenie inicjatywy i przedsiębiorczości

Filozofia unii kredytowych oparta na wspólnym działaniu, samopomocy, równości kapitału zdobyła wielu sprzymierzeńców zainteresowanych nie tylko zyskiem, ale przede wszystkim bezpieczeństwem zgromadzonych oszczędności. Wyraz zaufania wobec unii kredytowych dali konsumenci banków podczas głośnej akcji Bank Transfer Day z 2011 roku, kiedy to 650 tys. Amerykanów przeniosło swoje oszczędności z banków do unii kredytowych. Pod koniec 2013 r. brytyjski nadzór finansowy wydał licencję na prowadzenie działalności przez Polish Credit Union in United Kingdom (PCU-UK), którą utworzyło 21 członków Stowarzyszenia Techników Polskich (STP). Jest to pierwsza polska unia kredytowa na Wyspach, w której powstaniu miały też swój udział polskie SKOK-i. Instytucja oferuje Polakom mieszkającym w Anglii rachunki bieżące, depozytowe oraz kredytowe. Udzielać będzie nisko oprocentowanych pożyczek, np. na zakup samochodu, założenie lub rozwój własnej działalności gospodarczej. PCU-UK przyświeca również cel wspierania polskiego życia społecznego i kulturalnego w Wielkiej Brytanii. Innym przykładem unii kredytowej powstałej przy udziale polskich spółdzielczych kas jest Unia Kredytowa Regionu Wileńskiego. Według danych Litewskiej Centralnej Unii Kredytowej pod względem wzrostu aktywów znalazła się na pierwszym miejscu wśród 62 litewskich unii kredytowych. Jej działalność nie ogranicza się wyłącznie do świadczenia usług finansowych, lecz odwołując się do zasad spółdzielczych, prowadzi także politykę socjalną i regionalną: wspiera polskie organizacje, konkretne projekty kulturalne i inicjatywy społeczne na rzecz wszechstronnego rozwoju regionu.

Pamiętając o Polsce i rodzimych tradycjach

SKOK-i, nawiązując do bogatej historii spółdzielczości finansowej, wspierają inicjatywy niosące ze sobą wartości patriotyczne. Finansują konserwację cennych skarbów kultury, ale też zabytków w poszczególnych regionach kraju. Uczestniczą w inicjatywach łączących miliony Polaków. Upamiętniając Jana Pawła II, którego słowa stanowią moralny

i etyczny drogowskaz dla milionów Polaków, Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe oraz Kasa Stefczyka włączyły się w produkcję serialu "Metr od świętości". Trzydziesto-

odcinkowy dokument emitowany jest w TVP 1. Narratorem jest Arturo Mari, watykański fotograf. Jest on autorem wielu albumów poświęconych Janowi Pawłowi II, wykonał ok. miliona jego zdjęć. Ostatnie zdjęcie papieża Polaka zrobił w dniu pogrzebu. Jako jeden z nielicznych towarzyszył Ojcu Świętemu przez wszystkie dni posługi papieskiej. Serial w związku z kanonizacją Jana Pawła II, która nastąpi 27 kwietnia br., przybliża obraz Karola Wojtyły jako człowieka niezwykle dobrego i skromnego.

Polub se.pl na Facebooku

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze