Super Biznes - Oprócz wiedzy ważna też pasja

2014-04-08 4:00

Beata Pietrzykowska dyrektor Biura Rekrutacji i Outplacementu Bank Zachodni WBK Pion Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Proces rekrutacji pracowników Banku Zachodniego WBK przebiega w kilku etapach i jest zależny od stanowiska, na które rekrutujemy. Od kandydatów oczekujemy m.in. umiejętności nawiązywania odpowiednich relacji zarówno z klientami, jak i współpracownikami, zorientowania na potrzeby klienta oraz komunikatywności. Zadaniem osób prowadzących rekrutacje jest określenie, na ile kandydaci potrafią m.in. uważnie słuchać i wyciągać wnioski, są kreatywni w szukaniu rozwiązań oraz potrafią działać w grupie.

Szukamy osób, które są nastawione na realizację postawionych celów, skoncentrowanych na zadaniu, innowacyjnych i przedsiębiorczych - kandydatów, którzy nie obawiają się zmian i potrafią efektywnie dostosować się do zmieniających się warunków pracy, zadań i otoczenia rynkowego.

Każda grupa stanowisk wymaga innych kompetencji. To, co jest dla nas najważniejsze, to odpowiednia motywacja do pracy, która przejawia się w dużym zaangażowaniu, aktywności i przejmowaniu inicjatywy. To proaktywne nastawienie jest niezwykle istotne i trudno się go nauczyć. Szukamy zatem osób, które pracują z pasją i czerpią satysfakcję z realizowanych zadań.

Najnowsze