Super Biznes: Spółdzielczość Finansowa

2014-10-22 19:31

Na całym świecie oprócz banków komercyjnych istnieją unie kredytowe, które działają na zasadach spółdzielczych i w wielu krajach prężnie się rozwijają. W skali globalnej do unii należy ponad 208 milionów ludzi. Funkcjonują w 103 krajach świata, także w Polsce, gdzie znane są jako SKOK-i.

Instytucje te nie inwestują w ryzykowne instrumenty finansowe, toteż lepiej niż międzynarodowe banki poradziły sobie z efektami globalnego kryzysu. Ludzie coraz śmielej zwracają się w stronę spółdzielczości finansowej, widząc w bankach źródło światowego krachu. Mają również dosyć niemoralnych, spekulacyjnych, nieliczących się z krzywdą ludzi działań wielkich finansowych korporacji. Ten zwrot szczególnie widoczny jest w krajach wysoko rozwiniętych, gdzie unie kredytowe mają bardzo długą tradycję. Tam też instytucje te oferują produkty i usługi finansowe również osobom prowadzącym małe przedsiębiorstwa. W Stanach Zjednoczonych do unii kredytowych statystycznie należy co drugi mieszkaniec. Nie tylko atrakcyjna oferta, ale również umiejętne połączenie prospołecznej działalności jest źródłem rosnącej popularności unii kredytowych. Działająca w imieniu unii kredytowych Światowa Rada Unii Kredytowych (WOCCU) jest organizacją, która współpracuje z wieloma najważniejszymi organami ONZ, Unii Europejskiej, Bankiem Światowym czy też Komitetem Bazylejskim. Na jej czele stoi Polak, Grzegorz Bierecki. WOCCU reprezentuje unie wobec organów ustawodawczych poszczególnych krajów w celu kształtowania środowiska instytucjonalno-prawnego sprzyjającego rozwojowi tego ruchu.

Współpraca dla dobra lokalnych społeczności

W ostatnich latach z WOCCU współpracują rządy wielu państw, i to nie tylko te, gdzie unie kredytowe prężnie działają. Szczególne zainteresowanie wykazują społeczeństwa Ameryki Południowej, Afryki, gdyż tamtejsze banki nie otwierają się na mniej zamożnych obywateli. Rządy państw afrykańskich utrzymują ścisłe kontakty z WOCCU w celu usprawnienia funkcjonowania tych instytucji, a strategie rozwoju unii kredytowych intensywnie opracowywane są m.in. w Malawi czy Kenii. Zauważając znaczenie zrównoważonych przeobrażeń nie tylko w sferze finansów, WOCCU wspiera wiele programów rozwojowych. Koncentrują się one na poprawie warunków życia i źródeł utrzymania drobnych przedsiębiorców, rolników, kobiet i gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach. Wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa USA unie kredytowe wspomagały rozwój terenów wiejskich na Sri Lance. Dzięki prowadzonemu w Etiopii programowi, który polegał na powstawaniu planów uruchamiania pożyczek dla rolników i propagowaniu nowoczesnych sposobów zarządzania gospodarstwami rolnymi, dochody objętych programem rolników wzrosły o 300 procent.

Zobacz też: Super Biznes: Sprawdzony biznes pod cudzą marką

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ UNII KREDYTOWYCH

O skali działania unii i efektach ich aktywności przypomina obchodzony co roku, tradycyjnie w trzeci czwartek października, Międzynarodowy Dzień Unii Kredytowych. W bieżącym roku święto przypadło 16 października, a jego hasło przewodnie brzmiało "Lokalne usługi. Światowe dobro". - Międzynarodowy Dzień Unii Kredytowych został ustanowiony, by zwrócić szczególną uwagę na działalność tych instytucji w poszczególnych społecznościach, ale również w aspekcie globalnym - tłumaczył Brian Branch, prezydent WOCCU. Tegoroczny temat ma na celu ukazanie, w jaki sposób unie kredytowe wspierają działania pomocowe na poziomie lokalnym, narodowym i międzynarodowym - dodawał. Unie kredytowe angażują się w wiele przedsięwzięć charytatywnych na całym świecie. Prowadzą akcje edukacyjne, działają na rzecz aktywizacji społeczeństw. Ta specyfika działania jest również bliska polskim SKOK-om, które od lat włączają się w przedsięwzięcia służące ludziom tak na poziomie lokalnym, jak i krajowym. Otworzyły dostęp do produktów i usług finansowych milionom Polaków, przeciwdziałając w ten sposób rozwojowi lichwy i biedy. Realizując założenia spółdzielcze, służą ludziom również w zakresie edukacji finansowej, tworząc w ten sposób dobry klimat do poprawy świadomości finansowej społeczeństwa.

Troska o ludzi idzie w parze z dynamicznym rozwojem

Z sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych wywodzi się wiele działających dziś niezależnie marek. Jednym z kluczowych założeń ich funkcjonowania jest realizacja misji społecznej i praca na rzecz konsumentów, co idzie w parze z rozwojem usług i produktów na najwyższym poziomie. Umiejętność łączenia tych dwóch obszarów jest źródłem sukcesu i rosnącej popularności podmiotów z sektora SKOK. Wspieranie polskiej gospodarki oraz rynku to jeden z elementów działalności i jeden z celów tych instytucji.

Największa w Polsce SKOK - Kasa Stefczyka - jest zaliczana do grona największych płatników podatku CIT w Polsce i podobnie jak TFI SKOK czy SKOK Ubezpieczenia stale widnieje w rankingach największych instytucji finansowych w Polsce.

W bieżącym roku, wzorem lat poprzednich, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK znalazło się wśród najbardziej dynamicznych ubezpieczycieli świata według danych przedstawionych przez Międzynarodową Federację Ubezpieczycieli Wzajemnych i Spółdzielczych (ICMIF). TUW SKOK jest laureatem wielu nagród, między innymi Great Place to Work (Najlepsze Miejsce Pracy), Firma Przyjazna Matkom, Jakość Roku, Firma Równych Szans. TUW SKOK wspólnie z TU SKOK Życie SA tworzy markę SKOK Ubezpieczenia. Odpowiadając na oczekiwania coraz większej grupy konsumentów, nieustannie poszerza swoją ofertę m.in. na płaszczyźnie ubezpieczania grup zawodowych, zapewniając korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom.

ZAPISZ SIĘ: Codziennie wiadomości Super Expressu na e-mail

Najnowsze