Super Biznes: Zabezpiecz się przed ryzykiem walutowym

2014-06-24 4:00

Ryzyko jest wpisane w każdy biznes, ale prowadząc międzynarodowe interesy, warto sprawdzić, które z dostępnych na rynku rozwiązań finansowych pozwolą zabezpieczyć się przed towarzyszącym takiej działalności ryzykiem walutowym.

Wahania kursowe utrudniają prognozowanie wyników finansowych firmy i mogą powodować dotkliwe nieraz straty finansowe. Eksporterzy i importerzy nie są w stanie zaplanować wysokości przychodów oraz kosztów wyrażonych w walutach obcych i przeliczonych na złote, a tym samym nie mogą wyliczyć opłacalności realizowanych kontraktów handlowych lub zamówień. Na rynku istnieją jednak instrumenty finansowe, które pozwalają zarządzać ryzykiem walutowym.

Zobacz: Super Biznes: Chcemy nadążyć za klientem

Jednym z najpopularniejszych rozwiązań są terminowe transakcje walutowe forward. Umożliwiają one nabycie lub sprzedaż waluty po rynkowych kursach w uzgodnionym terminie w przyszłości. - Nie wiąże się to z dodatkowymi kosztami i prowizją, a przy kwocie o równowartości od 5000 USD przedsiębiorcy mogą negocjować kurs - tłumaczy Piotr Kudła, dyrektor Biura Sprzedaży Produktów Bankowych, Getin Noble Bank. Jednak konieczne jest otrzymanie od banku limitu transakcyjnego lub złożenie zabezpieczenia pieniężnego. W Getin Banku można się też zabezpieczyć przed ryzykiem wzrostu stopy procentowej kredytu hipotecznego. Dzięki transakcji swapa odsetkowego (IRS- Interest Rate Swap) klient zmienną i nieprzewidywalną stopę procentową zamienia na stałą płatność w całym okresie finansowania.

ZAPISZ SIĘ: Codzienne wiadomości Super Expressu na e-mail

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze