Warszawa wspiera przedsiębiorców

2014-12-16 3:00

Rozmowa z HannĄ Gronkiewicz-Waltz prezydent Warszawy.

- Pani Prezydent, przede wszystkim gratulujemy wygranej. Będzie pani rządzić stolicą trzecią kadencję. Co, po 8 latach pracy, w niełatwych warunkach, uważa pani za swoje największe dotychczasowe osiągnięcie?

- Miarą moich osiągnięć są przeobrażenia, jakie zachodzą w szeroko pojętej przestrzeni miasta. Obecnie Warszawa jest prężną metropolią o ugruntowanej pozycji w Europie. Warszawiacy mogą korzystać z dokończonej I linii metra, zbudowaliśmy centralny odcinek II linii, inwestowaliśmy w nowe żłobki, przedszkola i szkoły.

- Dobrze się stało, że przez kolejną kadencję będzie pani prezydentem Warszawy, bo jak sama pani mówiła, potrzeba tych czterech lat na dokończenie niektórych projektów. Teraz będzie pani miała okazję je kontynuować.

- To prawda. Chcę kontynuować budowę II linii metra. Ale chcę też skupić się na tym, żeby w naszym mieście po prostu wygodnie się mieszkało. Po ośmiu latach inwestycji przyszedł czas na kadencję estetyki i wygody życia mieszkańców. To mój priorytet na najbliższe lata.

- Warszawa ma być miastem sprzyjającym nowatorskim przedsięwzięciom, przyciągającym polskich i zagranicznych inwestorów. W jaki sposób chce pani to osiągnąć?

- Warszawa ma dziś potencjał, jakiego zazdroszczą nam również inne miasta zachodniej Europy. Wielu inwestorów wybiera Warszawę z uwagi na jej rolę w kraju i tej części Europy, ale również z uwagi na warunki prowadzenia firmy. W Warszawie praktycznie nie ma problemu z uzyskaniem dobrej i przystępnej powierzchni biurowej. Stolica konkuruje ponadto warunkami życia, które dziś dorównują światowej czołówce, o czym świadczy 19. miejsce w rankingu ONZ.

Zachęcamy dużych inwestorów do obecności w stolicy, m.in. udziałem w największych targach nieruchomości w Cannes i Monachium. Duży nacisk kładziemy na rozwój potencjału naukowo-badawczego na terenie Warszawy, co jest możliwe szczególnie dzięki funduszom europejskim. Istniejąca i rozwijana infrastruktura naukowo-badawcza funkcjonuje w ramach koncepcji Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej. To tutaj działają m.in. Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii, Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii oraz Otwarte Centrum Danych i ich Analiz.

Tłem dla tak znaczących przedsięwzięć jest wiodący w skali kraju potencjał społeczny i gospodarczy Warszawy, obejmujący m.in. ok. 80 szkół wyższych, 260 tys. studentów oraz ponad 370 tys. podmiotów gospodarczych. O znaczeniu potencjału Warszawy niech świadczy też fakt, że to właśnie w Warszawie powstanie trzeci na świecie (po Londynie i Tel-Awiwie) Google Campus - ośrodek wspierania przedsiębiorczości technologicznej.

- Blisko 90 proc. warszawskich firm to mikro i małe przedsiębiorstwa. Dla nich barierą rozwoju jest często brak źródeł finansowania. Czy będzie pani im pomagać w zdobywaniu kapitału na start i rozwój?

- Od lat tworzymy warunki wspierające powstawanie i rozwój działalności typu start-up na terenie Warszawy. Udostępniliśmy m.in. pakiet usług w Centrum Przedsiębiorczości Smolna, udzieliliśmy też 3000 dotacji na założenie firmy w Warszawie, na co z pomocą funduszy europejskich przeznaczyliśmy 55 mln zł.

Problemem często nie jest brak źródeł finansowania, ale niska wiedza na temat gdzie ich szukać. Utworzone na warszawskim Powiślu przy ul. Smolnej 4 Centrum Przedsiębiorczości Smolna oferuje kompleksowe usługi szkoleniowo-doradcze i informacyjne skierowane do aktywnych przedsiębiorców oraz osób, które dopiero zastanawiają się nad otwarciem własnej działalności. Można tam zarówno wynająć przestrzeń biurową, jak i wziąć udział w wielu szkoleniach.

- Warsaw Startup Space to projekt wsparcia stołecznych start-upów organizowany przez miasto we współpracy z GPW i Aulą Polską. Co w ramach tej inicjatywy oferuje Warszawa?

- W początkowej fazie tego projektu skupiliśmy się na aspekcie edukacyjno-rozwojowym i zorganizowaliśmy w Centrum Przedsiębiorczości Smolna cykl spotkań i warsztatów, z których skorzystało ponad 500 uczestników. Intensywnie pracujemy również z naszymi partnerami nad stworzeniem spójnego systemu rozwiązań, sprzyjających rozwojowi innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych. Warsaw Startup Space jest również inicjatywą otwartą dla innych instytucji, takich jak uczelnie wyższe, instytucje otoczenia biznesu oraz wszystkich innych zainteresowanych tym tematem. Chcąc zacieśnić współpracę z pracodawcami, 20 listopada podpisaliśmy list intencyjny w sprawie współpracy z organizacją Pracodawcy RP, której założeniem jest upowszechnianie idei przedsiębiorczości, tworzenie klimatu i warunków do wykorzystania kapitału prywatnego w celu zapewnienia wsparcia finansowego i instytucjonalnego dla powstawania nowych firm i rozwoju działalności typu start-up w stolicy.

- Czy planuje pani jeszcze inne inicjatywy, które mają wspierać rozwój lokalnej przedsiębiorczości i innowacyjności?

- Miesiąc temu podpisaliśmy porozumienie o współpracy ze stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych. Będziemy też kontynuować w naszym Centrum na Smolnej Stołeczne Forum Przedsiębiorczości. Jego celem jest wspomaganie rozwoju mikro, małych i średnich firm oraz zintegrowanie środowiska lokalnych przedsiębiorców. Dzięki temu mogą się lepiej poznać i nawiązać relacje biznesowe na poziomie dzielnicy i miasta, a także zidentyfikować wspólne dla środowiska problemy i priorytety oraz skutecznie je prezentować w kontaktach z lokalną administracją.

- Warszawa nie mogłaby się rozwijać w takim tempie, gdyby nie fundusze unijne i preferencyjne kredyty z EBI. Stolica z powodzeniem wykorzystuje te środki, jednak wspomniała pani, że trzeba będzie nieco przeorganizować m.in. zarządzanie funduszami z UE.

- Rzeczywiście ponad 8 mld zł, które uzyskaliśmy z funduszy zewnętrznych, pomogło nam w działaniach rozwojowych dla naszego miasta. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na rozwój miasta nie jest jednak działaniem rutynowym. Każda perspektywa finansowa UE jest inna i wymaga innych dokumentów do opracowania po naszej stronie. Tym razem polityka rozwoju, którą wspierają unijne środki, ma uwzględniać aspekt terytorialny, i to w sposób skoordynowany i zintegrowany. To daje nam szansę na lepsze wykorzystanie środków na obszarach funkcjonalnych. Jednym z nich są obszary miejskie, którym przypisuje się coraz większą rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski i Europy. Metropolie wraz z otoczeniem to dziś lokomotywy wzrostu, które tworzą gęstą sieć powiązań między sobą w skali całej Europy.

- Została pani wyróżniona Złotym Laurem "Super Biznesu". Jakie, pani zdaniem, są największe bariery ograniczające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce i jak można je pokonać?

- Widzę, że przedsiębiorcy mają utrudniony dostęp do instrumentów finansowania przedsięwzięć innowacyjnych. Wiele jest też do zrobienia, jeśli chodzi o pobudzenie współpracy na linii nauka-biznes-administracja. Nasza koncepcja Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej jest po części odpowiedzią na te trudności.

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Od 2 grudnia 2006 roku prezydent Warszawy. Prawniczka, ekonomistka, polityk PO. Profesor nauk prawnych, prezes Banku Narodowego w latach 1992-2001 , przewodnicząca Rady Polityki Pieniężnej (1998-2001 ), wiceprezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w latach 2001-2004.

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze