Wdrożenie narzędzi Internetowych bezpośrednio przyspiesza rozwój biznesu

i

Autor: Materiały Prasowe

Wdrożenie narzędzi internetowych bezpośrednio przyspiesza rozwój biznesu

2018-08-21 0:00

Jak wskazują wyniki badania Ipsos przeprowadzonego wśród uczestników projektu Google Internetowe Rewolucje, zmiany w zastosowaniu narzędzi internetowych w firmach przynoszą wymierne korzyści i są niezbędne - w wyniku szkolenia zostały wprowadzone w aż 83% z nich.

Dzięki wdrożeniu narzędzi online, aż 59% ankietowanych poprawiło swoje wyniki biznesowe, takie jak zwiększenie liczby klientów, wzrost sprzedaży, a także zysków czy obrotów. Ponadto w małych i średnich przedsiębiorstwach nadal obecnych jest wiele barier, które utrudniają im budowanie przewagi konkurencyjnej. Tymczasem główną motywacją właścicieli firm do skorzystania ze spotkań z doradcami programu jest właśnie rozwój prowadzonego biznesu (97%) oraz wzmocnienie swoich kompetencji i zdobycie nowych (60%).

IDEA PROJEKTU

Internetowe Rewolucje to projekt skierowany głównie do firm z sektora MŚP, którego celem jest podniesienie poziomu umiejętności cyfrowych i wsparcie przedsiębiorców w wykorzystaniu możliwości, jakie daje internet w prowadzeniu działalności gospodarczej, rozwoju firmy i eksporcie. W 2015 r. powstała bezpłatna platforma edukacyjna, na której dostępnych jest 125 lekcji podzielonych na 31 tematów. Od 2017 r. projekt Internetowe Rewolucje prowadzony jest we współpracy ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców. W całej Polsce 30 doradców udziela wsparcia przedsiębiorcom w analizie ich potrzeb i dotychczasowych działań w internecie, przy wykorzystaniu narzędzi internetowych,a także pomocy w zdefiniowaniu indywidualnego planu działania w sieci. Dotychczas ze szkoleń z doradcami skorzystało już ponad 20 tysięcy firm, a w badaniu Ipsos wzięło udział 2282 ich przedstawicieli.

BARIERY PRZED KORZYSTANIEM Z NARZĘDZI CYFROWYCH

Tylko 16% badanych nie widzi istotnych barier, powstrzymujących ich przed korzystaniem z narzędzi cyfrowych. Polscy mali i średni przedsiębiorcy nadal identyfikują wiele ograniczeń powstrzymujących ich przed wykorzystaniem potencjału sieci w swojej firmie. Podstawowym z nich, które wskazało aż 69% uczestników projektu, jest brak wiedzy o narzędziach internetowych i niewystarczające wsparcie w ich wdrożeniu. Związany jest z tym również brak czasu na zdobywanie tych informacji (36%), a co piąty ankietowany obawia się realnego kosztu wprowadzenia takich narzędzi. Co ciekawe, kwestie związane z bezpieczeństwem lub ryzykiem oszustwa budzą niepokój jedynie, co dziesiątego przedsiębiorcy. 8% badanych uważa, że taka inwestycja nie byłaby wartościowa, a 6%, że w firmie nie ma większego zainteresowania narzędziami internetowymi.

JAK FIRMY ZMIENIAJĄ SWOJĄ OBECNOŚĆ W SIECI

Aż 83% badanych po wzięciu udziału w projekcie zaczęło w bardziej aktywny sposób wykorzystywać narzędzia internetowe. Ponad połowa przedsiębiorców poprawiła swoją widoczność lokalną przy wykorzystaniu wizytówki Google Moja Firma, a także postawiła na bezpośredni kontakt z klientami dzięki obecności w mediach społecznościowych. Równie ważne okazało się dotarcie do klienta mobilnego, bowiem 47% przystosowało swoją stronę internetową do smartfonów i tabletów. 39% badanych zoptymalizowało swoje strony pod kątem wyszukiwarek internetowych (SEO). Aż 38% firm zaczęło stosować analitykę internetową niezbędną do zdobycia większej ilości informacji o swoich obecnych, jak i potencjalnych klientach. 32% ankietowanych rozpoczęło lub usprawniło sprzedaż swoich produktów czy usług online. 28% zaczęło także inwestować w promocję w sieci, a prawie ćwierć z nich stworzyło bloga lub aktywniej prowadzi już istniejącego.

EFEKTY BIZNESOWE

59% właścicieli firm, które wzięły udział w projekcie, poprawiło swoje wyniki biznesowe, takie jak pozyskanie kolejnych klientów czy zwiększenie obrotów. 68% firm zauważyło wzrost wejść na ich strony internetowe, a w 61% z nich zwiększyła się liczba interakcji w mediach społecznościowych. Co ważne, 55% przedsiębiorstw zyskało nowych klientów, 41% firm zanotowało wzrost zysków czy obrotów, a 40% zwiększyło sprzedaż lub liczbę rezerwacji swoich usług. Warto również podkreślić, że 34% przedsiębiorstw osiągnęło założone cele w odniesieniu do konwersji, natomiast 23% zanotowało więcej wizyt w swoim sklepie internetowym.

W co ósmej firmie zatrudniono też nowych pracowników, a 74% przedsiębiorców przyznało, że nastąpiło to głównie dzięki udziałowi w projekcie. Wzmocnienie umiejętności cyfrowych przyniosło też długofalowe skutki w odniesieniu do poczucia pewności względem ich przyszłości zawodowej oraz przyszłości firmy (55%).

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

Projekt Google Internetowe Rewolucje spotkał się z bardzo dobrym odbiorem wśród przedsiębiorców również w odniesieniu do jego użyteczności dla cyfrowej przyszłości Polski i wsparcia rozwoju umiejętności internetowych w kraju. Ponad połowa właścicieli biznesu dostrzega teraz duży potencjał do rozwoju w związku z nabywaniem umiejętności cyfrowych, dlatego w ciągu najbliższych 6 miesięcy chce brać udział w kolejnych szkoleniach i poświęcać większą ilość czasu na zdobywanie wiedzy.

– Świadczy to o dużym zapotrzebowaniu na merytoryczne wsparcie dla małych i średnich firm – tym bardziej, że jak widzimy, przekłada się ono na widoczne, lepsze wyniki biznesowe wśród badanych uczestników Internetowych Rewolucji – mówi Patryk Polkowski z Ipsos. 47% właścicieli firm zamierza również zwiększyć wydatki na promocję w internecie, a 43% chce poszerzyć ofertę produktów lub usług. Przedsiębiorcy zaczęli także dostrzegać potencjał, jaki daje internet względem rozwoju w skali globalnej, bowiem 18% z nich planuje wejście na rynki zagraniczne.

PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRZY SKORZYSTALI Z KONSULTACJI DORADCÓW INTERNETOWYCH REWOLUCJI

Ze szkoleń z doradcami Internetowych Rewolucji skorzystało dotychczas ponad 20 tys. firm . Jedną z nich jest GetAnna, czyli platforma, która w imieniu kontrahenta odpowiada na zapytania jego potencjalnych klientów. Po wysłaniu formularza kontaktowego poprzez stronę internetową użytkownik otrzymuje automatyczną odpowiedź zaledwie w ciągu pięciu min. GetAnna przeprowadza też wywiad z klientem odnośnie do jego potrzeb i preferencji, dzięki czemu kontrahent od razu otrzymuje zestaw najważniejszych informacji. Grupą docelową firmy jest wąskie grono odbiorców, dlatego jej właściciele postanowili zgłosić się do Internetowych Rewolucji, aby się dowiedzieć więcej o narzędziach internetowych i promocji ich strony WWW. Po udziale w szkoleniu postawili na kampanie reklamowe w wyszukiwarce oraz analitykę internetową. Ofertą GetAnna zainteresowali się nie tylko klienci z innych miast, lecz także ze Stanów Zjednoczonych. Z usług firmy korzysta już kilkuset pośredników nieruchomości. GetAnna została także doceniona przez prestiżowe programy i akceleratory dla młodych przedsiębiorstw, a także otrzymała dofinansowanie w wysokości 180 tys. zł.

Google Internetowe rewolucje

i

Autor: Materiały Prasowe Link: Powiększ

NAUCZ SIĘ, JAK WYKORZYSTAĆ INTERNET W FIRMIE

W ramach projektu Google Internetowe Rewolucje dla firm możesz odbyć bezpłatną konsultację z doradcą. Jest to spotkanie mające na celu przygotowanie indywidualnego planu działania firmy. Projekt jest prowadzony w całej Polsce we współpracy ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców. Aby skorzystać, wypełnij krótki formularz zgłoszeniowy na stronie: https://events.withgoogle.com/internetowe_rewolucje_dla_firm/

Dodatkowo możesz szkolić się na bezpłatnej platformie edukacyjnej online: g.co/internetowerewolucje

Google Internetowe Rewolujcje

i

Autor: Materiały Promocyjne
Najnowsze