Bierzesz KREDYT? Ubezpiecz go!

2014-12-03 12:29

W Polsce małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z danymi Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości generują do 48 proc. PKB. To wiec one w znacznej mierze warunkują stan polskiej gospodarki. Dla wielu z nich szansa na rozwój jest zewnętrzne finansowanie. Ale decydując się na kredyt, przedsiębiorcy powinni pomyśleć również o ubezpieczeniu do kredytu, które może umożliwić jego spłatę w przypadku nieprzewidzianych sytuacji losowych.

Dynamicznie zmieniający się rynek wymaga elastyczności od przedsiębiorców i szybkich decyzji inwestycyjnych. Często potrzebne jest finansowanie z zewnątrz w postaci kredytu bankowego. Dla wielu firm takie środki to jedyna szansa na stabilny rozwój. Pieniądze uzyskane z kredytu można przeznaczyć na bieżące funkcjonowanie firmy, a środki z wypracowanych zysków i wygenerowanych nadwyżek na dodatkowe inwestycje, które zwiększą skalę działalności, pozwolą rozbudować firmę i umocnić jej pozycję na rynku.

BIZNES GWARANT

Odpowiedzialne prowadzenie firmy to nie tylko inwestowanie w jej rozwój i umacnianie jej pozycji względem konkurencji, ale również zabezpieczenie osób prowadzących działalność gospodarczą na wypadek różnych sytuacji losowych, które mogą spowodować przerwę w prowadzeniu biznesu i brak środków na spłatę rat kredytowych. Taką ochronę oferuje ubezpieczenie kredytobiorców kredytów firmowych udzielanych przez Bank Zachodni WBK – Biznes Gwarant. Oferta kredytowa z ochroną ubezpieczeniową to flagowy produkt banku oferowany dla sektora małych firm, choć korzystają z niego także duże firmy. Dodatkowo przy sumie ubezpieczenia co najmniej 100 tys zł klient może skorzystać obecnie z atrakcyjnej promocji i otrzymać Tablet Samsung Galaxy Tab 4 7.0.

DLACZEGO WARTO POSIADAĆ OCHRONĘ ?

Ubezpieczenie Biznes Gwarant to ochrona dla przedsiębiorcy na wypadek różnych sytuacji losowych, które mogą uniemożliwić prowadzenie biznesu i z dnia na dzień postawić byt firmy pod znakiem zapytania. Takich okoliczności może zdarzyć się wiele i ciężko je przewidzieć. Zakres ubezpieczenia obejmuje ochronę na wypadek czasowej niezdolności do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku, pobytu w szpitalu, całkowitej niezdolności do pracy, śmierci ubezpieczonego.

To zdarzenia, które prowadząc działalność biznesową trzeba brać pod uwagę. W przypadku czasowej niezdolności do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku bądź pobytu w szpitalu spowodowanego chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem - ubezpieczony może otrzymać świadczenie, które umożliwi spłatę raty kredytu. Jeżeli będzie miał potwierdzoną prawomocnym orzeczeniem całkowitą niezdolność do pracy (na okres minimum 5 lat) może uzyskać świadczenie ubezpieczeniowe, które pozwala pokryć kwotę salda zadłużenia z tytułu niespłaconego kredytu. W przypadku śmierci, ubezpieczenie może być wsparciem dla bliskich lub innych osób uposażonych, którym może zostać wypłacone świadczenie ubezpieczeniowe maksymalnie do kwoty salda zadłużenia z tytułu niespłaconego kredytu.

DLA KOGO UBEZPIECZENIE?

Z ubezpieczenia Biznes Gwarant mogą korzystać przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą , a także wspólnicy spółek cywilnych i rolnicy. Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest podpisanie umowy o kredyt oferowany w Banku Zachodnim WBK: kredyt w rachunku bieżącym na działalność gospodarczą, kredyt Biznes Ekspres, kredyt Biznes Ekspres Hipoteka, kredyt inwestycyjny lub obrotowy. Do ubezpieczenie Biznes Gwarant należy przystąpić w momencie zawierania umowy kredytowej. Przedsiębiorcamoże z niej zrezygnować w dowolnej chwili wypełniając odpowiedni formularz.

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku badania zdolności kredytowej

Ochrona ubezpieczeniowa swiadczona jest przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie S.A. na podstawie umowy ubezpieczenia grupowego zawartej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Promocja „Biznes Gwarant z tabletem"trwaod 15.09.2014 r. do 30.11.2014 r., jednak nie dłuzej niz do wyczerpania puli nagród.

Zasady ubezpieczenia, w tym objecia ochrona ubezpieczeniowa, rezygnacji, ograniczenia lub wyłaczenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela reguluja Warunki Ubezpieczenia kredytobiorców kredytów fi rmowych udzielanych przez Bank Zachodni WBK S.A. - „Biznes Gwarant" dostepne w oddziałach Banku Zachodniego WBK S.A. i na www.bzwbkaviva. pl. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu oraz Regulamin Promocji „Biznes Gwarant z tabletem" dostepne sa w oddziałach Banku Zachodniego WBK S.A. oraz na stronie internetowej www. bzwbkaviva.pl. Stan na 29.10.2014 r."

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze