Wyższe składki ZUS

2013-01-22 3:00

O blisko 40 zł w 2013 roku wzrosną comiesięczne składki ZUS na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących własne firmy. W portfelach przedsiębiorców, którzy dopiero w tym roku rozkręcają własny biznes, też zostanie mniej pieniędzy

Już w lutym przedsiębiorcy będą musieli opłacić pierwszą tegoroczną składkę ZUS - za styczeń. Niestety, sporo wyższą niż do tej pory.

Z podwyżką składek ZUS przedsiębiorcy muszą liczyć się co roku - zmienia się przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto, które wpływa na wysokość składki na ubezpieczenia społeczne, a także przeciętne miesięczne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z IV kw. danego roku, od którego zależy kwota składki ubezpieczenia zdrowotnego. Poza tym w 2012 r. oprócz podwyżki wynikającej ze wzrostu tych wskaźników dodatkowo została podwyższona składka rentowa oraz składka wypadkowa.

Większość właścicieli małych firm (zatrudniających do 9 osób) oraz samozatrudnionych płaci minimalne składki ZUS, niezależnie od swoich faktycznych dochodów, obliczane jako procent od najniższej możliwej podstawy.

W ten sposób opłacają składki m.in.:

- osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osoby z nimi współpracujące;

- twórcy i artyści;

- część osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu;

- wspólnicy jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej;

- osoby prowadzące niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół na podstawie przepisów o systemie oświaty.

Wyższe składki dla właścicieli małych firm

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto. Jest ono zapisane w projekcie ustawy budżetowej na 2013 r. i wynosi 3713 zł, a 60 proc. tej kwoty to 2227,80 zł. Czyli podstawa wymiaru składek w 2013 r. będzie wyższa od obowiązującej w ubiegłym roku o 112 zł (wzrost o 5,3 proc.). A to oznacza tylko jedno - każda osoba prowadząca działalność gospodarczą co miesiąc będzie musiała odprowadzać do ZUS wyższą kwotę składek na ubezpieczenia społeczne. W efekcie składki na ubezpieczenia społeczne (wraz z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym) oraz na Fundusz Pracy wzrosną w 2013 r. w przypadku jednoosobowej działalności o 38,54 zł miesięcznie (z obecnych 726,71 zł do 765,25 zł).

Początkujący biznesmeni również zapłacą więcej

Podwyżki nie unikną także osoby, które dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą i w związku z tym mają prawo do preferencyjnych zasad opłacania składek ZUS. Osoby, które otworzyły własną firmę po 24 sierpnia 2005 r., korzystają z tzw. ulgi składkowej.

Przez pierwsze 24 miesiące od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, wypadkowe i chorobowe jest dla nich niższa. Podstawę wymiaru stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Dodatkowo rozpoczynający działalność gospodarczą w dwóch pierwszych latach prowadzenia firmy są zwolnieni z opłacania składek na Fundusz Pracy. Jednak muszą spełnić określone warunki. Młodzi biznesmeni mogą płacić niższe składki, jeśli:

- w okresie ostatnich 60 miesięcy nie prowadzili pozarolniczej działalności oraz

- nie wykonują na rzecz byłego pracodawcy czynności objętych wcześniej umową o pracę.

W roku 2012 minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło o 100 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym - do 1600 zł. Wyższa kwota najniższego wynagrodzenia skutkuje, niestety, wzrostem składek na ubezpieczenie społeczne dla rozpoczynających działalność gospodarczą. Dla nich od stycznia 2013 r. podstawę wymiaru składek stanowi kwota nie niższa niż 480 zł, podczas gdy w poprzednim roku owa podstawa wynosiła 450 zł, czyli o 30 zł mniej. Od stycznia 2013 r. przedsiębiorcy korzystający z preferencyjnych składek ZUS muszą liczyć się zatem z tym, że suma comiesięcznych opłacanych przez nich składek ZUS wzrośnie o 9,56 zł, co w skali roku daje około 115 zł więcej niż w roku ubiegłym.

Wzrost wysokości składek ZUS dla nowych firm:

Składka rok 2012 rok 2013

Podstawa wymiaru 450 zł 480 zł

Składka na ubezpieczenie emerytalne 87,84 zł 93,70 zł

Składka na ubezpieczenie rentowe 36 zł 38,40 zł

Składka na ubezpieczenie chorobowe 11,03 zł 11,76 zł

Składka na ubezpieczenie wypadkowe (1,93 proc.) 8,69 zł 9,26 zł

Łącznie 143,56 zł 153,12 zł (ze składką chorobową)

Uwaga! Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale poprzedniego roku kalendarzowego, włącznie z wypłatami z zysku, które GUS ogłosi pod koniec stycznia.

Wysokość składki dla właścicieli małych firm

Składka rok 2012 rok 2013

Podstawa wymiaru 2115,60 zł 2227,80 zł

Składka na ubezpieczenie emerytalne 412,97 zł 434,87 zł

Składka na ubezpieczenie rentowe 169,25 zł 178,22 zł

Składka na ubezpieczenie chorobowe 51,83 zł 54,58 zł

Składka na ubezpieczenie wypadkowe (1,93 proc.) 40,83 zł 43,00 zł

Składka na Fundusz Pracy 51,83 zł 54,58 zł

Łącznie (ze składką chorobową) 726,71 zł 765,25 zł

(bez tej składki) 674,88 zł 710,67 zł

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze