XIX Forum Gospodarcze w Toruniu

2012-03-17 3:00

Na dwa dni Toruń stał się gospodarczym centrum Polski. 5 i 6 marca w mieście Kopernika odbywało się XIX Forum Gospodarcze organizowane przez Stowarzyszenie "Integracja i Współpraca". "Super Biznes", dodatek ekonomiczny "Super Expressu", był partnerem medialnym tego wydarzenia, a Hubert Biskupski, zastępca red. naczelnego i red. prowadzący "Super Biznesu", poprowadził dyskusję podczas sesji inauguracyjnej.

Tegoroczne forum przebiegało pod hasłem "Gospodarcze transgraniczne więzi systemowe". Uczestnicy dyskutowali na temat kształtu polskiej gospodarki w zglobalizowanym świecie i zadań stojących przed zjednoczoną Europą, ale też nie unikali dyskusji o lokalnych problemach gospodarczych. Podczas konferencji odbyło się około 30 paneli i seminariów dotyczących tematów gospodarczych bliskich współczesnej Polsce - m.in. energetyki, transportu, rolnictwa czy przetwórstwa rolno-spożywczego.

Forum Gospodarcze w Toruniu to jeden z największych kongresów gospodarczych w Polsce, miejsce dialogu o kształcie polskiej gospodarki w zglobalizowanym świecie.

Współpraca ponad granicami

Na forum, jak co roku, pojawili się wybitni przedstawiciele świata biznesu, kultury, nauki i polityki. Gości powitał Jerzy Wenderlich, wicemarszałek Sejmu. Podczas sesji inauguracyjnej, w której uczestniczyli m.in. Olgierd Dziekoński, minister w Kancelarii Prezydenta RP, Sławomir Hinc, wiceprezes PGNiG S.A., Teresa Kamińska, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Jerzy Bańka, wiceprezes Związku Banków Polskich, czy Adam Szejnfeld, poseł na Sejm, prelegenci koncentrowali się przede wszystkim na gospodarczych wyzwaniach stojących przed Polską i więziach systemowych istniejących ponad granicami państw europejskich.

- Dobrym przykładem takich transgranicznych gospodarczych więzi jest sieć sklepów Biedronka, której właścicielem jest portugalska firma Jeronimo Martins. Gdy wchodziła do Polski, obawialiśmy się, że jej obecność zaszkodzi polskim rolnikom. Zamiast jednak zdusić polski biznes rolny, dała mu szansę. Współpracując z polskimi producentami, zaczęła wysyłać nasze towary do kraju, z którego pochodzi - stwierdził Jacek Janiszewski, przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia "Integracja i Współpraca".

W panelu inauguracyjnym uczestniczyli zarówno politycy, dziennikarze, jak i przedsiębiorcy. Podczas sesji wręczono nagrody im. Stefana Mellera, a dyplom "Ambasador Integracji i Współpracy" otrzymał m.in. Jerzy Owsiak.

Ważne Partnerstwo Wschodnie

Pierwszego dnia forum, oprócz sesji plenarnej, odbył się panel poświęcony rolnictwu, w którym uczestniczyli m. in.: minister Marek Sawicki, Lucjan Zwolak, wiceprezes Agencji Rynku Rolnego, Tomasz Suchański, dyrektor generalny sieci sklepów Biedronka, Dariusz Sapiński, prezes zarządu Grupy Mlekovita czy Roman Jagieliński, były wicepremier i minister rolnictwa. Wiodącym tematem panelu była rola i znaczenie wielkich sieci handlowych w rozwoju eksportu polskich towarów.

Tego dnia odbył się również panel poświęcony relacjom Polska - Wschód. Omawiano możliwości rozwoju dalszej współpracy w ramach Partnerstwa Wschodniego. Poruszane były tematy związane z Rosją jako strategicznym partnerem w gospodarce (z uwzględnieniem wzrostu pozycji i roli Rosji w Europie) oraz z Chinami, państwem wielkich szans. Mówiono też o perspektywach wymiany handlowej z państwami Europy Środkowej i Wschodniej, Azji oraz Kaukazu. Moderatorem był Józef Oleksy, a w dyskusji uczestniczyli m.in. Piotr Guzowski, prezes Polsko-Kazachstańskiej Izby Handlowo-Przemysłowej, Jacek Piechota, były minister gospodarki, oraz przedstawiciele Azerbejdżanu, Kazachstanu i Białorusi.

Kolejnym ważnym punktem pierwszego dnia forum była debata poświęcona infrastrukturze. Wzięli w niej udział zarówno przedstawiciele rządu, jak i przedsiębiorstw kolejowych, telekomunikacyjnych oraz budowlanych. Paneliści zajmowali się takimi tematami, jak: odbudowa dróg wodnych E-70 i E-40 czy infrastruktura drogowa (kolej, autostrady).

Debata humanistyczna

Drugi dzień rozpoczął się dyskusją na temat nowoczesnych systemów wydobycia i przetwarzania surowców energetycznych. Uczestniczyli w niej m. in.: Sławomir Mazurek, prezes Kopalni Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie SA, Zygmunt Strubiński, prezes PGNiG Energia SA, Andrzej Sikora, prezes Zarządu Instytutu Studiów Energetycznych. Poruszano takie zagadnienia, jak energetyka odnawialna, gaz łupkowy czy energia z odpadów.

Uczestnicy tegorocznej edycji Forum dużo miejsca poświęcili też przyszłości uczelni wyższych. Drugiego dnia forum odbył się panel poświęcony uczelniom niepublicznym. Organizatorzy zaprosili do poprowadzenia tego panelu Roberta Gmaja, założyciela Konsorcjum Uczelni FUTURUS. W dyskusji udział wzięli rektorzy i właściciele uczelni prywatnych oraz rektorzy wyższych szkół publicznych.

- Od dłuższego czasu odnotowujemy niż demograficzny, który może potrwać do 2017 roku. Dla wielu szkół wyższych zmniejszenie liczby studentów będzie oznaczać ich zamknięcie - podkreślił Jacek Janiszewski.

Nowością tegorocznej edycji forum był blok humanistyczny organizowany przez Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Towarzystwo Naukowe Salezjanów, Europejskie Centrum Współpracy z Młodzieżą, Ośrodek Badań nad Mazowszem, a także Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół UKSW. Inspiracją do debaty stały się dwa wydarzenia - wejście Palikota do Sejmu i protesty w sprawie ACTA. Uczestnicy gorąco dyskutowali o granicach wolności słowa i jednostki, o tym, że prawo chroni wartości namacalne, a brakuje przepisów odnoszących się do wartości cyfrowych. Toruńskie Forum Gospodarcze to jedyna konferencja ekonomiczna w Polsce, a także jedna z pierwszych w świecie, która wprowadziła do programu humanistyczny blok dyskusyjny.

Jacek janiszewski

Szef Stowarzyszenia "Integracja i Współpraca", organizator XIXForum Gospodarczego w Toruniu. Od lat stara się zintegrować środowisko biznesu i polityki po to, by wypracować atrakcyjne rozwiązania biznesowe.

Najnowsze