XIX Forum Gospodarcze w Toruniu

2012-03-08 3:00

5 i 6 marca dzięki inicjatywie stowarzyszenia "Integracja i Współpraca" Toruń stanie się europejską stolicą polityki i biznesu. Właśnie tu odbędzie się XIX Forum Gospodarcze. "Super Biznes" jest partnerem medialnym tego przedsięwzięcia.

Toruńskie Forum Gospodarcze to jedyna konferencja ekonomiczna w Polsce, a także jedna z pierwszych na świecie, która wprowadziła do programu humanistyczny blok dyskusyjny.

- Rok 2012 jest niezwykle ważny, bo czeka nas wyznaczanie priorytetów na kolejne cztery lata - tłumaczy Jacek Janiszewski, przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Integracja i Współpraca, organizatora forum. - Naszym celem jest integrowanie i zachęcanie do współpracy pomiędzy politykami, samorządowcami, przedsiębiorcami z Polski i zagranicy, a także regionami i państwami. Chcemy umożliwić nawiązanie kontaktów, które w przyszłości zaowocują wspólnymi projektami firm uczestniczących w konferencji.

Nie zabraknie ważnych gości

Udział w toruńskim forum potwierdzili m.in. Olgierd Dziekoński - minister w Kancelarii Prezydenta RP, Marek Sawicki - minister rolnictwa i rozwoju wsi, Rafał Baniak - podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, Tomasz Suchański - dyrektor generalny sieci sklepów Biedronka, Sławomir Hinc - wiceprezes PGNiG S. A., Teresa Kamińska - prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Piotr Szymanek - wiceprezes Zarządu PGE S. A., Krzysztof Pietraszkiewicz - prezes Związku Banków Polskich, Bożena Lublińska-Kasprzak - prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Cezary Banasiński - przewodniczący Rady Nadzorczej PKO BP.

Na początku marca do Torunia zjadą przedstawiciele świata biznesu, politycy, ekonomiści i specjaliści od gospodarki. Zapowiada się ciekawa dyskusja na tematy bliskie współczesnej Polsce. W tym roku organizatorzy postawili przede wszystkim na gospodarkę, stąd tematem przewodnim forum będą "Gospodarcze transgraniczne więzi systemowe".

Podczas konferencji odbędzie się około trzydziestu paneli i seminariów dotyczących problemów gospodarczych. Debata będzie się koncentrować przede wszystkim na gospodarczych wyzwaniach stojących przed Polską i więziach systemowych istniejących ponad granicami państw europejskich. Uczestnicy XIX Forum Gospodarczego w ciągu dwóch dni będą dyskutować na temat kształtu polskiej gospodarki w zglobalizowanym świecie i zadań stojących przed zjednoczoną Europą. Będą poruszane zagadnienia z dziedziny energetyki, transportu, rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, ale nie tylko.

Współpraca naszym Priorytetem

W ramach projektu Partnerstwo Wschodnie odbędzie się kolejna edycja Okrągłego Stołu Europy Środkowo-Wschodniej, osoby zainteresowane będą mogły porozmawiać na temat specjalnych stref ekonomicznych, a Partnerstwo Publiczno-Prywatne zostanie zaprezentowane na przykładzie inwestycji kujawsko-pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Poruszone zostaną tematy związane z Rosją jako strategicznym partnerem w gospodarce oraz z Chinami. Goście forum będą też rozmawiać o ważnej roli finansów i bankowości w ponadgranicznej współpracy państw.

Najnowsze