Zarabiaj na rejestracji pojazdów

2013-09-03 4:00

Uruchomienie stacji diagnostycznej wiąże się z wieloma formalnościami. Zanim zabierzesz się za załatwianie ich, musisz dokładnie zapoznać się z przepisami. Lektura obowiązkowa to ustawa Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań, warto odwiedzić też stronę internetową starostwa, na terenie którego będzie działać firma.

Wyróżnia się dwa rodzaje stacji diagnostycznych. Pierwsza - podstawowa stacja kontroli pojazdów, która ma uprawnienia do przeprowadzania okresowego i dodatkowego badania technicznego pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz przyczep do tych pojazdów. Drugi rodzaj to okręgowa stacja kontroli pojazdów uprawniona do przeprowadzania okresowych i dodatkowych badań technicznych wszystkich pojazdów.

Obiekt i wyposażenie

Niezwykle ważna jest sama budowa i wyposażenie stacji. Trzeba zastosować się do wytycznych zawartych w rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.

Stacja powinna znajdować się w odrębnym pomieszczeniu. Jeśli tak nie jest, na całej długości stanowiska kontrolnego musi być oddzielona do sufitu stałą przegrodą budowlaną lub twardą ścianą działową wysoką na minimum 2,5 m.

Stacja diagnostyczna powinna mieć przynajmniej po dwa stanowiska do sprawdzania sprawności pojazdów: jedno wewnętrzne (służące do badań technicznych) i drugie zewnętrzne (służące do pomiarów akustycznych).

Stanowisko wewnętrzne powinno mieć co najmniej 3 m długości (dla pojazdów do 3,5 tony) lub 6 m (dla pojazdów powyżej 3,5 tony). Musi składać się ono m.in. z: ławy pomiarowej, powierzchni roboczej, kanału przeglądowego lub podnośnika pojazdów, wyposażenia kontrolno-pomiarowego oraz technologicznego. Rozporządzenie szczegółowo określa szerokość i długość ław pomiarowych, wielkości pomieszczeń roboczych, rodzaje i moc oświetlenia w zależności od tonażu badanych pojazdów. Stanowisko wewnętrzne musi także posiadać instalacje sprężonego powietrza, studzienkę bezodpływową, wentylację, indywidualne wyciągi spalin z końcówkami na rury wydechowe oraz ogrzewanie. Stacje okręgowe dodatkowo muszą posiadać czujnik nadmiernego poziomu gazu płynnego i ziemnego.

Stanowisko zewnętrzne zaś musi spełniać tylko wymagania wielkościowe. Dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony jego wymiary to 8,5 x 10,5 m, a dla pojazdów cięższych 8,5 x 16,5 m.

Wybierając wyposażenie stacji, najlepiej decydować się na urządzenia, które posiadają niezbędne akredytacje i są akceptowane przez Transportowy Dozór Techniczny.

Ważne drobiazgi

Klienci stojący w kolejce na badania swoich aut muszą mieć możliwość zaparkowania pojazdów. Zgodnie z rozporządzeniem ministra przy stacji powinny być cztery miejsca parkingowe dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony lub dwa miejsca dla większych maszyn.

Ministerialne wymagania dotyczą też szyldu wywieszonego na obiekcie. Szyld informacyjny musi być w kolorze niebieskim z białymi napisami. Ma zawierać kod rozpoznawczy i godziny pracy.

Po zrealizowaniu wymagań budowlano-technicznych należy zgłosić się do Transportowego Dozoru Technicznego, który musi stwierdzić, że stacja spełnia warunki lokalowe i posiada odpowiednie wyposażenie. Poświadczenie uzyskuje się poprzez złożenie wniosku do dyrektora TDT wraz z aktualną kopią wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Założenie firmy

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej można załatwić za pośrednictwem internetu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Ale do tego potrzebny jest tzw. profil zaufany, który jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji. Aby go uzyskać, trzeba założyć konto na platformie e-puap (epuap.gov.pl). Po przejściu wszystkich kroków należy udać się do punktu potwierdzającego profil (dowolny urząd skarbowy, ZUS lub urząd wojewódzki) w celu potwierdzenia tożsamości użytkownika. Gdy profil zaufany będzie działał, można przystąpić do elektronicznej rejestracji firmy w CEIDG. W ten sposób zgłasza się już działalność do urzędu statystycznego, który nadaje numer REGON, i do urzędu skarbowego, który nadaje NIP. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej można złożyć również bezpośrednio w urzędzie gminy zgodnym z miejscem zamieszkania przedsiębiorcy. Następnie trzeba załatwić ubezpieczenie społeczne i zdrowotne swoich pracowników w ZUS. I poczekać na numery NIP i REGON oraz na potwierdzenie założenia działalności gospodarczej.

Ważne przepisy:

Ustawa Prawo o ruchu drogowym (DzU 1997 nr 98 poz. 602);

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów. (DzU 2006 nr 40 poz. 275 );

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (DzU 2004 nr 173 poz. 1807).

Spec od pojazdów

Jeśli zdecydujesz się na założenie stacji kontroli pojazdów, musisz zatrudnić wykwalifikowanego diagnostę samochodowego - osobę, która będzie badała pojazdy. Może nim zostać sam właściciel. Jakie warunki trzeba spełnić, aby zdobyć taki fach? Przede wszystkim trzeba mieć wykształcenie średnie lub wyższe techniczne (najlepiej o specjalności samochodowej). W zależności od rodzaju stacji, na której diagnosta chce pracować, musi jeszcze udokumentować staż zawodowy w stacji kontroli pojazdów lub w warsztacie samochodowym (od roku dla posiadaczy wyższego wykształcenia technicznego o specjalności samochodowej, którzy chcą pracować w stacji podstawowej, nawet do 4 lat dla specjalistów od aut ze średnim wykształceniem, którzy chcą pracować w stacji okręgowej). Ponadto należy ukończyć dodatkowe szkolenia i zdać egzaminy państwowe.

Działalność regulowana

Stacja kontroli pojazdów należy do grupy działalności regulowanych zawartych w Ustawie o działalności gospodarczej. W związku z tym uruchomienie stacji wiąże się z wpisem jej do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Taki rejestr prowadzi starosta powiatu, na terenie którego stacja diagnostyczna będzie działać. Zatem wszelkie formalności z tym związane załatwia się w starostwie powiatowym. Postępowanie wszczyna się na wniosek właściciela stacji. Trzeba do niego dołączyć sporo kwitów, m.in.: poświadczenie zgodności z Transportowego Dozoru Technicznego stwierdzające, że stacja spełnia wszelkie przewidziane prawem warunki lokalowe oraz posiada odpowiednie wyposażenie; schemat stacji kontroli pojazdów; uprawnienia diagnostów; dokument potwierdzający, że nie jest się podmiotem, w stosunku do którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; dokumenty potwierdzające posiadanie (własność, dzierżawa, leasing) wyposażenia kontrolno-pomiarowego oraz warunków lokalowych gwarantujących wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych oraz potwierdzające odbiór lokalu przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Jeśli wszystko jest w porządku, starosta wydaje zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów. Ma na to 7 dni. Jeśli nie chcesz przedłużać procedury, przed wizytą w urzędzie skompletuj niezbędne dokumenty, bo w przypadku złożenia niekompletnego wniosku urząd daje przedsiębiorcy 7 dni na uzupełnienie brakujących kwitów. Za dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców pobiera się opłatę skarbową w wysokości 412 zł.

Ile zarobisz

W stacji kontroli pojazdów cenniki są ogólnopolskie. Np. badanie okresowe samochodu do 3,5 t kosztuje 99 zł, badanie motocykla 63 zł, a badanie pojazdu po kolizji drogowej z zabranym dowodem rejestracyjnym 94 zł. Zakłada się, że dziennie stacja ma około 10 klientów.

WAŻNE

Przychody w stacji podstawowej przy wykonaniu następujących usług: badanie okresowe samochodów o masie całkowitej do 3,5 t (5 dziennie), badanie 3 motocykli dziennie, okresowe badanie taksówki (2 dziennie)

SUMA: ok. 16 tys. zł

Najważniejsze jest bezpieczeństwo

Marcin Wojnowski (31 l.), właściciel Stacji Kontroli Pojazdów "15stka.pl" w Białymstoku (woj. podlaskie):

- Od 8 lat zajmuję się dystrybucją urządzeń do stacji kontroli pojazdów i ich budową. Dwa lata temu założyłem własną stację. Wydzierżawiłem pomieszczenia po pamiętającym czasy PRL-u państwowym warsztacie samochodowym. Z oszczędności i kredytów wyremontowałem go i wyposażyłem w nowoczesny, certyfikowany sprzęt. Ze względu na obowiązujące przepisy regulujące tę branżę oraz ścisły nadzór, jakim objęte są stacje diagnostyczne, urządzenie i prowadzenie takiego zakładu to proces dość skomplikowany. Od początku chciałem, aby moja firma się wyróżniała. Zadbałem o nawiązujący do czasów PRL-u wystrój wnętrza i humorystyczne materiały reklamowe w podobnym stylu. Badania wykonujemy zawsze bardzo rzetelnie, ponieważ zależy nam na tym, aby Polacy jeździli sprawnymi autami. To wielka odpowiedzialność. Odczuwam ogromną satysfakcję z tego, że dzięki tej działalności przyczyniamy się do poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach.

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze