nieruchomości

i

Autor: materiały prasowe nieruchomości

Zmiany w kredytach na mieszkanie? W przyszłym roku możesz go nie dostać

2019-11-06 13:13

Chętnych na kredyty jest coraz więcej, a większość banków zaostrza warunki ich przyznania - wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego. Dotyczy to nie tylko kredytów konsumpcyjnych, ale i hipotecznych, jak również dla małych i średnich firm.

Jak przekonuje NBP w swoim raporcie, w III kwartale 2019 r. banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych. Nieznacznie zaostrzyły również warunki udzielania kredytów: zwiększyły marżę kredytową, a pojedyncze z nich zwiększyły pozaodsetkowe koszty kredytu i skróciły okres kredytowania. Pojedyncze banki złagodziły warunki nieujęte w ankiecie, m.in. zmniejszyły wymogi dokumentacyjne.

ZOBACZ TAKŻE: Dramat frankowiczów. Muszą oddać bankowi fortunę po anulowaniu umowy kredytowej

- W opinii banków, do zaostrzenia polityki kredytowej w segmencie kredytów konsumpcyjnych przyczyniły się: wzrost udziału kredytów zagrożonych w portfelu kredytów konsumpcyjnych, wzrost ryzyka związanego z przewidywaną sytuacją gospodarczą, a w pojedynczych przypadkach większy popyt na kredyty konsumpcyjne, wzrost ryzyka związanego z realizacją wymaganych zabezpieczeń oraz pogorszenie się bieżącej i przewidywanej sytuacji kapitałowej banku. Żaden bank nie wskazał czynników, które skłaniałyby go do łagodzenia polityki kredytowej – czytamy w raporcie.

W raporcie czytamy, że banki zasygnalizowały zaostrzenie kryteriów przyznawania, jak i niektórych warunków udzielania kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) przy praktycznie niezmienionej polityce kredytowej względem dużych przedsiębiorstw i przy braku istotnych zmian po stronie popytu na kredyt. Banki nieznacznie zwiększyły marżę kredytową oraz wymagane zabezpieczenie kredytów.

Ankieta została przeprowadzona na początku października 2019 r. wśród 24 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi około 87 proc.

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze