Opóźnienia pociągów na Dworcu Centralnym

i

Autor: Portal se Opóźnienia pociągów na Dworcu Centralnym

Opóźnienia w PKP. Jak dostać odszkodowanie za opóźnienie pociągu?

2019-03-11 12:35

Czekałeś na peronie co najmniej godzinę na opóźniony pociąg? Należą ci się pieniądze. Zobacz, jak uzyskać rekompensatę i sprawdź, czy należy ci się odszkodowanie z tytułu niewywiązania się przewoźnika z umowy. Poradnik krok po korku.

Opóźnienia w PKP. Jak dostać odszkodowanie?
W ostatnich dniach w Polsce szalały wichury, które skutkowały ogromnymi zniszczeniami. Nie obyło się bez utrudnień w transporcie. W niedzielę na dworcach kolejowych tłumy czekały na opóźnione pociągi. Niektórzy na peronach spędzali nawet kilka godzin. Wielu pasażerom należą się rekompensaty. Kwestię wypłaty rekompensat z tytułu opóźnień pociągów regulują przepisy unijne (art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1371/2007 dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym). Zgodnie z nim pasażer może liczyć na zwrot:

- 25 proc. ceny biletu jednorazowego – w przypadku opóźnienia przyjazdu pociągu wynoszącego od 60 do 119 minut,
- 50 proc. ceny biletu jednorazowego – w przypadku opóźnienia wynoszącego 120 minut lub więcej.

Ma to jednak zastosowanie wyłącznie do opóźnień krajowych pociągów dalekobieżnych kategorii EIP, EIC, IC, TLK, IR, wszystkich międzynarodowych w przejazdach pomiędzy krajami UE oraz komercyjnych, dalekobieżnych pociągów przewoźników regionalnych. Ale nie dotyczy już pociągów miejskich, podmiejskich i regionalnych.

Wysokość rekompensaty zależy od ceny biletu. Jak uzyskać rekompensatę? Przede wszystkim u przewoźnika trzeba złożyć podpisany wniosek o rekompensatę. Do krótkiego pisma należy dołączyć kopię biletu na opóźniony pociąg. Dobrze, by na bilecie tym kierownik pociągu napisał, ile pociąg był opóźniony – jednak nie jest to konieczne, ale może przyspieszyć procedurę. Taką przesyłkę można wysłać pocztą bądź złożyć w kasie biletowej, w której prowadzona jest sprzedaż biletów danego przewoźnika. U niektórych przewoźników można to zrobić on-line.

Trzeba zaznaczyć, że rekompensata zostanie wypłacona tylko wtedy, gdy przekroczy równowartość 4 euro (obecnie ok. 17 zł). Jeżeli zatem pasażer kupi bilet za 50 zł, a opóźnienie pociągu nie przekroczy 2 godzin, to podróżny nie otrzyma rekompensaty, gdyż byłaby ona niższa niż 4 euro.

Pasażerowie mogą ubiegać się także o odszkodowanie. Szczególnie jeśli opóźnienie pociągu przyczyniło się do strat (np. pasażer nie zdążył na samolot, spóźnił się na ważne wydarzenie zawodowe itp.). Jednak tutaj obowiązują już inne, krajowe, paragrafy. Ale w przypadku opóźnień wywołanych przez nawałnice, wypadki, wtargnięcia na tory itp., słowem – z przyczyn niezależnych od kolei i nieprzewidywalnych, to przepisy te nie obowiązują.

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze