PKO BP, bank, PKO

i

Autor: "Super Express" Placówka PKO BP. Fot. PKO Bank Polski

PKO BP uhonorowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego za pomoc de minis

2017-12-05 14:40

Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał PKO Bankowi Polskiemu nagrodę za największy udział w łącznej wartości udzielonych gwarancji de minimis od początku realizacji programu, tj. od marca 2013 roku. Gwarancja de minis to rodzaj wsparcia udzielanego w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej firmom z sektora MŚP. Pomoc de minis ma na celu zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego i nie jest dotacją pieniężną.

Podczas konferencji „Gwarancje BGK na rzecz odpowiedzialnego rozwoju MŚP" Jan Emeryk Rościszewski, wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego, odebrał statuetkę z rąk Beaty Daszyńskiej-Muzyczki, prezes BGK. PKO Bank Polski otrzymał nagrodę od BGK jako lider sprzedaży de minimis. Ma największy udział w łącznej wartości udzielonych gwarancji od początku funkcjonowania programu, a więc od marca 2013 roku. Z gwarancji banku skorzystało szerokie grono klientów biznesowych, co umożliwiło maksymalizację ich wartości.

Zobacz też: 20 zł gratis w PKO BP. Sprawdź, jak łatwo jest dostać bonus

PKO Bank Polski wspiera rozwój polskiej przedsiębiorczości i gospodarki. Jego bogata oferta kredytowa umożliwia finansowanie inwestycji realizowanych przez przedsiębiorców. PKO BP i Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały umowę Portfelową Linii Gwarancyjnej de minimis. Dzięki niej wiele firm miało szansę na pozyskanie finansowania, a dzięki temu - realizację inwestycji i poprawę lub utrzymanie swojej pozycji rynkowej.

Polecamy: Wypróbuj cyfrowe długopisy w tych oddziałach banku PKO BP [PEŁNA LISTA, WIDEO]

Od początku istnienia programu bank obsłużył ponad 20 proc. przedsiębiorców korzystających z de minimis. Wsparcie otrzymało 35 tys. klientów. PKO BO rokrocznie utrzymuje pozycję lidera sprzedaży w tym zakresie. Łączna wartość udzielonych przez niego gwarancji opiewa na ok. 8,9 mld złotych. Bank wygenerował ponad 16 mld zł akcji kredytowej.

Współpraca PKO Banku Polskiego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego cały czas się rozwija, a oferta skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw rośnie. Przedsiębiorcy, którzy wybrali PKO Bank Polski, mogą uzyskać gwarancję de minimis, jak również mogą korzystać z zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego, pożyczki lub kredytu inwestycyjnego gwarancjami w ramach programu PLG COSME.

Oprac. na podst. mat. pras., bgk.pl

Najnowsze