Podatek od nieruchomości

i

Autor: Shutterstock

Nieruchomości

Ten podatek znów poszedł w górę! Mija pierwszy termin płatności [STAWKI]

Termin spłaty pierwszej raty podatku od nieruchomości od osób fizycznych mija 15 marca 2024. Do połowy marca trzeba uregulować podatek od posiadanej nieruchomości. Kwota jest ustalana indywidualnie przez gminy, ale nie moga one przekroczyć cen wskazanych przez resort finansów w Monitorze Polskim. Na tej podstawie wiemy, że podatek wzrósł o 15 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. Jakie stawki rekomenduje ministerstwo?

Podatek od nieruchomości 2024. Czas na spłatę do 15 marca

Jeśli kwota podatku od nieruchomości nie przekracza 100 zł, wtedy opłaca się ją w jednej transzy do 15 marca. Jeśli jest jednak wyższy, osoby fizyczne opłacają go w ratach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada danego roku. Wiadomość o wysokości podatku od nieruchomości musi dotrzeć do podatnika za potwierdzeniem. Jeśli adresata nie będzie w domu, można spodziewać się awizo.

Podatek od nieruchomości, gdy jest więcej niż jeden właściciel

Warto zaznaczyć, że w przypadku gdy nieruchomość jest współwłasnością przynajmniej dwóch osób, to wszyscy muszą podzielić się opłaceniem podatku od nieruchomości. Warto jednak zaznaczyć, że wystarczy, aby jedna osoba opłaciła podatek, żeby zwolnić resztę z tego obowiązku. 

Pieniądze to nie wszystko Krzysztof Kapis

Co więcej, nawet małżonkowie dzielący tę samą nieruchomość, otrzymają odrębne decyzję podatkową od organu. Jak wskazuje Portal Samorządowy, tak wygląda to w większości gmin. Decyzję można dostać również mailowo, jeśli podatnik sam sobie tego zażyczy. 

Stawki podatku nieruchomości 2024

Stawka podatku od nieruchomości wzrośnie z 1 złotego w 2023 roku do 1,15 złotego w 2024 roku, a dla gruntów pod budynkami z 0,61 złotego w poprzednim roku do 0,71 złotego za metr kwadratowy w roku obecnym. W przypadku nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej podatek może wynieść nawet 33,10 zł za metr kwadratowy.

Wartości maksymalne podatku od gruntów:

  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,34 zł od 1 m2 powierzchni,
  • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 6,66 zł od 1 ha powierzchni,
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,71 zł od 1 m2 powierzchni,
  • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje
  • przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 4,39 zł od 1 m2 powierzchni.

Jak informuje serwis PIT.pl, "podatek od nieruchomości w większości miast wojewódzkich będzie wynosił 1,15 zł za każdy metr kwadratowy rocznie w przypadku lokali mieszkalnych. W praktyce dla właścicieli 65-metrowego mieszkania kwota podatku wzrośnie z 65 zł obowiązujących w tym roku do 74,75 zł w 2024 r.".

Jak wskazywał serwis Bankier.pl, część miast nie zdecydowała się na maksymalne podniesienie opłat (np. Głogów, Zgierz, Łomża, Kędzierzyn-Koźle czy Piła). Stawki w tych miastach stawki nie przekraczają 1 zł za metr kwadratowy. Powyżej 1 zł, ale mniej niż maksymalną stawkę, czyli 1,15 zł, będą pobierać m.in. Toruń, Tarnowskie Góry, Starachowice, Stargard czy Elbląg.

Sonda
Czy radni powinni się zgodzić na podwyżkę podatku do nieruchomości?
Najnowsze