Akcja PIT

i

Autor: Shutterstock

Rozliczamy PIT. Najczęstsze błędy w zeznaniu podatkowym

2015-04-28 17:39

Jeśli chcesz uniknąć tłumaczenia i wizyty w urzędzie skarbowym, sprawdź listę najczęściej popełnianych przy rozliczaniu PIT-37 błędów. Przedstawiamy najczęściej popełniane błędy przez podatników przy wypełnianiu formularzy PIT.

Najczęściej popełniane błędy w PIT-ach

Zeznania PIT powinny być składane na aktualnie obowiązujących formularzach ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wzory tych formularzy prawie co roku się zmieniają, a w konsekwencji nietrudno o błąd w tym zakresie.  Błędu w wyborze formularza PIT najłatwiej uniknąć, odwiedzając urząd skarbowy bezpośrednio przed wypełnieniem zeznania PIT i pobierając aktualny formularz lub składając zeznanie PIT przez internet za pomocą systemu E-deklaracje.

Zobacz także: Jak rozliczyć PIT za 2016 r. [KROK PO KROKU]

Wybór złego formularza PIT

Najczęściej jest to druk PIT-37. Ale nie tylko jest ważne rodzaj formularza, ale również to czy jest aktualny! Deklaracje podatkowe z poprzednich lat wyglądają podobnie, ale mogą się różnić drobnymi szczegółami. Uwaga! W przypadku składania korekty zeznania rocznego za lata ubiegłe należy jej dokonać na formularzu, który obowiązywał w roku składania deklaracji podatkowej.

Błędny identyfikator podatkowy lub jego brak

Może nim być NIP albo numer PESEL, zależnie od osoby składającej zeznanie. Błąd w identyfikatorze podatkowym popełnić:
* wskazując niewłaściwy rodzaj identyfikatora podatkowego, tj. numer PESEL zamiast NIP albo NIP zamiast numeru PESEL,
* wskazując pomyłkowo jedną lub więcej cyfr we właściwym identyfikatorze podatkowym;
Częstym błędem jest wpisywanie numeru NIP pracodawcy. Sprawdź, czy przez pomyłkę do zeznania rocznego nie przepisałeś z informacji PIT-11 NIP-u pracodawcy zamiast swojego.

Niewskazanie celu złożenia zeznania

Musisz określić (zaznaczając odpowiedni kwadrat), czy składasz zeznanie, czy korektę - niezaznaczenie jednego z kwadratów stanowi błąd.

Niewłaściwy adres

Masz obowiązek podać swój aktualny adres zamieszkania (aktualny w dniu składania zeznania). Nie jest nim: adres zameldowania (chyba że jest on taki sam jak adres zamieszkania), adres, który zmienił się w trakcie roku podatkowego, ani adres, który był aktualny w ostatnim dniu roku podatkowego, a przed złożeniem zeznania PIT za ten rok zmienił się.

Błędy przy przenoszeniu danych z informacji podatkowych. Wypełniając formularz zeznania PIT -37 najczęściej przepisujemy dane wynikające z informacji PIT-11 lub innych formularzy i często przez pomyłkę wykazujemy inne kwoty niż określone w otrzymanych informacjach podatkowych. Najczęściej jest to błąd szybko stwierdzany przez urząd skarbowy.

Niezachowanie kolejności małżonków

Małżonkowie rozliczający się wspólnie mogą wybrać, kto z nich zostanie w zeznaniu wskazany jako podatnik, a kto jako małżonek podatnika i konsekwentnie w takich rolach występować w  w dalszej części zeznania. Wpisywanie danych dotyczących podatnika w pozycjach dotyczących małżonka podatnika jest zatem błędem. I na odwrót.

Pomijanie małżonka w załącznikach

Jeśli rozliczamy się wspólnie z małżonkiem i korzystający z odliczeń często zapominajmy wpisać jego dane w odpowiednich częściach załączników ( np. w w formularzu PIT/D. Dzielenie wspólnego podatku małżonków przez 2 – czyli małżonkowie dzielcie dochody a nie podatek. Małżonkowie mogą złożyć wspólne zeznanie roczne. W takim przypadku należy ustalić łącznie sumę dochodów. Wcześniej jednak każdy z małżonków powinien dokonać odliczeń. Podatek należy ustalić dla obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. A zatem łączny dochód należy podzielić na połowę.

Czytaj również: PIT 2017. Jak szybko otrzymać zwrot podatku

Ustalić podatek od tej połowy, a  następnie pomnożyć go przez dwa. Nie wolno też liczyć podatku od całości dochodów, a następnie wykazywać jego połowę. Rozliczanie się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko bez spełnienia wymogów Żeby rozliczyć się z fiskusem na preferencyjnych warunkach, musimy spełnić  określone warunki. Często się zdarza, że korzystamy z tych form rozliczeń, mimo że przepisy nam na to nie pozwalają.

Nieprawidłowe odliczanie wydatków na Internet

Limit wydatków na Internet wynosi 760 zł i prawo do odliczenia mają oboje małżonkowie. Nie znaczy to jednak, że mogą odliczać ulgę zarówno od dochodu jednego małżonka jak i od dochodu drugiego lub podwajać wymiaru ulgi i od łącznych dochodów odliczać razem 1520 zł. Zdarza się, że suma odliczeń od podatku wykazana w załączniku PIT/O i odliczana w zeznaniu od podatku jest wyższa niż  kwota obliczonego podatku dochodowego pomniejszonego o składkę na ubezpieczenie zdrowotne. To błąd, bo odliczenia takie nie mogą przekroczyć podatku.

Nieprawidłowo obliczony podatek

Często mylimy się obliczając podatek od dochodu opodatkowanego według skali podatkowej. Najczęściej zapominamy o uwzględniania kwoty zmniejszającej podatek, nie zauważamy przejścia do wyższego progu podatkowego i stosujemy niewłaściwe stawki podatkowe.

Nieprawidłowe odliczanie składek

Składki na ubezpieczenie społeczne odliczamy od dochodu, a zdrowotne od podatku - nie odwrotnie. Uważajmy zatem, aby nie pomylić ze sobą obu tych kwot, zwłaszcza przenosząc je z informacji PIT-11. Pamiętajmy też, że nie możemy odliczyć w bieżącym zeznaniu składek nieodliczonych w poprzednich latach   z powodu zbyt niskiego dochodu bądź podatku.

Błędy rachunkowe

Najczęstszymi błędami są błędy rachunkowe - nie zaokrąglamy lub nieprawidłowo zaokrąglamy podstawę obliczenia podatku oraz kwoty podatku do zapłaty. Warto wykonać obliczenia kilka razy. Szczególnie uważajmy przenosząc dane z PIT-11 – wpisujemy błędne kwoty lub wpisujemy je w niewłaściwych pozycjach. Najlepiej skorzystać z programów komputerowych.

Sprawdź również: Do kiedy zapłacić podatek należny PIT?

Nieprawidłowo obliczony dochód

Często wykazany przez nas dochód nie odpowiada różnicy między kwotą przychodów a kosztami uzyskania przychodów. Najczęściej błąd ten popełniają osoby, które zarabiały w kilku miejscach i nieprawidłowo zsumowały kwoty z formularzy PIT-11. Zgodnie z przepisami w niektórych sytuacjach mamy obowiązek dołączyć do zeznania załączniki (najczęściej są to informacje PIT/O oraz PIT/D). Błędem jest również wpisywanie zamiast liczby załączników krzyżyków, „ptaszków" itp. .

Nieodliczenie składek

Bywa, że zapominamy odliczyć od dochodu składki na ubezpieczenia społeczne, a to zwiększa nasz podatek. Pamiętajmy, że nie możemy odliczyć od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne, jeśli jako przedsiębiorcy zaliczyliśmy je do kosztów uzyskania przychodów. Częstym błędem jest przekroczenie jej limitu. Dotyczy to szczególnie darowizn.

Brak podpisu

Zawsze trzeba pamiętać o podpisaniu formularza. Jeżeli nie podpiszemy swego zeznania, nie będzie ono traktowane jako zeznanie złożone i nie wywoła żadnych skutków prawnych.

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze