opłata mocowa

i

Autor: gettyimages Nowa pozycja na rachunkach za prąd pojawiła się od stycznia 2021 r. - to tzw. opłata mocowa. Od 2022 idzie w górę

Wielkie zmiany w opłatach za prąd. Nowelizacja weszła w życie

2021-09-01 18:37

Szykują się zmiany w cenach prądu. W środę 1 września weszła w życie nowelizacja ustawy o rynku mocy, którą uchwalono 23 lipca 2021 roku. Zmiany mają na celu rozszerzenie grupy odbiorców, którzy będą płacili zryczałtowaną opłatę mocową. Jak przypomina Urząd Regulacji Energetyki (URE), nowy model będzie dotyczył także gospodarstw domowych, ale dopiero od 1 stycznia 2028 roku. Wtedy też wysokość rachunku będzie zależna od indywidualnej krzywej poboru. Oznacza to, że będziemy płacić za różnicę między zużyciem energii w szczytowych godzinach zapotrzebowania, a w pozostałych godzinach doby.

Ceny prądu do zmiany. Od 2027 roku zacznie się "okres przejściowy"

Według Urzędu takie rozwiązanie ma zachęcić odbiorców energii do świadomego zużywania prądu w ciągu doby, a tym samym może poprawić bilansowanie zapotrzebowania na energię, co z kolei zwiększy bezpieczeństwo dostaw energii. W okresie przejściowym do końca 2027 r. będzie obowiązywał podział na odbiorców ryczałtowych, dla których wysokość opłaty mocowej jest uzależniona od rocznego poboru energii elektrycznej, oraz pozostałych, dla których będzie ona uzależniona od poboru energii w godzinach ogłoszonych przez Prezesa URE jako godziny szczytowego zapotrzebowania.

 ZOBACZ Gigantyczne podwyżki cen prądu. Zapłacimy trzynasty rachunek

Jak oszczędzać energię i dbać o środowisko?

Nowelizacja zmienia sposób naliczania kar za opóźnienie w oddaniu jednostki do eksploatacji ze stałej o wartości 15 proc. miesięcznej wartości obowiązku mocowego na system progresywny: od 5 proc. w pierwszym roku, poprzez 15 proc. w drugim do 25 proc. miesięcznej wartości obowiązku mocowego w trzecim roku dostaw. Wprowadza też m.in. możliwość korekty mocy osiągalnej nowej jednostki rynku mocy wytwórczej o nie więcej niż 5 proc. po zakończeniu inwestycji.

Zmiany w cenach prądu. Pod uwagę wzięto czynniki ekologiczne

Nowe regulacje wprowadzają możliwość obrotu wtórnego obowiązkiem mocowym, co - w ocenie URE - powinno umożliwić sprawne funkcjonowanie rynku wtórnego poprzez lepsze zarządzanie ryzykiem związanym z możliwością wystąpienia awarii i karami za niewykonanie umów mocowych. Przepisy te zakładają m.in., że dostawca mocy, w ramach transakcji na rynku wtórnym, może po zakończeniu aukcji dodatkowych przenosić na inną jednostkę rynku mocy obowiązek mocowy.

Do umów, których przedmiotem jest obrót wtórny obowiązkiem mocowym, nie będzie stosowane Prawo zamówień publicznych. Jednostki, które rozpoczęły działalność komercyjną przed 4 lipca 2019 r. i nie spełniają limitu emisji, będą miały możliwość udziału w rynku wtórnym.

Nowelizacja ma też szereg przepisów dotyczących magazynów energii. Ujednolica pojęcia w Prawie energetycznym, włącza magazyn do definicji jednostki fizycznej wytwórczej i dodaje magazyny energii do listy podmiotów wnoszących opłatę mocową.

Sonda
Czy popierasz wprowadzenie opłaty mocowej?

Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych nowelizacją jest zamknięcie możliwości udziału w aukcjach rynku mocy jednostkom wytwórczym nie spełniającym limitu emisji CO2 w wysokości 550 g/kWh wytworzonej energii elektrycznej. Nowa ustawa uniemożliwia bowiem takim jednostkom certyfikację do aukcji głównej lub aukcji dodatkowych oraz daje operatorowi systemu przesyłowego narzędzia kontrolne do weryfikacji spełnienia limitu emisji.

Co istotne, pozostawiono możliwość udziału w rynku wtórnym jednostkom niespełniającym limitu emisji, jednak bez możliwości wynagrodzenia z rynku mocy. Mowa tu o nowych jednostkach wytwórczych, które rozpoczęły działalność komercyjną przed 4 lipca 2019 r. (PAP)

Najnowsze