Właścicielka małej firmy wygrywa z ZUS-em

2020-03-02 12:43 oprac. AG
Prowadził sklep internetowy i oszukiwał klientów
Autor: pixabay.com

Po interwencji Rzecznika MŚP gdański sąd uchylił decyzję ZUS-u i przyznał właścicielce małej firmy prawo do zasiłku opiekuńczego. Wcześniej zdaniem urzędników właścicielka sklepu internetowego miała oddać wypłacony jej zasiłek opiekuńczy, bo w czasie pełnienia opieki nad chorym dzieckiem, klienci regulowali zapłaty za swoje zamówienia złożone na aukcjach internetowych.

Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe w Gdańsku przyznał Pani Annie prawo do zasiłku opiekuńczego i uchylił obowiązek zwrotu zasiłku opiekuńczego w kwocie 5.778,00 zł wraz z odsetkami. W postępowaniu wspierał biznesmenkę Terenowy Oddział Rzecznika MŚP w Gdańsku – czytamy w komunikacie biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Przypomnijmy, pani Anna prowadzi firmę zajmująca się sprzedażą ubrań w internecie. Kiedy zachorowało jej dziecko, kobieta poszła na zasiłek opiekuńczy. W tym czasie kontrahenci regulowali swoje rachunki związane z jej firmą (płacili za zakupy zrobione na aukcjach internetowych). Na tej podstawie ZUS uznał, że w tym okresie kobieta pracowała i nie należy jej się zasiłek, więc pobraną pulę ok. 6 tys. zł ma zwrócić. Wydało się to absurdalne. Trzymając się tej opinii, przedsiębiorca wraz z chorobą swoją lub swoich podopiecznych musiałby zamykać rachunki bankowe, maila i profile społecznościowe firmy, a najlepiej nie dotykać komputera oraz telefonu, by nie zostać oskarżonym o wyłudzanie świadczeń z ZUS.

SPRAWDŹ KONIECZNIE: Jesteś na L4 i prowadzisz firmę? ZUS każe zwrócić pieniądze

Sprawą zajęło się biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Dodatkowo rzecznik wskazał, że jeżeli ubezpieczony w okresie zwolnienia lekarskiego prowadzi działalność gospodarczą, to i tak nie traci prawa do zasiłku chorobowego za okres leczenia szpitalnego. Mając to na uwadze, ZUS zmienił decyzję własną z dnia 25 czerwca 2019 r. w ten sposób, że zmniejszył kwotę należności do zwrotu przez przedsiębiorcę do  kwoty 5.778,00 zł, wyłączając z decyzji okres pobytu przedsiębiorcy z dzieckiem w szpitalu.

Od tej decyzji Pani Anna wniosła do odwołanie do sądu, które także poparł Rzecznik MŚP, wskazując nie tylko na naruszenia przez organ rentowy obowiązujących przepisów prawa materialnego, ale przede wszystkim Konstytucji Biznesu.

- W prowadzonych postępowaniach organ rentowy naruszył zasadę domniemania uczciwości przedsiębiorcy oraz zasadę rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy. Wpłaty na konto przedsiębiorcy, dokonywane w okresie jego niezdolności do pracy nie powinny być kwalifikowane jako praca zarobkowa. Były one bowiem dokonywane przez klientów składających zamówienia w sklepie internetowym lub poprzez portale aukcyjne. Tym samym sam przedsiębiorca nie miał wpływu na datę dokonania wpłaty przez klienta, a przede wszystkim nie brał udziału w procedurze przelewu. Niejednokrotnie pomiędzy datą zakupu towaru przez klienta a zapłatą za towar upływało od kilku do kilkunastu dni – wyjaśnia radca prawny Agnieszka Majewska, pełnomocnik terenowy Rzecznika MŚP w Gdańsku.

- ZUS, wydając decyzję o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń, nie uwzględnił specyfiki działalności gospodarczej w formule handlu internetowego  i niezasadnie założył, iż otrzymanie przelewu jest tożsame z prowadzeniem działalności. Tym samym zinterpretował okoliczności sprawy w sposób, który faktycznie prowadzi do ograniczenia uprawnień przedsiębiorców, zajmujących się handlem internetowym. Przyjmując sposób rozumowania Zakładu, doszlibyśmy do kuriozalnej sytuacji, w której na czas niezdolności do pracy przedsiębiorca musiałby dokonywać blokady na rachunkach bankowych, aby uniemożliwić wpływ środków na konto – mówi Rzecznik MŚP Adam Abramowicz.

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ: Mały ZUS Plus 2020. Jak skorzystać z nowej ulgi? [PORADNIK]

Stanowisko rzecznika potwierdził  Sąd Rejonowy Gdańsk - Południe w Gdańsku, który wyrokiem z dnia 26 lutego 2020 r. umorzył postępowanie w zakresie zmienionym decyzją z dnia 19 sierpnia 2019 r. oraz zmienił zaskarżone decyzje w ten sposób, że przyznał powódce prawo do zasiłku opiekuńczego za okres od 20.01.2016 r. do 26.01.2016 r., za okres od dnia 29.01.2019 r. do 08.02.2016 r., od 12.04.2016 r. do 17.04.2016 r. oraz od 28.11.2018 r. do 30.11.2018 r. i uchylił obowiązek zwrotu zasiłku opiekuńczego w kwocie 5.778,00 zł wraz z odsetkami.

- Organy administracji, wydając swoje decyzje, powinny kierować się nie tylko przepisami prawa, ale również zasadami wynikającymi z Konstytucji Biznesu. Bardzo ważne jest, aby poprzez swoje działania budowały zaufanie w relacji państwo-przedsiębiorca.  Prowadząc postępowanie, powinny kierować się również zasadami logiki. W przypadku Pani Anny wystarczyłoby uwzględnienie specyfiki działalności gospodarczej. Przelewy, wpływające na jej konto, gdy przebywała ona na zwolnieniu lekarskim, w żadnym razie nie mogły świadczyć o wykorzystaniu tego zwolnienia niezgodnie z jego przeznaczeniem – podkreśla Rzecznik MŚP Adam Abramowicz.

Stanowisko ZUS

W związku z artykułem przekazujemy poniżej stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

"ZUS wystąpił o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku. Po zapoznaniu się z nim zapadnie decyzja o kolejnych krokach.  

Należy jednak podkreślić, że w świetle przepisów ustawy zasiłkowej, nie ma podstaw do odmowy prawa do zasiłku chorobowego, jeżeli ubezpieczony nie wykonywał pracy w okresie orzeczonej niezdolności do pracy, tylko otrzymał w tym okresie wynagrodzenie za pracę wykonaną wcześniej, tj. przed niezdolnością do pracy. 

Zgodnie z ustawą zasiłkową, ubezpieczony, wykonujący pracę zarobkową w okresie orzeczonej niezdolności do pracy lub wykorzystujący zwolnienie lekarskie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia, traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Przepis ten stosuje się odpowiednio do zasiłku opiekuńczego i świadczenia rehabilitacyjnego.

Oddział ZUS przeprowadzając kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy ustala, na podstawie zebranych dowodów, czy w sprawie zachodzą okoliczności  - wymienione w ustawie zasiłkowej -  które powodują brak prawa do zasiłku chorobowego. Każda sprawa badana jest indywidualnie. Jeżeli Oddział ZUS stwierdzi, że była wykonywana praca w okresie orzeczonej niezdolności do pracy, wydaje decyzję o braku prawa do zasiłku chorobowego, od której przysługuje prawo wniesienia odwołania do sądu".

Najnowsze