Alior Bank

i

Autor: Maciej Goclon

Zwolnienia grupowe w Alior Banku. 2,6 tys. osób może stracić pracę

2016-11-25 14:05

Alior Bank rozważa restrukturyzację po przejęciu wydzielonej części Banki BPH. W efekcie zmian struktury organizacyjnej redukcji może ulec 2,6 tys. etatów. Bank potwierdził swoje plany w oficjalnym komunikacie prasowym.

W pierwszej połowie listopada nastąpiła fuzja Alior Banku i wydzielonej części Banku BPH. W związku z tym bank zapowiedział optymalizację struktury organizacyjnej i dostosowanie do niej rozkładu kadr.

- Rozważany jest scenariusz ograniczenia liczby etatów w formie zwolnień grupowych. Do końca 2017 r. proces ten mógłby objąć maksymalnie 2 600 pracowników, w tym kadrę kierowniczą, ekspertów i specjalistów w centrali oraz w sieci sprzedaży. Docelowa liczba osób objętych optymalizacją zatrudnienia zostanie określona po zakończeniu konsultacji z organizacjami związkowymi – informuje bank w komunikacie prasowym.

Zobacz także: Tylko 3 proc. mieszkaniowych kredytów walutowych jest zagrożone [WIDEO]

4 listopada 2016 r. doszło do podziału Banku BPH na dwie niezależne części. Jedna z nich zajmuje się obsługą kredytów hipotecznych osób fizycznych, druga została przejęta przez Alior Bank, który obsługuje teraz pozostałe produkty dla klientów indywidualnych i biznesowych, dostępne wcześniej w Banku BPH.

- Naturalną konsekwencją fuzji dwóch instytucji finansowych jest dublowanie się oddziałów, występowanie powtarzających się stanowisk i funkcji w jednostkach organizacyjnych połączonego banku. Planowane zmiany organizacyjne wynikają także z konieczności dostosowania się banku do dynamicznie zmieniających się realiów rynkowych. Branża bankowa przechodzi obecnie przemianę technologiczną – klienci masowo korzystają z produktów i procesów w cyfrowych kanałach, spada liczba wizyt i transakcji w oddziałach – można przeczytać w komunikacie prasowym.

Alior Bank poinformował, że „z dniem 25 listopada 2016 r. przystąpił do procedury zawiadomienia międzyzakładowych organizacji związkowych działających przy banku o przystąpieniu do prac nad porozumieniem w sprawie zwolnień grupowych, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników". Zarząd banku zapowiedział, że skieruje także w wymaganym trybie i terminie odpowiednie informacje do urzędów pracy.

Przeczytaj również: Ważne zmiany dla klientów Banku BPH! Przeczytaj, jeśli masz tutaj konto lub kredyt

Nie wiadomo jeszcze, ile dokładnie osób straci pracę. Skala zwolnień, kosztów i oszczędności będzie znana po zakończeniu konsultacji ze związkami zawodowymi. Z danych Alior Banku wynika, że udało się obniżyć o 150 mln zł koszty integracji z wydzieloną częścią Banku BPH. Pierwotnie zakładano, że proces ten będzie kosztować 500 mln złotych. Bank nie poniesie kosztów integracji planowanych na lata 2018 i 2019. Miało to być odpowiednio: 179 mln zł w 2018 r. i 89 mln zł w 2019 roku. Natomiast koszty integracji w 2017 wyniosą 53 mln zł w 2016 r. i aż 328 mln zł w 2017 roku. Początkowo zakładano, że będzie to 54 mln zł w br. i 447 mln zł w przyszłym roku. Do 2019 r. synergia pociągnie za sobą koszty rzędu 460 mln złotych.

W chwili obecnej ma miejsce integracja na poziomie operacyjnym. Obejmuje ona ujednolicenie systemów informatycznych, oferty bankowej oraz modelu obsługi klientów. Koniec tego etapu prac planowany jest do końca marca 2017 roku.

Źródła: bph.pl, money.pl, biznes.onet.pl

Najnowsze