500 Plus, 12 tysięcy na dziecko. Nowe formy pomocy dla rodzin

i

Autor: SHUTTERSTOCK

1000 plus na dziecko! Rząd przyjmuje Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

2021-08-17 12:47

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Nowe 1000 plus jest szykowane przez rząd Mateusza Morawieckiego. Od 1 stycznia 2022 ma zacząć obowiązywać Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czyli nowe wsparcie finansowe dla polskich rodzin. Program będzie przysługiwał na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 36. miesiąca życia w maksymalnej łącznej wysokości 12 tys. zł na dziecko. Oznacza to, że oprócz tradycyjnego 500 plus, na każde drugie i kolejne dziecko przez 2 lata, będzie przysługiwało dodatkowe 500 zł, czyli łącznie 1000 zł miesięcznie.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Dla kogo 12 tys. zł?

Rząd przyjął projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym; nowe świadczenie ma być wypłacane od 2022 r. na każde drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do 36. miesiąca życia w maksymalnej łącznej wysokości 12 tys. zł na dziecko. Projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym przewiduje, że na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 36. miesiąca życia będzie przysługiwać świadczenie w łącznej, maksymalnej wysokości 12 tys. zł na dziecko. Pod koniec lipca projekt ustawy w tej sprawie został przekazany do konsultacji społecznych. W projekcie zapisano, że świadczenie będzie wypłacane w kwocie 500 zł miesięcznie przez 2 lata lub w kwocie 1000 zł przez 12 miesięcy. Osoby pozostające w związku małżeńskim, jeżeli nie została orzeczona prawomocnym orzeczeniem sądu separacja, będą mogły samodzielnie wskazać, czy kapitał chcą otrzymywać w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy.

ZOBACZ: 12 dni dodatkowego urlopu w Polsce. Prezydent podpisał ustawę!

Polski Ład. Nowa kwota wolna od podatku, wyższe emerytury i zmiany w składce zdrowotnej. Kto na nim zyska, a kto straci? Sprawdź!

Nowe 500 plus. Kiedy wypłata pieniędzy?

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r., ale zgodnie z projektowanymi przepisami prawo do rodzinnego kapitału opiekuńczego będzie przysługiwać także rodzicom, którzy mają już drugie i kolejne dzieci w wieku od 12. do 36. miesiąca życia. W takim przypadku świadczenie będzie przysługiwało proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do czasu ukończenia przez drugie lub kolejne dzieci 36. miesiąca życia. Świadczenie z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego w łącznej wysokości 12 tys. zł będzie wypłacane na wniosek osoby uprawnionej i nie będzie uzależnione od dochodów rodziny. Rząd szacuje, że w 2022 r. wsparciem zostanie objętych ok. 410 tys. dzieci, a kolejne 110 tys. otrzyma dofinansowanie na pobyt w żłobku lub klubie dziecięcym.

Sonda
Czy popierasz zmiany podatkowe w Polskim Ładzie?

400 zł na żłobek lub klub dziecięcy

Projekt przewiduje również zmiany w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w wyniku których m.in. wprowadzone zostanie dofinansowanie dla dziecka nieobjętego nowym świadczeniem opiekuńczym do pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Dofinansowanie to będzie przysługiwało – na wniosek – rodzicom, opiekunom prawnym oraz innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Będzie ono związane z pobytem nieobjętego rodzinnym kapitałem opiekuńczym dziecka w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Będzie polegało na obniżeniu przez podmiot prowadzący taką instytucję miesięcznej opłaty ponoszonej za pobyt (bez wyżywienia).

Dofinansowanie będzie przysługiwać: na dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie; na dziecko pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym, a także na dziecko w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca i po ukończeniu 36 miesiąca życia. Dofinansowanie będzie wynosić 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Nie więcej jednak, niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Szacuje się, że tym wsparciem zostanie objętych około 110 tysięcy dzieci.

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze