500 Plus, 12 tysięcy na dziecko. Nowe formy pomocy dla rodzin

i

Autor: SHUTTERSTOCK

1000 plus na dziecko! Rząd przyjmuje Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

2021-08-17 12:47

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Nowe 1000 plus jest szykowane przez rząd Mateusza Morawieckiego. Od 1 stycznia 2022 ma zacząć obowiązywać Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czyli nowe wsparcie finansowe dla polskich rodzin. Program będzie przysługiwał na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 36. miesiąca życia w maksymalnej łącznej wysokości 12 tys. zł na dziecko. Oznacza to, że oprócz tradycyjnego 500 plus, na każde drugie i kolejne dziecko przez 2 lata, będzie przysługiwało dodatkowe 500 zł, czyli łącznie 1000 zł miesięcznie.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Dla kogo 12 tys. zł?

Rząd przyjął projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym; nowe świadczenie ma być wypłacane od 2022 r. na każde drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do 36. miesiąca życia w maksymalnej łącznej wysokości 12 tys. zł na dziecko. Projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym przewiduje, że na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 36. miesiąca życia będzie przysługiwać świadczenie w łącznej, maksymalnej wysokości 12 tys. zł na dziecko. Pod koniec lipca projekt ustawy w tej sprawie został przekazany do konsultacji społecznych. W projekcie zapisano, że świadczenie będzie wypłacane w kwocie 500 zł miesięcznie przez 2 lata lub w kwocie 1000 zł przez 12 miesięcy. Osoby pozostające w związku małżeńskim, jeżeli nie została orzeczona prawomocnym orzeczeniem sądu separacja, będą mogły samodzielnie wskazać, czy kapitał chcą otrzymywać w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy.

ZOBACZ: 12 dni dodatkowego urlopu w Polsce. Prezydent podpisał ustawę!

Polski Ład. Nowa kwota wolna od podatku, wyższe emerytury i zmiany w składce zdrowotnej. Kto na nim zyska, a kto straci? Sprawdź!

Nowe 500 plus. Kiedy wypłata pieniędzy?

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r., ale zgodnie z projektowanymi przepisami prawo do rodzinnego kapitału opiekuńczego będzie przysługiwać także rodzicom, którzy mają już drugie i kolejne dzieci w wieku od 12. do 36. miesiąca życia. W takim przypadku świadczenie będzie przysługiwało proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do czasu ukończenia przez drugie lub kolejne dzieci 36. miesiąca życia. Świadczenie z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego w łącznej wysokości 12 tys. zł będzie wypłacane na wniosek osoby uprawnionej i nie będzie uzależnione od dochodów rodziny. Rząd szacuje, że w 2022 r. wsparciem zostanie objętych ok. 410 tys. dzieci, a kolejne 110 tys. otrzyma dofinansowanie na pobyt w żłobku lub klubie dziecięcym.

Sonda
Czy popierasz zmiany podatkowe w Polskim Ładzie?

400 zł na żłobek lub klub dziecięcy

Projekt przewiduje również zmiany w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w wyniku których m.in. wprowadzone zostanie dofinansowanie dla dziecka nieobjętego nowym świadczeniem opiekuńczym do pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Dofinansowanie to będzie przysługiwało – na wniosek – rodzicom, opiekunom prawnym oraz innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Będzie ono związane z pobytem nieobjętego rodzinnym kapitałem opiekuńczym dziecka w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Będzie polegało na obniżeniu przez podmiot prowadzący taką instytucję miesięcznej opłaty ponoszonej za pobyt (bez wyżywienia).

Dofinansowanie będzie przysługiwać: na dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie; na dziecko pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym, a także na dziecko w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca i po ukończeniu 36 miesiąca życia. Dofinansowanie będzie wynosić 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Nie więcej jednak, niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Szacuje się, że tym wsparciem zostanie objętych około 110 tysięcy dzieci.

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze