500 Plus, 12 tysięcy na dziecko. Nowe formy pomocy dla rodzin

i

Autor: SHUTTERSTOCK

12 tys. zł na dziecko! Dla kogo nowe 500 plus?

2021-09-17 4:02

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy 12 tys. złotych na dziecko w Sejmie. Na piątkowym posiedzeniu posłowie zajmą się rządowym projektem ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym, który wchodzi w skład Polskiego Ładu. Nowe świadczenie ma być wypłacane od początku 2022 r. na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 36. miesiąca życia w maksymalnej łącznej wysokości 12 tysięcy złotych. Jakie warunki trzeba będzie spełnić, aby otrzymać pieniądze? Wyjaśniamy!

NOWE 500 plus. DLA KOGO?

Nowe świadczenie ma być wypłacane od 2022 r. na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie, w wieku od 12. do 36. miesiąca życia, w maksymalnej łącznej wysokości 12 tys. zł na dziecko. Morawiecki wskazywał, że łączenie życia zawodowego i rodzinnego to bardzo często wielkie wyzwanie, zwłaszcza dla młodych rodzin, dlatego należy je wspierać.

ZOBACZ: Waloryzacja emerytur 2022. Gigantyczna podwyżka. Idziemy na rekord z waloryzacją

KARPACZ 2021: Mateusz Morawiecki

"Nowoczesne państwo, państwo opiekuńcze, państwo, które opiera się na dbałości o godność człowieka, musi przede wszystkim dbać o rodziny. Stąd jest ten program, stąd rodzinny kapitał opiekuńczy" – przekonywał premier Mateusz Morawiecki.

12 tysięcy złotych na dziecko. Kryterium dochodowe?

Świadczenie z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego w łącznej wysokości 12 tys. zł będzie wypłacane na wniosek osoby uprawnionej i nie będzie uzależnione od dochodów rodziny. Rząd szacuje, że w 2022 r. wsparciem zostanie objętych ok. 410 tys. dzieci, a kolejne 110 tys. otrzyma dofinansowanie na pobyt w żłobku lub w klubie dziecięcym.

Prawo do Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego będzie przysługiwać także rodzicom, którzy już w dniu wejścia ustawy mają drugie i kolejne dzieci w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia. Na takie dzieci świadczenie będzie przysługiwało proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do czasu ukończenia przez drugie lub kolejne dzieci 36. miesiąca życia.

Świadczenie będzie, co do zasady, wypłacane przez 24 miesiące w kwocie 500 zł miesięcznie na dziecko. Rodzice będą mogli jednak zadecydować, że chcą otrzymywać je przez rok po 1 tys. zł miesięcznie. Świadczenie będzie wypłacane na wniosek osoby uprawnionej i nie będzie uzależnione od dochodów rodziny.

Sonda
Pobierasz pieniądze ze świadczeń 500 plus i "Dobry start"?

400 zł na żłobek lub przedszkole

Projekt przewiduje również zmiany w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do trzech lat. W ich wyniku m.in. wprowadzone zostanie dofinansowanie dla dziecka nieobjętego nowym świadczeniem opiekuńczym do pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Dofinansowanie to będzie przysługiwało – na wniosek – rodzicom, opiekunom prawnym i innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Będzie ono związane z pobytem nieobjętego rodzinnym kapitałem opiekuńczym dziecka w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Będzie polegało na obniżeniu przez podmiot prowadzący taką instytucję miesięcznej opłaty ponoszonej za pobyt (bez wyżywienia).

Dofinansowanie będzie przysługiwać: na dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie; na dziecko pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym, a także na dziecko w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca i po ukończeniu 36. miesiąca życia.

Dofinansowanie będzie wynosić 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Nie więcej jednak niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Szacuje się, że wsparcie to obejmie ok. 110 tysięcy dzieci.

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze