ZUS

i

Autor: Wikimedia Commons, Pixabay

Finanse emeryta

13. emerytura już niedługo trafi do seniorów! Ile wyniesie? Kiedy wypłaty?

2024-03-18 6:05

Już w kwietniu wszyscy emeryci i renciści otrzymają dodatkowe świadczenie pieniężne w postaci 13. emerytury. Kiedy będzie wypłacana trzynastka? Ile dokładnie wyniesie 13. emerytura w tym roku?

Spis treści

 1. Ile wynosi 13. emerytura 2024?
 2. Co jest potrącane od 13-stki?
 3. Kto ma prawo do trzynastej emerytury?
 4. Kiedy wypłata 13. emerytury?
 5. Terminy wypłat 13. emerytury

Ile wynosi 13. emerytura 2024?

Trzynasta emerytura dla seniorów jest wypłacana od 2019 roku. Wysokość dodatkowego świadczenia nie jest uzależniona od wysokości świadczenia emerytalnego. ZUS wypłaca trzynastkę z urzędu, nie musisz składać żadnych wniosków. 13. emerytura jest wypłacana raz do roku wszystkim emerytom i rencistom w wysokości minimalnej emerytury, która od 1 marca 2024 wynosi 1780,96 zł brutto. I w takiej wysokości będzie też tegoroczna trzynastka. Po odjęciu składki zdrowotnej w wysokości 9 proc. kwota 13. emerytury netto może wynieść maksymalnie 1620,67 zł na rękę. Nie wszyscy seniorzy otrzymają jednak pełną kwotę trzynastki.

Co jest potrącane od 13-stki?

Od 13. emerytury seniorzy muszą zapłacić obok 9 proc. składki zdrowotnej także podatek dochodowy tj. 12 proc. PIT, dlatego wysokość dodatkowego świadczenia będzie różna dla poszczególnych seniorów.

Wielu emerytów przekroczy kwotę 2 500 zł brutto, jeśli w danym miesiącu zsumujemy dwie emerytury – zasadniczą i trzynastą. Emerytura do wysokości 2 500 zł brutto jest zwolniona z podatku PIT. Od emerytury wyższej niż 2 500 brutto oprócz składki zdrowotnej należy zapłacić również podatek dochodowy, a to pomniejszy wysokość 13-tki na rękę. Wysokość dodatkowego świadczenia będzie spadać wraz z przekroczeniem przez sumę emerytury i trzynastki kwoty 2500 zł brutto.

Kto ma prawo do trzynastej emerytury?

Świadczenie jest przyznawane wszystkim seniorom, nie trzeba składać wniosków do ZUS. Przysługuje ona osobom uprawnionym do:

 • emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej,
 • renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych,
 • renty szkoleniowej,
 • renty socjalnej,
 • renty rodzinnej,
 • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
 • świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • świadczenia przedemerytalnego.

Ważne!

Nie każdy będzie miał prawo do trzynastki. Osoby, u których prawo do świadczeń będzie zawieszone na dzień 31 marca 2024 nie skorzystają z trzynastej emerytury.

Kiedy wypłata 13. emerytury?

ZUS świadczenie w postaci trzynastej emerytury będzie wypłacał wraz ze świadczeniami wypłacanymi za kwiecień. W przypadku świadczeń i zasiłków przedemerytalnych trzynasta emerytura zostanie wypłacona w maju wraz z tymi świadczeniami.

W przypadku zbiegu prawa do świadczeń (np. emerytury z ZUS i KRUS lub emerytury wypłacanej wraz z rentą wypadkową) osobie uprawnionej przysługuje tylko jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne (jedna trzynastka). Jeśli świadczenia wypłacane są przez dwa różne organy emerytalno-rentowe, wtedy dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłaci ZUS.

Terminy wypłat 13. emerytury

ZUS wypłaca emerytury w następujących terminach: 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dniu miesiąca. Gdy jednak terminy wypłat wypadają w sobotę, niedzielę, lub święto, emerytura trafia do seniora wcześniej. Z tegorocznego kalendarza wynika, że 1 kwietnia wypada drugi dzień Wielkanocy, dlatego emerytura wraz z trzynastką trafi do seniorów już 29 marca.

Dlatego też osoby, które dostają świadczenie pierwszego dnia miesiąca dostaną w marcu aż dwa świadczenia, bo pierwsza emerytura przyjdzie na ich konto na samym początku miesiąca. Biorąc pod uwagę, że te same osoby dostaną jeszcze 13. emeryturę, to w marcu dostaną aż trzy świadczenia!

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA wypłaci trzynastkę 5 kwietnia, a Wojskowe Biuro Emerytalne - 10 kwietnia, razem z kwietniową emeryturą.

Tańczące z promocjami 07.03.2024

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze