Morawiecki, pieniądze

i

Autor: Shutterstock, Art Service/Super Express Morawiecki, pieniądze

Świadczenia

300 złotych z ZUS na dzieci. Kto nie ma prawa do 300 plus?

2023-08-11 9:13

Program "Dobry start" to 300 zł na wyprawkę szkolną. Dodatkowe świadczenie cieszy się ogromną popularnością wśród rodziców i opiekunów prawnych. Pieniądze są wypłacane przez ZUS bezpośrednio na konto bez względu na dochód w rodzinie. Kto ma prawo do świadczenia? Do kogo nie trafią pieniądze z programu "Dobry Start"?

Program „Dobry Start” – dla kogo 300 zł

300 zł w ramach programu "Dobry start" otrzymać rodzice i opiekunowie prawni ucznia:

* w wieku do 20 lat,

* w wieku do 24 lat – w przypadku ucznia z niepełnosprawnością.

Świadczenie 300 plus przysługuje także w przypadku:

* ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;

* ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Ważne!

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych świadczenie to przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

Komu nie przysługuje 300 plus?

Na pieniądze z wyprawki szkolnej nie mogą liczyć rodzice dzieci:

* które w roku szkolnym 2023/2024 idą do przedszkola lub tzw. "zerówki" a także na dzieci

* które zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

300 plus nie przysługuje studentom uczącym się w szkole wyższej.

300 plus - konieczny wniosek

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Przyjmowaniem wniosków o świadczenie dobry start, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski składamy do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe. Wnioski drogą online można składać do 30 listopada przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.

Sonda
Kompletujesz już wyprawkę szkolną?
Tańczące z Promocjami 08.08.2023
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze