Telewizor, pilot do telewizora

i

Autor: Getty Images/cyano66

Ważny obowiązek

Abonament RTV. Masz 14 dni, inaczej czeka cię solidna kara!

2023-02-28 4:17

Abonament RTV to danina, którą muszą płacić wszyscy posiadacze odbiorników radiowych i telewizyjnych. Każde zakupiony taki sprzęt trzeba zarejestrować w ciągu 14 dni. Można to zrobić na poczcie lub drogą elektroniczną. W przypadku, gdy zapomnimy o tym obowiązku grożą nam spore kary.

Zakupiony odbiornik trzeba zarejestrować

Rejestracji odbiorników rtv możemy dokonać się w placówkach Poczty Polskiej lub na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A., w terminie 14. dni od momentu wejścia w ich posiadanie. Dowodami zarejestrowania odbiornika są:

* Zgłoszenie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych

* Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika

Otrzymany przy rejestracji  numer rachunku bankowego zawiera indywidualny numer identyfikacyjny abonenta. Posiadanie radia czy telewizora gotowego do odbioru sygnału zobowiązuje nas do płacenia abonamentu.

Kto jest zwolniony z opłat abonamentowych?

Uprawnieni do zwolnienia z opłat abonamentowych:

 * osoby, które ukończyły 75 rok życia,

 * osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,

 * weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,

* osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Ile wynosi abonament rtv w 2023 roku?

Opłata za korzystanie z radia wynosi 8,70 zł miesięcznie, natomiast za telewizor i radio to 27,3 zł na miesiąc. Wpłat należy dokonywać na wskazany numer konta bankowego do 25 dnia każdego miesiąca.

Kary za brak rejestracji odbiornika rtv

W ramach kontroli abonamentowych do naszych domów mogą wejść kontrolerzy z Poczty Polskiej i sprawdzić, czy posiadamy odbiorniki telewizyjne lub radiowe - przypomina biznes.interia.pl. W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego grożą nam kary  w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika. Przy braku rejestracji radia możemy zapłacić 261 zł za nieodprowadzanie abonamentu RTV. Jeśli kontrolerzy znajdą  niezarejestrowany telewizor, zapłacimy aż 819 zł kary. Zapłacenie kary nie zwalnia nas z konieczności płacenia abonamentu. 

Sonda
Płacisz abonament RTV?
Tańczące z promocjami 16.02.2023
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze