Praca

i

Autor: pixabay.com Duże zmiany w Kodeksie pracy 2024. Weekend już od czwartku?

Kodeks pracy

Aneks do umowy o pracę. Czego nie może zawierać?

2023-12-15 6:05

Aneks do umowy pracy zmienia warunki umowy pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem. Może to być jej rozwiązanie lub zmiana dotychczasowych warunków. Dotyczy każdego rodzaju umowy o pracę i każdego pracownika nawet w wieku przedemerytalnym czy kobiet w ciąży. Co można zmienić, a czego nie może pracodawca zapisać w tym dokumencie?

Aneks do umowy. To warto wiedzieć

Za pomocą aneksu pracodawca może zmienić wynagrodzenie, wymiar czasu pracy czy stanowisko, ale nie może pogorszyć warunków zatrudnienia np. nie może skrócić okresu wypowiedzenia czy wyłączyć prawa do otrzymywania zapłaty za godziny nadliczbowe. Takie zapisy są nieważne z mocy prawa.

Pracownik ma prawo również nie zgodzić się na zmiany wprowadzane do postanowień umowy o pracę, nawet wówczas, gdy są one dla niego korzystne. Co warto podkreślić aneks do umowy jest tylko wtedy ważny, kiedy obie strony wyrażą zgodę na zapisy. Czyli pracodawca nie może nam niczego narzucić. 

W przypadku gdy aneks wydłuża czas trwania umowy na czas określony traktuje się jako zawarcie nowej umowy na czas określony, a nie przedłużenie poprzedniej. Przy czym trzeba pamiętać w tym wypadku, że zgodnie z przepisami umowa na czas określony może trwać maksymalnie 33 miesiące, a czwarta umowa na czas określony zawarta między tymi samymi stronami, staje się z mocy prawa umową na czas nieokreślony.

Z kolei kiedy aneks dotyczy wynagrodzenia, należy wiedzieć, że jeśli pracownik zarabia minimalną krajową, a w danym roku zmienia się, nie zawsze trzeba sporządzać aneks do umowy o pracę. Gdy w Twojej umowie widnieje konkretna kwota brutto, nie obędzie się bez tego typu dokumentu. Natomiast, gdy zapis w umowie brzmi po prostu wynagrodzenie minimalne, nie ma potrzeby przygotowywać aneksu do umowy. 

Z prawnego punktu widzenia kwestia ta uregulowana jest w art. 29 Kodeksu pracy. Co najważniejsze, aneks zwany również postanowieniem zmieniającym (to co innego niż wypowiedzenie zmieniające), musi być przedstawiony pracownikowi na piśmie. Dokument powinien zawierać: dane pracodawcy i pracownika, miejsce i czas zawarcia umowy, określenie rodzaju umowy (na czas próbny, czas określony, nieokreślony), stanowisko i miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, termin rozpoczęcia pracy, podpisy obu stron.

Pieniądze to nie wszystko Paweł Wojciechowski

Quiz PRL. Polskie radio w PRL. 10/10 zdobędzie tylko wierny słuchacz

Pytanie 1 z 10
Rycerze trzej, którzy zwalczali chuć, musieli knuć jak się pozbyć:
Programy radiowe w PRL
Najnowsze