Beata Kozłowska–Chyła.  Prezes Zarządu PZU SA

i

Autor: Materiały prasowe Beata Kozłowska–Chyła. Prezes Zarządu PZU SA

Bardzo dobre wyniki Grupy PZU w III kwartale 2020 r.

2020-11-24 5:02

Grupa PZU od lat ubezpiecza życie i majątek Polaków, ale też aktywnie działa w innych obszarach. Koncentrując się na relacjach z klientem, wsłuchuje się w jego potrzeby i oferuje optymalne rozwiązania.

Spółki PZU udowodniły, że nawet w niesprzyjających warunkach gospodarczych funkcjonujący model biznesowy cechuje duża odporność. Potwierdzają to m.in. przypis składki na poziomie 5,6 mld zł, jak i 890 mln zł zysku netto dla jednostki dominującej.

Kluczowa dywersyfikacja biznesu

– W III kwartale mieliśmy sytuację, w której dywersyfikacja biznesu Grupy PZU okazała się istotnym czynnikiem dla osiągniętych wyników – mówi dr hab. Beata Kozłowska-Chyła. Wg Prezes PZU SA. niższe wpływy z ubezpieczeń komunikacyjnych zostały zrekompensowane przez wzrost sprzedaży ubezpieczeń na życie.

Po II kwartale 2020 r. PZU uzyskało rekordowy udział w rynku ubezpieczeń na życie w Polsce (wzrost o 2,9 p.p. r/r). Kolejny rekord to przypis składki z ubezpieczeń indywidualnych – 476 mln zł. Wyniki sprzedażowe w III kwartale br. są porównywalne do tych uzyskanych w ub.r. Łączna rentowność na ubezpieczeniach przekroczyła poziomy zakładane w strategii.

Model biznesowy odporny na pandemię

W III kwartale zysk PZU z samej działalności ubezpieczeniowej wzrósł o 12 proc. (785 mln zł). Zdaniem Tomasza Kulika z CFO Grupy PZU biznes ubezpieczeniowy wykazał dużą odporność w czasie pandemii. Grupa PZU osiągnęła zysk netto na poziomie 2,8 mld zł, o 17 proc. wyższy niż w ub.r. Dzięki rozwojowi biznesu, kontrolowaniu kosztów i zwiększeniu efektywności m.in. w cyfryzacji – dynamika działalności ubezpieczeniowej i inwestycyjnej zwiększyła się o 24 proc. Wzrosła też marża na ubezpieczeniach grupowych (25,7 proc.), a wskaźnik mieszany w ubezpieczeniach majątkowych wyniósł 88,7 proc. Zwrot na kapitale przekroczył stopę wolną od ryzyka aż o 3,3 punktu proc. narastająco, umieszczając PZU wśród liderów w Europie.

Wyniki w ochronie zdrowia

PZU aktywnie działa w ochronie zdrowia, w czasie pandemii przeznaczając ponad 20 mln zł na wsparcie szpitali i personelu medycznego. W pierwszym półroczu br. PZU osiągnęło 42,4 proc. udziału w rynku ubezpieczeń na życie. Przychody PZU Zdrowie w III kwartale. wzrosły o 23 proc. Zdaniem Aleksandry Agatowskiej, prezes PZU Życie, znaczenie miała tu sprzedaż dodatków zdrowotnych i zwiększenie udziału zdalnych usług.

TFI PZU SA jest w grupie liderów sprzedaży funduszy i wzrostu aktywów pod zarządzaniem, pozyskując niemal 0,6 mld zł. Wskaźnik Wypłacalność II na koniec II kwartału 2020 r. wyniósł 258 proc. To więcej niż średnia europejska.

Najnowsze