Emeryt

i

Autor: Shutterstock, Art service, Piotr Grzybowski/Super Express Emeryt, Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński

Emeryci tracą na waloryzacji

Problem czerwcowych emerytur nadal nierozwiązany. Seniorzy tracą co miesiąc nawet 300 złotych!

2022-10-04 11:25

Problem tzw. czerwcowych emerytów istniał od lat. Polegał na tym, że jeżeli wysokość emerytury była ustalana w tym miesiącu, kwota składek poddana ostatniej waloryzacji rocznej nie podlegała dodatkowym waloryzacjom kwartalnym. A to oznaczało niższe, nawet o kilkanaście procent, świadczenie. Obecnie zasady ustalania wysokości emerytury w czerwcu są już takie same jak w maju, jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego. Nie dotyczy to jednak świadczeń ustalonych w czerwcu w latach 2009–2019 - informuje dziennik Rzeczpospolita.

Czerwcowe emerytury: problem nadal nie został rozwiązany

Osoby, które kończyły pracę zawodową w tym miesiącu otrzymywały niższe – nawet o 300 zł – świadczenie, niż gdyby przeszły na emeryturę w lipcu albo nawet w maju. W związku z tym do RPO (Rzecznik Praw Obywatelskich) wpływają skargi dotyczące braku uregulowania w ostatnich zmianach ustawowych problemu tzw. emerytur czerwcowych w odniesieniu do emerytur ustalonych w tym miesiącu w ubiegłych latach (2009-2019) oraz pochodnych im rent rodzinnych.

W przypadku ustalania wysokości emerytury w czerwcu, kwota składek poddana ostatniej waloryzacji rocznej nie podlegała bowiem dodatkowym waloryzacjom kwartalnym, gdyż została już zwaloryzowana rocznie za poprzedni rok od dnia 1 czerwca roku, w którym zgłoszono wniosek o emeryturę. Złożenie wniosku o emeryturę lub ustalenie jej wysokości w czerwcu skutkowało zatem niższym wymiarem świadczenia w porównaniu z wnioskami złożonymi w pozostałych jedenastu miesiącach.

Rozwiązując ten problem w 2021 r., ustawodawca nie przewidział jednak możliwości ustalenia wysokości emerytury na nowo, z uwzględnieniem zmian dotyczących sposobu waloryzacji składek emerytalnych oraz kapitału początkowego, dla tych świadczeniobiorców, którym w latach 2009-2019 wysokość emerytury ustalono w czerwcu.

Rzecznik Praw Obywatelskich zabiera głos w sprawie czerwcowych emerytur: przepisy naruszają Konstytucję

Dziennik informuje, że obowiązująca od końca 2021 r. nowelizacja, która miała poprawić sytuację osób przechodzących na emeryturę w czerwcu, ale pominęła tych z lat 2009–2019, narusza konstytucję.

- Obecnie zasady ustalania wysokości emerytury w czerwcu są już takie same jak w maju, jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego. Nie dotyczy to jednak świadczeń ustalonych w czerwcu w latach 2009–2019. A to, zdaniem RPO, jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości (art. 32 ust. 1 konstytucji), ze względu na odmienne potraktowanie podmiotów jednakowych (chodzi o grupę ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r., do których zastosowanie znajduje formuła zdefiniowanej składki) - podaje Rzeczpospolita.

Zdaniem gazety, w ocenie RPO godzi ona też w zasadę sprawiedliwości społecznej (art. 2 konstytucji). Powód? Ustawodawca zaburzył w ten sposób relację między składką a świadczeniem, doprowadzając do niesprawiedliwego potraktowania wskazanej grupy ubezpieczonych. Zdecydował się bowiem skorygować wadliwe zasady waloryzacji tylko w odniesieniu do niektórych.

W ocenie RPO brak takiej regulacji prowadzi do naruszenia zasady równości w prawie do zabezpieczenia społecznego oraz zasady sprawiedliwości społecznej. Rzecznik zgłosił zatem udział w postępowaniu TK i wnosi o stwierdzenie, że obecne przepisy emerytalne są niezgodne konstytucją.

Pieniądze to nie wszystko - Stanisław Szwed
Sonda
Czy ustawa o emeryturach czerwcowych cię dotyczy?
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze