Smutni emeryci 1

i

Autor: Shutterstock

Czternasta emerytura

Zabrali seniorom pieniądze z 14. emerytury! Czy je zwrócą?

2023-09-28 7:29

Do połowy października 2023 roku seniorzy dostaną 14. emeryturę. Dodatkowe świadczenie jest wypłacane razem z podstawową emeryturą lub rentą.

Spis treści

  1. 14. emerytura w 2023 roku
  2. Kto ma prawo do 14. emerytury?
  3. Potrącenia od czternastki - składka zdrowotna i podatek dochodowy
  4. Zwrot podatku w rozliczeniu rocznym PIT
  5. Czternastka a inne świadczenia

14. emerytura w 2023 roku

Czternasta emerytura w tym roku wynosi 2650 zł brutto. Dodatkowe świadczenie pieniężne nie jest wypłacane wszystkim seniorom. Warunkiem otrzymania dodatku jest spełnienie kryterium dochodowego. Dlatego niektórzy emeryci otrzymają 14. niższą bądź nie otrzymają jej wcale. Na pełną kwotę świadczenia mogą liczyć osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty czternastka będzie zmniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Minimalna kwota do wypłaty wynosi 50 zł brutto. Osoby, którym z wyliczeń ZUS wychodzi 14.  emerytura niższa niż 50 zł, nie dostaną świadczenia. Oznacza to, że czternastka przysługuje, gdy emerytura lub renta nie przekracza kwoty 5500 zł brutto. ZUS przelewa świadczenie automatycznie wszystkim uprawnionym seniorom w należnej im wysokości, nie trzeba składać żadnych wniosków.

Kto ma prawo do 14. emerytury?

Dodatkowe świadczenie otrzymają osoby, które na ostatni dzień sierpnia 2023 mają prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia długoterminowego z ZUS. Będzie można otrzymać tylko jedną czternastkę, a w przypadku renty rodzinnej, kwota czternastki zostanie podzielona każdemu uprawnionemu po równo. Czternastki nie otrzymają osoby ze świadczeniem zawieszonym na dzień badania prawa do czternastki, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

Potrącenia od czternastki - składka zdrowotna i podatek dochodowy

Z wypłaty czternastki jest pobierana składka na ubezpieczenie zdrowotne (9 proc.) oraz podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT 12 proc.). Emerytura do 2 500 zł brutto jest zwolniona z podatku dochodowego (PIT) i obciążona tylko 9 proc. składką zdrowotną. Od emerytury wyższej niż 2 500 brutto oprócz składki zdrowotnej należy zapłacić również podatek dochodowy – 12 proc. We wrześniu 2023 przy skumulowaniu emerytury zasadniczej i 14. emerytury, większość seniorów przekroczy kwotę 2 500 zł brutto, więc wypłacane  świadczenie dodatkowe zostanie zmniejszone o należny podatek.

Zwrot podatku w rozliczeniu rocznym PIT

Zaliczka na na PIT jest pobierana od kwoty przewyższającej limit 2500 zł, jeśli jednak po doliczeniu 13. i 14. emerytury dochody seniora nie przekroczą 30 000 zł rocznie, dostaną zwrot podatku. Wynika z tego, że seniorzy, którzy otrzymują rentę lub emeryturę do wysokości 2194 zł brutto miesięcznie i nie mają dochodów z innych źródeł, otrzymają pełny zwrot pobranych przez fiskus zaliczek PIT od 13. i 14. emerytury. Według szacunków, zwrot wynosić będzie między 100 zł a 400 zł – w zależności od wysokości podstawowego świadczenia. Im wyższe, tym fiskus odda mniej pieniędzy. Na środki seniorzy będą musieli jednak jeszcze długo poczekać, minimum do lutego 2024 roku. Zwrot podatku realizowany będzie bowiem w ramach rocznego rozliczenia podatku dochodowego za 2023 rok. Deklaracje zostaną automatycznie udostępnione w lutym, wtedy też będzie można je zaakceptować. Wtedy urzędy skarbowe będą zwracać nadpłatę podatku PIT.

Czternastka a inne świadczenia

Czternastka będzie wolna od wszelkich innych potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie się także wliczać do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, dodatek mieszkaniowy, alimenty czy 500 plus dla niesamodzielnych.

Wysokość czternastej emerytury nie wpływa też na wysokość miesięcznej opłaty za pobyt pacjenta:

  • w zakładzie opiekuńczo-leczniczym (ZOL),
  • zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym (ZPO),
  • zakładzie rehabilitacji leczniczej (ZRL).

QUIZ PRL. Kultowe logotypy z PRL.

Pytanie 1 z 9
Logo PZPR wpisane jest w obrys:
QUIZ PRL
Pieniądze to nie wszystko Przemysław Litwiniuk
Najnowsze